Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York

Mirjam de profetes

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

MirjamWe kennen Mirjam als de zus van Mozes en Aäron. Meestal wordt ze samen met haar broers genoemd, zoals Micha dit vertelde aan Israël: “Ik (de HEERE) heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden” (6:4). Zij vormden een drietal, door de HEERE aangesteld om Israël uit Egypte te bevrijden.

Mirjam was belangrijk in Gods heilsplan. Zij wordt zelfs  genoemd in een geslachtlijst: “De kinderen van Amram waren Aäron, Mozes en Mirjam” (1 Kron. 6:3a). Uitzonderlijk, want normaal betreffen deze lijsten zonen. Hoewel de oudste, is zij de laatstgenoemde. Dit geeft een rangorde aan. Mozes was de ‘grote’ profeet (Deu. 34:10), Aäron was hem als profeet tot steun (Exod. 7:2). De door God gegeven positie van Mirjam als profetes paste bij die van haar broers.

Zij was ondernemend. Drie voorvallen beschrijven dit.
 
Al jong, zo’n 11-13 jaar (1571 v.Chr.), wilde Mirjam weten hoe het met baby Mozes afliep, die in het biezen mandje op de Nijl dobberde. Farao’s dochter vond hem. Mirjam stapte meteen op deze koninklijke dame af en vroeg: “Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven?” (Exod. 2:4-10) Mede dankzij Mirjam in Gods plan bleef Mozes in leven om een dienaar van de HEERE te worden.

Na de doortocht door de Schelfzee (1491 v.Chr.) nam zij het voortouw, toen Mozes met de mannen zijn danklied zong voor de HEERE (Exod. 15:1-20). “Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen” (Exod. 15:20-21). Zij was toen de 90 gepasseerd. Pas hier wordt zij als zus van Aäron profetes genoemd. Zij had een geestelijke status.

Een jaar eerder handelde Mirjam negatief. Met Aäron sprak zij Mozes erop aan dat hij een Ethiopische vrouw had genomen (Num. 12:1). Waarom dit gesprek? Kreeg zijn vrouw teveel aandacht? Waren zij niet belangrijk? “Heeft de HEERE alleen maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het” (Num. 12:2). Het was rebellie. Hij dirigeerde hen gedrieën naar de tent der ontmoeting om Zijn autoriteit duidelijk te maken. Mozes was de enige met wie Hij van mond tot mond sprak en niet zoals met hen, profeten, in dromen en visioenen! (Num. 12:8) Mozes’ unieke positie was door Hem bepaald. Daar moesten zij zich in voegen. Mirjam werd met zeven dagen melaatsheid gestraft op het moment dat de HEERE Zich in toorn over deze zaak terugtrok met de wolkkolom. Zij bleek de aanstichtster van deze rebellie.


… Mirjam toch, je naam betekent: opstand!

De broers? Zij baden om genezing! God verhoorde hun gebed. Mirjam stierf in 1452 v.Chr. (Num. 20:1), op een leeftijd hoger dan 125 jaar.

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://unsplash.com/photos/y0I85D5QKvs
Foto gemaakt door Alex Harvey
Copyright: https://unsplash.com/license
Plaatje verkleind.


  • Zacharia's nachtgezichten (05)

    Zacharia's Nachtgezichten (5) uit: AMEN 45, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het zesde gezicht: de...