Zoals het goud in het vuur wordt beproefd, zo blijkt trouw in tegenspoed
zondag 14 augustus 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 augustus 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra

Hoe gebruikten priesters de trompetten?

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

zilveren trompetBij herdenkingen horen we de trompet oproepen tot gedachtenis. De trompetklank draagt ver en is zeer geschikt voor het oproepen van een grote gemeente.
Signaalblazen op de trompet is een oud gebruik. We lezen er over in de Bijbel. Van de zilveren trompet is al sprake onder Mozes, ongeveer 1500 voor Chr. Twee werden er toen gemaakt in opdracht van de HEERE. Zij waren voor de priesterzonen van Aäron (Numeri 10:2). Hiermee riepen zij in de woestijn de gemeente Israël op, (duizenden mensen!), om zich klaar te maken voor vertrek. Enkel priesters mochten erop blazen, hier met een
lange klank (ruwah, Numeri 10:7).

In oorlogstijd moesten priesters op de trompet een waarschuwingssignaal geven, een gebroken klank (teruwah) op de trompet uitstoten. Denk aan het signaal van een ziekenwagen. Dit alarm was een oproep aan de HEERE voor Zijn volk in nood: Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden” (Numeri 10:9; 31:6). Voor de vijand betekende het signaal: “Zie, bij ons (Israël) staat God aan de spits”, (2 Kronieken 13:12). Men was gewaarschuwd!
In de tijd van Salomo waren er bij de ingebruikname van de tempel 120 priesters met zilveren trompetten. Zij bliezen tegelijk. Er staat met eenparige stem. Je kunt je voorstellen dat dit een geweldig luide oproep voor de HEERE was. “Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen en muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen: Voorzeker, Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van de HEERE, met een wolk vervuld werd” (2 Kronieken 5:13b). Het nodigde de HEERE uit om Zich in de tempel in een wolk te vertegenwoordigen. Hij zou immers onder Israël wonen, (Exodus 29:46).
Later in Israëls geschiedenis, onder koning Hizkia, bliezen bij de ingebruikname van de herstelde tempel, de priesters bij het brandofferaltaar op de trompet (2 Kronieken 29:26-28). Dit te doen bij het altaar was nieuw. Weer later, onder Ezra, de platgebrande tempel moest weer worden herbouwd, lezen we dat de priesters in hun priestergewaden met trompetten bij de fundering van de tempel stonden opgesteld om de HEERE te loven en te prijzen (Ezra 3:10).

De zilveren trompet waarop de priesters bliezen staat telkens in heilige dienst. Het gaat om twee klanken, het alarmsignaal (teruwah) en de lange klank (ruwah). Ruwah, dit betekent ook juichen en teruwah uitschreeuwen, ook van blijdschap! Dit brengt ons bij de Messiaanse tijd. Onrecht en kwaad hebben in Israël afgedaan. Een oude profetie komt in vervulling: De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank (teruwah) van de Koning is bij hem(Numeri 23:21). De Koning der koningen, de HEERE der Heeren, de Messias Jezus zit op de troon. Gerechtigheid heerst, waarover psalm 98 uitweidt: Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal, juich (ruwah) voor het aangezicht van de Koning, de HEERE” (vers 6).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: http://scofieldinstitute.org/tag/kohanim/
Kohanim blow silver trumpets made according to Biblical specifications. (Courtesy, United Mikdash Movements - we kunnen geen site vinden van de United Mikdash Movements - de foto is waarschijnlijk van Adam Propp)
plaatje verkleind  • Was Judas een verrader?

    uit: AMEN 59, pagina 17 Cor Lewis Gedachten over de persoon van Judas Eén van de belangrijkste figuren rond het lijden en sterven van de Here Jezus Christus is Judas. Hij bevond zich in de kring der Twaalven en behoorde dus tot de apostelen (= gezondenen). Zijn naam roept, veel meer dan Petrus en de anderen, nogal negatieve gedachten op. Is dat terecht? Wie was Judas precies? En... heeft hij...