Praat eerst met God over mensen voordat je met mensen over God begint!!
  • 23 01
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief 20:00 tot 21:30
  • 26 01
    samenkomst met Erwin van 't Wout 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Bij het lezen van de Bijbel word je soms getriggerd door een woord. Je vraagt je af, wat is de diepere betekenis en strekking ervan, waar komt het meer voor, wat wil het ons zeggen.

Het woord blijdschap (Hebreeuws simchah) komt voor in een geschiedenis van koning Hizkia, een van de Godvruchtigste koningen van Juda. Hizkia is 25 jaar als hij koning wordt. Als eerste opent hij de deuren van de tempel. De tempel wordt gereinigd, brandoffers hersteld en lofliederen worden weer gezongen onder begeleiding van trompetten.
Daarna wordt het Paasfeest gevierd, iedereen wordt uitgenodigd. Zeven dagen feest en in overleg wordt er nog zeven dagen extra feest gevierd. Na de afgoderij door Achaz (Hizkia’s vader) is er nu grote blijdschap. In deze geschiedenis komt blijdschap zes keer voor (2 Kronieken 29:30, 36; 30:21, 23, 25, 26). Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap! Vanaf de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks niet gebeurd (2 Kronieken 30:26).

Verblijd je!Blij zijn (samach ww), heeft te maken met het hart. Dit kun je ervaren als je iemand ziet waar je van houdt (Exodus 4:14); in genegenheid van vriendschappen (Spreuken 27:9); in het goede leven en in wijn (Prediker 10:19). Wat te denken van een wijze zoon (Spreuken 15:20)? Jongeren worden opgeroepen om zich te verblijden en het hart vrolijk te laten zijn (Prediker 11:9).

De diepste en meest complete blijdschap ligt in de verbinding met onze Schepper. Hij maakte ons en de HEERE verheugt Zich in Zijn ‘maaksel’ (Psalm 104:31). Wanneer we die verbinding zoeken, ontstaat ware vreugde die het hart vervult. Dit zien we onder het Oude Verbond, waar Israël zich verheugt in de feesten van de HEERE, zoals bij Hizkia. Het volk wordt opgeroepen om blij te zijn (Deuteronomium 12:6-7).
Groot verdriet bij de profeten als de vreugde voor het heil verdwenen is. Zij ontvangen een blik in de toekomst en verheugen zich daarover: “Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil” (Jesaja 25:9).

Hoe is het met ons, gelovigen van het Lichaam van Christus? Onze vreugde ligt in de verlossing van onze zonde en de ontvangen genade. Een positie in Christus in de hemel (Efeze 2:6). Een bovenhemelse blijdschap is ons deel, want we ontvangen iets dat nooit weggenomen kan worden.

Als Hizkia en het volk al zo verheugd waren, hoeveel te meer mag blijdschap ons deel zijn. Paulus roept op om ons te verblijden (Grieks chairo).
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: verblijd u! (Filippenzen 4:4). Het blijkt nodig eraan herinnerd te worden om in de druk(te) van het leven ons hart op God te richten!

“Verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart” (Psalm 32:11).

Leestip: in de Psalmen komt het woord blijdschap of in een afgeleide vorm 68 keer voor en in Filippenzen 16 keer!

Jaap Wols