Als je niet durft te verdwalen, zul je nooit een nieuwe weg vinden

Christus Jezus, de Eerstgeborene

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

aarde en hemelIn de brief aan de Kolossenzen staat een indrukwekkende uitspraak over Wie Christus Jezus is. Hoe typeert Paulus Hem? We lezen: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping” (1:15). Zo’n zin lees je nog eens, een tekst die tot nadenken stemt.

‘Hij is het beeld van de onzichtbare God’. Beeld, dat is ‘eikoon’ (Gr.), ons woord icoon. Het wil zeggen, een gelijkenis met een uitstraling die naar de ‘ware’ verwijst. Christus Jezus is een icoon van God, de afstraling van Gods heerlijkheid, volgens Hebreeën 1:3, (2 Kor. 4:4). Zijn hele wezen, Zijn liefde en genade, verwijzen naar de heerlijkheid van God.
Jezus sprak Zelf kort en duidelijk over Zijn Evenbeeld. “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9). Hij getuigde: “Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien” (Joh. 6:46). Ook zei Hij: ”Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden” (Joh. 7:29). De Heere maakte duidelijk dat Hij een uniek voorbestaan had bij God de Vader. Hij kwam bij God vandaan, zag Hem, kende Hem. Als een icoon maakte Hij God voor de mens herkenbaar, in geestelijke zin zichtbaar.


Nu het tweede deel van de tekst: ‘Hij is de Eerstgeborene van heel de schepping’. Hoe kan Jezus de Eerstgeborene van heel de schepping zijn? Prediker geeft inzicht in dit mysterie, waar hij spreekt over de Wijsheid, een beeld van Christus Die de wijsheid Gods is (1 Kor. 1:24, 30). We lezen: “De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was” (Spr. 8:22, 23).
Opnieuw zien we dat Hij er was voordat God de aarde schiep. In deze betekenis is Hij de Eerstgeborene, het begin van Gods schepping, wat Johannes bevestigt in Openbaring (3:14). Zoals Paulus schreef: “Hij is vóór alle dingen” (Col. 1:17a).

Even verder lezen we opnieuw over de Eerstgeborene. Hier is sprake van een ander begin, namelijk dat van de opstanding der doden. Er staat: Christus Jezus “Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden” (1:18b). Hij is de Eerste, Die uit de doden opstond en onvergankelijk leven aan het licht bracht (2 Tim. 1:10). “Jezus Christus, Die de getrouwe getuige is, de Eerstgeborene uit de doden” (Openb. 1:5a; Hand. 26:23). Hij is de Eerste van de reeks en vele gelovigen in Hem zullen volgen. Ook hier laten wij Hem Zelf spreken: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal eeuwig leven, ook al is hij gestorven” (Joh. 11:25).

Hij is het Begin! Voor gelovigen behorend tot Zijn gemeente, is Hij dé Eerste, door God aangesteld als Hoofd (Efe. 1:22). “Hij is het Hoofd van het lichaam, van de gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn” (Col. 1:18).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://pixabay.com/photos/earth-moon-ache-sunrise-space-1388003/
Copyright: free for commercial use, no attribution required.
Plaatje verkleind.

  • Inleiding tot de 1e brief van Johannes

    uit: AMEN 71, pagina 23 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Samen met de brieven van Jakobus, Petrus en Judas...