Elke vorm van opwekking die niet begint met zondebesef is menselijke namaak
  • 29 03
    samenkomst met Sebastiaan de Graaf - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Het ging als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Discipel Judas heeft Jezus verraden en Hem voor dertig zilveren penningen aan de overpriesters overgeleverd! Kort erna kreeg hij wroeging. “Ik heb onschuldig bloed verraden”, riep hij. Nog voordat de Heere Jezus was gekruisigd wierp hij het geld in de tempel, omdat de overpriesters de penningen niet terugnamen! Het was bloedgeld (Mattheus 27:6). Daarna verhing Judas zich. En de overpriesters? Zij kochten met het bloedgeld, volgens Petrus het loon van de ongerechtigheid, een lapje grond, bestemd voor een begraafplaats voor vreemdelingen, een bloedakker (Mattheus 27:7). Binnen de kortste keren wist heel Jeruzalem hiervan (Handelingen 1:19).
Wat een toestand! Dertig munten zilver, een bedrag dat je toen betaalde voor een slaaf! Eeuwen terug was dit al de voorspelde waarde voor de schatting van het leven van Israëls Messias (Zacharia 11:12). Overpriesters konden over tempelgeld beschikken. Zelfs voor een criminele daad. We weten wel wat hier meespeelde: “dat geld de wortel is van alle kwaad” (1 Timotheüs 6:10).

Mattheüs schrijft dat tempeldienaars tempelbelasting ophaalden (17:24). Het jaarlijks innen van ‘de sikkel van het heiligdom’ (Exodus 38:26), was ingesteld na de Babylonische ballingschap (Nehemia 10:32 i). Het bedroeg voor elke man boven de twintig jaar een halve sjekel. Dit was in de tijd van Jezus twee drachmen wat gelijk stond aan één didrachma, een zilveren munt van ongeveer 7 gram (ii). In de tempel gebruikte men enkel koosjere sjekels van het door de priesters bepaalde gewicht. Een heilige sjekel bevatte ongeveer 14 gram zilver. Een didrachma had dit gewicht. Omdat de dertig ‘zilverlingen’ uit de tempel kwamen neemt men aan dat het dertig van deze in omloop zijnde sjekels waren.

shekel

De geestelijkheid stapte eroverheen dat op de munt de brute, ongelovige Caesar stond afgebeeld. Omdat de penning het heilige gewicht aan zilver had, aanvaardden zij deze didrachma.
De hoogte van het geldelijk offer stelde Mozes lang geleden in voor de tabernakeldienst, een hefoffer van een halve sikkel (sjekel), ongeveer gelijk aan twee drachmen, “om voor uw leven verzoening te doen” (Exodus 30:13-16). Het offergeld diende ter verzoening van zonden. Met de tempelbelasting hielden priesters en Levieten de offerdienst in stand en onderhielden zij het tempelcomplex. Al hun activiteiten stonden in het teken van de offerdienst, die verwees naar het kruisoffer van Jezus Christus. Hij gaf Zichzelf ten offer, een offer zo groot dat het niet op waarde te schatten is. Hiermee verzoende God Zich in Christus met de wereld (2 Korinthe 5:9).
“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeze 1:7) Jezus Christus verlost, zonder daarvoor vergoeding te vragen. “Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God” (Efeze 5:2).

Dit hadden Judas en de tempeldienaars met hun didrachma niet kunnen vermoeden!

Ineke van Lieshout

i Vanwege hun armoede bedroeg de bijdrage 1/3 sjekel.
ii Vgl. 1 euro heeft 7,5 gram zilver.
iii afbeelding van een didrachma/sjekel iii.-> bron: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=828