Ik kan het geloof niet bewijzen, wel motiveren
  • 23 01
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 26 01
    samenkomst met Erwin van 't Wout 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In de evangeliën lezen we diverse keren dat de Heere Jezus bidt. Dit is opmerkelijk. De Zoon van God in gebed tot Zijn Vader. Was dat nodig?

doop Heere JezusDe eerste keer dat we de Heere Jezus biddend tegenkomen, is in Lukas 3:21-22, bij Zijn doop. De Heere Jezus ontvangt net als het volk, maar dan als Zondeloze, al biddend onder een geopende hemel, de doop. Een bijzonder moment.

In het begin van de openbare bediening van de Zoon, verricht Hij veel genezingen. Het volk liet Hem geen rust en daarom zoekt Hij vaak een eenzame plaats om in gebed te zijn (Markus 1:35; Lukas 5:16).

Dit lezen wij ook na de wonderbare spijziging, waarna de Heere alleen naar de berg ging om te bidden (Markus 6:46). De Heere zoekt na intensieve gebeurtenissen de stilte om te spreken met Zijn Vader.

Dit mag een les voor ons zijn. In de druk(te) van deze wereld mogen we ons richten op onze hemelse Vader.

Voorafgaand aan de keuze van de 12 discipelen is de Heere Jezus een hele nacht in gebed tot de Vader (Lukas 6:12).

Voor de eerste aankondiging van Zijn lijden lezen we in Lukas 9 vers 18 “en het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren”. Wellicht dat de Heere op een afstandje van Zijn discipelen aan het bidden was. Eenzelfde zinsnede vinden we in Lukas 11 vers 1. Gebed maakte onderdeel uit van het dagelijkse leven van de Heere Jezus.

De Heere Jezus klimt samen met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op om te bidden. Toen Hij bad veranderende de aanblik van Zijn gezicht en werden Zijn kleren blinkend wit. Er volgt een bijzondere gebeurtenis met een blik in de toekomst (Lukas 9:28-36).

Uiteindelijk komen we aan bij de moeilijkste momenten van de Heere Jezus, in de hof van Gethsémané.

Hier staat dat de Heere 3 maal bad (Matt. 26:39, 42 en 44) of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.

In het Nieuwe Testament wordt voor het woord bidden in de grondtekst 7 verschillende woorden gebruikt1. Het opmerkelijke is dat er in bovenstaande teksten alleen het woord proseuchomai wordt gebruikt (er wordt op 2 andere Schriftplaatsen een ander woord gebruikt, dit is echter gebed gericht op een specifiek verzoek).

Proseuchomai betekent (hardop) uitspreken tot (pros) God en heeft de betekenis in zich van alles bij God brengen - in tegenstelling tot smeken of vragen - in het besef dat je in gemeenschap leeft met Hem en dat God hoort.

Bij drukte, bij ingrijpende beslissingen en gedurende het dagelijkse leven was er een voortdurend contact tussen de Zoon en de Vader, zelfs in eenzaamheid in de hof.

In dit alles geldt: Ik en de Vader zijn Eén.

Wij zijn met Christus verborgen in God en een eenheid met de Vader, daarom:

Verblijd u altijd. Bid (proseuchomai – gemeenschap met de Vader) zonder ophouden. Dank God in alles” (1 Thess. 5:16-18a).

Jaap Wols

1) zie het boekje “Here leer ons bidden … Het gebed in het nieuwe testament, door Hoite Slagter”.

Zie ook de Bijbelstudiedagen over Bidden, of hoe bidden wij:

Loading Player...

Loading Player...


Afbeelding -> Bron: http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-012-john-baptist/ slide 5
Copyright: use under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 40 International License
Plaatje verkleind.