De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft

Peak it!

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Het oog omhoog en het hart naar boven! Dit is een wijze raad, toepasbaar in al onze omstandigheden. Of we nu blij zijn of verdrietig, ziek of gezond, eenzaam of omringt door familie en vrienden, het maakt niet uit. Volg het voorbeeld van de psalmist: “Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit” (Psalm 123:1). Meer nog, niet alleen kijken naar boven, we mogen zoeken naar de dingen die boven zijn (Kolossenzen 3:1).

omhoogDaar boven is de HEERE, ook als de hemel van koper lijkt. “Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt” (Psalm 115:3). De hemel is Zijn vaste woonplaats. Wanneer een mens zich tot Hem richt, bad Salomo: “luistert Ú dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, vergeef, en grijp in, en geef eenieder naar al zijn wegen, U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen” (1 Koningen 8:39).

De HEERE kent ons hart. Hij weet ons te vinden vanuit de hoogste hemel.


Ook Psalm 11:4a spreekt over Zijn verblijfplaats: “De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel.” Laten we hieraan niet twijfelen: “De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd” (Psalm 103:19a). Deze troon staat vast en is er al van oudsher (Psalm 93:2).

Nadat de Heere Jezus ten hemel voer, is Hij door de Vader verhoogd. Hij zit op de troon rechts van God zoals was geprofeteerd: “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechter hand van de Majesteit in de hoogste hemelen” (Hebreeën 1:3, ook vers 13). De Vader beloofde Hem dat deze troon lang zal bestaan: “ Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid” (Hebreeën 1:8).

Wat betekent dit voor alle dag? Voor de gelovigen die lid zijn van het Lichaam van Christus? Wil dit zeggen dat zij in geestelijke zin op wolken lopen? In zekere zin wel, want onze wandel is in de hemel, zoals Paulus schreef: “Ons burgerschap (onze wandel in de Statenvertaling) is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Filippenzen 3:20).

Wij komen tot Hem met gebogen hoofd en gevouwen handen, dankbaar beseffend dat er altijd toegang is tot de troon van de genade: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:16).

Peak it!, ga naar de top! “Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit” (Kolossenzen 3:1b). “Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw trouw tot de wolken” (Psalm 108:5).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://pixabay.com/en/prayer-spiritual-love-peace-holy-401401/
Foto van Johnhain.

Free for commercial use, no attribution required.  • De sabbat

    Bijbelstudie van Stuart Allen "De sabbat" Het onderwerp voor vandaag is door iemand aangedragen en het gaat over de sabbat. Is onze zondag de sabbat en moeten wij de sabbat houden? Is het de Dag des Heeren? Wat is de sabbat in de Bijbel? Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we niet kijken wat mensen of groeperingen hiervan zeggen, maar we kijken in de Bijbel wat God hierover zegt. We...