Als je iets doet, doe het dan goed
  • 06 12
    samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
  • 13 12
    samenkomst met Oby Vossema 10:00 tot 11:30

Al wat lieflijk is ..., bedenk dat (Fil. 4:8)

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Bedenken wat lieflijk is kan in onze drukke wereld een opgaaf zijn. Het is een goed advies van de apostel Paulus om stil te staan bij positieve dingen, bij dingen die lieflijk zijn. Dit bouwt vrede in ons hart op.

Wat is in Gods Woord lieflijk? Je komt daarin de woorden lieflijk, lieflijkheid e.d. vaak tegen. Er zijn verbanden te ontdekken. Bijvoorbeeld bij de tempelzang. De taak van de tempelzangers was om psalmen te zingen. Zij hielden dit doel voor ogen: “Loof de HEERE, want de HEERE is goed; zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk” (Psalm 135:3). Je mag hier ook beminnelijk lezen.David lieflijk
Hun zang concentreerde zich op de betekenis van de lieflijke Naam van de HEERE, JHWH, de Ik Ben, HIJ Die er altijd is.
Ook het psalmzingen wordt lieflijk genoemd, Psalm 146:1: “Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang.” De grondwoorden voor lieflijk hebben de ‘leidtoon’ van genoeglijk, aangenaam.
De psalmzang werd begeleid door snaarinstrumenten. Opvallend is dat harpspel ook lieflijk wordt genoemd: “Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit” (Psalm 81:3).

Vele psalmen zijn van David afkomstig. Hij was een man naar Gods hart, (Handelingen 13:22). De naam David betekent zeer geliefd. Deze oneliner typeert zijn dichtkunst. David, “lieflijk in psalmen van Israël” (2 Samuel 23:1b). Hij begeerde om in de tempel de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken (Psalm 27:4). Onder het lieflijke psalmgezang van de tempelzangers dacht Hij zeker ook aan de Zoon, Die komen zou, de toekomstige Messias van Israël, over Wie hij zo dikwijls psalmeerde.

David en de Zoon hebben veel gemeen. In de geslachtlijn is Jezus Christus de zoon van David (Mattheus 1:1). De Vader noemt Hem Mijn geliefde Zoon, toen Johannes Hem doopte (Mattheus 3:17). Hij is de Geliefde in Wie wij begenadigd zijn (Efeze 1:6). De vraag is: behoort bij de geliefde Zoon ook het lieflijke harpspel? Wordt ook Hij bezongen, zoals de tempelzangers zongen voor de lieflijke Naam van de HEERE?

We lezen er wat over in Openbaring 5:8 en 9, waar Zijn koningschap op aanbreken staat. Johannes profeteert. De vierentwintig oudsten, “zij hadden elk een citer” (vers 8), zullen het Lam bij deze plechtigheid toezingen. “Zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie”, vers 9. Met citers, meer letterlijk kitara’s (Griekse harpen) wordt de tekst van het lied gedragen. Hoe zal dit klinken? Lieflijk? Onmogelijk om hiervan een muzikaal gedachtenexperiment te maken!

Er is veel te overdenken en te zingen: “spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart” (Efeze 5:19).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Ark_Brought_to_Jerusalem.jpg
The Ark Brought to Jerusalem by David, as in 2 Samuel 6:1-12, illustration from a Bible card published by the Providence Lithograph Company uit 1896
http://thebiblerevival.com/clipart/1896/2samuel6.jpg
copyright waarschijnlijk niet van toepassing.
Plaatje is verkleind.




  • Inleiding tot de 2e brief van Petrus

    uit: AMEN 70, pagina 28 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Samen met de brieven van Jakobus, Johannes en Judas...