Word als een kameel

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
kameel.jpgDe kameel! Het schip van de woestijn! Kamelen worden vaak in de Bijbel genoemd. De Hebreeuwse naam is gamal. Dit lastdier kan met zijn brede gespleten hoeven kilometers door zand lopen zonder erin weg te zakken. Met drie oogleden en lange wimpers, haren in de oren en neus, doorstaat hij de woestijnwind. Hij heeft een dikke vacht, opgeslagen vet in de bulten en veel reserve liters water in zijn lijf (meer dan 150), eet woestijnplanten. Zo kan de kameel zich met een zware last maanden lang handhaven in de woestijn. Zelfstandig, onafhankelijk! Een goede partner voor de reiziger in de woestijn.

Gamal komt van het gelijknamige werkwoord zorgzaam zijn, iemand goed behandelen. We zien dit in de houding van de HEERE. Jesaja 63:7: “Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de HEERE, naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan (gamal), de grote goedheid voor het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft (gamal) naar Zijn barmhartigheid en naar de veelheid van Zijn goedertierenheid.”

Bij gamal gaat het om meer dan ‘tov’. Het goeddoen moet leiden naar onafhankelijkheid. Een voorbeeld, Izak: “Het kind werd groot en werd van de borst genomen (gamal). Op de dag dat Izak van de borst af was (gamal), richtte Abraham een grote maaltijd aan” (Gen. 21:8). Feest, er was een stap gezet richting volwassenheid!

We vinden een verwijzing naar het geestelijke leven. Petrus wees erop: “En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien” (1 Petr. 2:2). Jesaja ging een stap verder. Hij riep het volk toe: je moet van de borst af! Wordt volwassen in het geloof, anders begrijp je de dingen van de HEERE niet. “Wie wil Hij kennis leren en wie wil Hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend (gamal), aan de borst ontwend zijn?” (Jes. 28:9 NBG)

Vergeving van zonden; eeuwig leven; wedergeboorte; weten waarom de Heere Jezus aan het kruis ging en uit de dood opstond; inwoning van Zijn geest, het zijn prachtige heilsaspecten. Zij vormen de basis, behoren tot ‘de melk’. Paulus benadrukt dat je mag doorgroeien door vast voedsel te eten (1 Kor. 3:1, 2 en 3). Wordt volwassen, zegt hij (1 Kor. 14:20). “Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling” (Hebr. 5:13 NBG). Wat Jesaja sprak tegen Israël, zegt Paulus tegen de gemeente van het Lichaam van Christus.

Rechte kennis betekent volledig geestelijk inzicht hebben (Kol. 1:9). Weten wat het geheimenis inhoud, zie Efeze en Kolossenzen; inzien welke genadevolle positie wij in Christus hebben; de eeuwen van Gods plan kunnen onderscheiden; het verschil kennen tussen Israël en het Lichaam van Christus, enz. We mogen door Zijn Geest al dit goede van de Heer toe-eigenen, “opdat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God” (Col. 1:10).

Ja, dat is goed, word een gamal!

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://pixabay.com/photos/camels-donkeys-transportation-4365260/
Foto gemaakt door Dimitris Vetsikas
Copyright Free for commercial usage
Plaatje verkleind.

  • Lichaam

    Als men de teksten nagaat, waar het woord "lichaam" gebruikt is, blijkt dat de algemene betekenis is: een organisme dat uit leden bestaat en een eenheid vormt. In normale toestand staat het in betrekking met zijn omgeving en leeft door de inwerking van een kracht, het heeft wasdom. Zo lezen we van het menselijk lichaam: Romeinen 12:4 "Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden...