Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
  • 01 10
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30
  • 04 10
    samenkomst met Cees Terpstra - afgelast 10:00 tot 11:30

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Het is stil op straat. Er waart een haast onbedwingbaar virus rond, een ziekte die de kroon draagt. Afstand houden. Handen wassen. Thuis werken. Scholen dicht. Risicogroepen. Denk aan de ouderen. Beademingsapparatuur, dodenlijsten, mondkapjes. Een nieuwe uitdrukking: sociale onthouding. Het gewone leven ligt ‘plat’, er is angst voor het instorten van de economie.

Gelukkig kennen wij het Woord. We mogen alert zijn, anderen zo veel mogelijk een helpende hand bieden, én er rustig onder blijven. Denk aan deze prachtige Psalmtekst.
“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” (Ps. 91:1) Ons schuilhouden bij Hem. Dat is het beste.

Schuilplaats. Letterlijk staat er geheime plaats. Bij Hem is er een geheime plaats om te rusten, zodat ons hart en denken beschermd wordt en niet wordt opgejaagd door al het nieuws op de tv.
We lezen ook zoiets in Psalm 27:5: “Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.” (Ps. 27:5) ‘Verborgene’ is ook hier ´geheime plaats´. Daar verbergt de Heer de gelovige in dagen van onheil, hoog, op een rots, dé Rots (Jezus).

Efeze BijbelWe kennen het heilsplan, genoemd 'de verborgenheid', dat aan Paulus werd geopenbaard (Efe. 3:3, 9); “het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen” (Kol. 1:26). Zodoende weten we waar die geheime plaats is, niet alleen in ons denken en in de stilte van ons hart. Het is tegelijkertijd een plaats in materiele zin, waar onze bestemming is: die bevindt zich hoog, zeer hoog, in de hemel der hemelen. Daar wordt op ons gewacht, waar de Vader en de Zoon wonen met vele engelen en gelovigen die reeds ‘tussen de doden uit’ zijn opgestaan, (zoals Paulus dit in Fil. 3:11, letterlijk formuleerde).
De Vader heeft ons in die hemel op grond van het offer van het bloed van Christus een plaats gegeven. We zijn daar al ‘gezet’. Een veiliger plaats is er niet, het is een plaats van nieuw, onvergankelijk leven, die van de nieuwe Mens, Christus Jezus. “Hij heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efe. 2:6).

Dit heilsfeit is verborgen voor ongelovigen, maar een grote genade voor hen die Jezus liefhebben. Hij wil hen de geest van wijsheid en openbaring geven, om Zijn positie in dit geheimenis te begrijpen (Efe. 1:17). Door het geloof in Hem zijn zij al gestorven en begraven. “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven” (2 Tim. 2:11). “Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3).

Laten we in deze tijd van onheil dit geloof hoog houden. Wij hebben een ‘geheime’ plaats, boven bij Hem, waar ons hart altijd rust kan vinden.

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brief_van_Paulus_aan_de_Efezi%C3%ABrs#/media/Bestand:Paul-epitre-galates-2-3es.jpg.
Griekse kopie van de laatste bladzijde van de Brief aan de Efeziërs (verzen 6:20-24) en de eerste bladzijde van de Brief van Paulus aan de Galaten (verzen 1:1-8), gedateerd op ongeveer 150 tot 250 na Christus
Foto van Universiteit van Michigan
Copyright: publiek domein
Plaatje verkleind.