Ga eens op de lat zitten in plaats van hem steeds hoger te leggen!

Salomo en de lelies

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

lelie1 Koningen 10 geeft een kijkje in het paleis van koning Salomo. Een en al weelde! Zijn ivoren troon was bekleed met zuiver goud, er waren prachtig aangeklede bedienden, rijk gedekte tafels met gouden serviezen, … enz. Zijn welstand was ongeëvenaard. De koningin van Sjeba zag dit en kon haar ogen niet geloven. “Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid” (1 Kon. 10:23 NBG).

Materiële rijkdom kan een valkuil zijn. Rijkdom is tijdelijk. “Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen” (1 Tim. 6:7). Ook het leven van de rijke gaat als een bloem voorbij (Jak. 1:10). De Heere Jezus koos de welgestelde Salomo tot voorbeeld. Hoewel rijk, Salomo bleef een sterfelijk mens. Jezus onderwees: “Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit”. “Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding”. Maak geen zorgen over kleding of voeding! “Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en (nu komt het…): Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze” (Luk. 12:15, 23, 27).

Salomo. Zijn grootsheid ging alle vorsten van de aarde te boven. Hij kleedde zich overeenkomstig zijn positie met rijke koninklijke gewaden en een kroon. Zijn kleding was van kunstige makelij, van kostbare geweven stoffen, waarschijnlijk in de koninklijke kleuren scharlaken en purper, met lichtere kleuren afgewisseld. Ook bij een koning maken de kleren de man!

sjekelDe Heere stelde de aangeklede glorie van Salomo tegenover de natuurlijke, elegante schoonheid van de lelie. Er waren vele soorten van deze veldbloem, die groeide in de valleien, op arme grond tussen gras, doornen en distels (Hoogl. 2:2). In Israël was zij even bekend als bij ons de tulp. In de voorhal van de tempel van Salomo waren op de zuilen Jachin en Boaz ornamenten van lelies aangebracht (1 Kon. 7:22). Het koperen wasvat, de zee, had een rand in de vorm van de leliekelk (1 Kon. 7:26).
De lelie was een embleem van Israël, bijvoorbeeld afgebeeld op munten.

Lelies zijn bolgewassen. De bloem valt af maar in de lente groeit er een nieuwe, wat in het Jodendom verwijst naar verlossing, naar opstanding uit de dood. Op oude Joodse graven is de lelie te zien, meestal afgebeeld op de bloesem van de menora.

In het Hebreeuws is lelie sjosjanah of sjoesjan. Herken je de naam Suzanne? Er  is een leliesoort naar genoemd, met warme koninklijke kleuren: “for ever Susan”.
Omdat de bloem vaak voorkomt in het boek van de liefde, het Hooglied, staat zij symbool voor de liefde. Ook de bijzondere liefde van de HEERE voor Zijn volk spreekt daar van: “Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon” (Hos. 14:6).

Ineke van Lieshout

Afbeelding lelie -> Bron: https://pxhere.com/en/photo/1269473
Foto gemaakt door Hans Braxmeier
Copyright CC0 Public Domain.
Plaatje verkleind.

Afbeelding shekel -> Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Judean_provisional_government_(66-80)#/media/File:Half_Shekel.jpg
Foto gemaakt door onbekend.
Copyright CC BY-SA 3.0
Plaatje verkleind.


  • Inleiding tot het boek Markus

    uit: AMEN 50, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen De gezichtshoek van waaruit Marcus schrijft, beschrijft de Here vooral als de...