Vriendschap is oneindig meer waard dan vriendelijkheid
 • 29 11
  samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
 • 06 12
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Er zijn niet veel woorden nodig om duidelijk te maken in Wie en wat je gelooft. De eerste Christenen, vervolgd door de Romeinen, gebruikten slechts een enkel woord, ICHTUS (ΙΧΘΥΣ ), Grieks voor vis. Het was een geheim symbool, een acroniem, met een kernachtige geloofsbelijdenis.

ICHTUS wil zeggen: Christus Gods Zoon Verlosser.

Zo zit het acroniem in elkaar.

I

Iesous

Jezus

CH

CHristos

Christus

TH

THeou

Gods

U

Uios

Zoon

S

Soter

Verlosser


visZij tekenden de vis om te laten weten: wij zijn volgelingen van Christus. Het christendom heeft meerdere van dit soort eeuwenoude beelden die een aspect van het geloof uitdrukken. De duif bijvoorbeeld die de Geest van God symboliseert.


chi rhoEen bekend monogram, vaak te vinden op de loper van de kansel, is de chi-rho. Chi en rho zijn de beginletters van Christos (Grieks voor Gezalfde). Ook denkt men dat dit de betekenis heeft van Christus is Koning, naar het Latijnse Christus Rex (Koning).

Beeldtaal kent vele vormen. In de rooms-katholieke wereld slaat men een kruis om aan te geven te geloven in Vader, Zoon en heilige Geest. Velen laten via een kruisje om de hals weten: ik geloof in het kruisoffer van Jezus. Met een Davidster wordt de liefde voor Israël getoond.

a oIn de wereld van de tattoo1 is het oude symbool van de alfa en de omega (de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet) een veel gevraagd design. Hiermee maakt men duidelijk dat Christus alle macht in handen heeft, naar Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13: "Ik ben de Alfa en de Omega."

Beeldtaal. Belijdenissen zonder woorden. Het is goed om voor je geloof uit te komen. Nog belangrijker is om erover te spreken, zoals Paulus zei: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (gered) worden” (Romeinen 10:9).

In het Nieuwe Testament vinden we korte mondelinge getuigenissen.
 • De Heere vroeg zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Waarop Petrus antwoordde: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Mattheüs 16:16b).
 • Een vader bracht zijn zieke zoon bij Jezus om hem te genezen. “En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp” (Marcus 9:23, 24).
 • Het is na de opstanding van de Heer dat we deze belijdenis van de discipel Thomas vinden, die met zijn hele hart tot Jezus uitriep: “mijn Heer en mijn God” (Johannes 20:28).
 • Filippus verkondigde de Ethiopische kamerling het evangelie, waarop hij beleed: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is” (Handelingen 8:37).
Het komt aan op het geloof in Christus, Zoon van God, Verlosser: “Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).

Ineke van Lieshout

1 Zie Leviticus 19:28, wetsvoorschrift aan Israël gegeven.


 • De laatste dagen...

  uit: AMEN 43, pagina 33 Denijs van Zuijlekom In 2 Timotheus 3 verlegt Paulus zijn aandacht van de dagen van Timotheus naar de laatste dagen van de bedeling der verborgenheid. Hij geeft een profetische schildering van het geestelijke karakter van de laatste dagen. "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers,...