De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

De groene sterveling

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

bloemIk kom er steeds langs. Het groene grasveldje in mijn buurt is zoals overal door de extreme droge periode geelbruin geworden. Er is wel wat groen overgebleven. Onkruid! Hun groen steekt schril af tegen het verdorde gras. Er staan zelfs wat onkruidbloemen te bloeien. Met hun lange wortels vinden zij het dieper gelegen water voor groei en bloei. Voor het kort gewortelde gras is dit onmogelijk.

Telkens als ik er voorbij ga komt dit in mij op: het gras verdort, de bloem valt af … Dan bedenk ik de geestelijke waarheid hiervan. De mens is als gras. Hij komt tot bloei in zijn leven, maar de bloem valt af. David schreef: “De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer” (Psalm 103:15,16; Jesaja 40:7).


Jesaja moest de gras-positie van de mens nadrukkelijk bekend maken. Hij schreef: “Een stem zegt Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld” (Jesaja 40:6).
We kunnen er niet onder uit. Alle vlees is gras. De natuurlijke mens is kort geworteld. Hij is een groene sterveling. Hij is onderhevig aan de natuurlijke orde van na de zondvloed: “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.” (Genesis 8:22) Hieraan is hij onderworpen. De hitte en droogte zullen het gras blijven verdorren.

Zit hij in een wanhopige positie? Dat niet. Dit verandert als hij een geestelijk mens wordt, een mens die Christus kent. Deze MENS was, met alle respect en hoogachting gezegd, ook een groene Sterveling. Zijn bloem viel af toen hij stierf aan het kruis. Echter, daarmee deed Hij de dood teniet en bracht door Zijn opstanding hét leven én de onvergankelijkheid aan het licht (2 Timotheus 1:10). Niet alleen voor Zichzelf, nee, juist voor alle groene stervelingen, geen grasspriet uitgezonderd.

Het komt erop aan dat het gras gelooft dat in Zijn bloem de zonden mee stierven, zo heel persoonlijk. Met dit geloof gaat men over tot de geestelijke orde. Hij wortelt daar, zijn korte wortelstatus wijzigt: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging” (Kolossenzen  2:6, 7). Paulus kon het zo mooi zeggen: “opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent” (Efeze 3:17). We mogen in Zijn liefde onze wortels laten groeien tot in het eeuwige, onvergankelijke leven.

Uiteindelijk zal alles vergaan, op één ding na. “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig” ( Jesaja 40:8; 1 Petrus 1:24).

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://www.needpix.com/photo/116722/dried-flowers-dried-garden-haunted-empty-sarrow-brown-sad-nature-flower
Foto gemaakt door nuzree.


  • Verlangen naar verandering

    uit: AMEN 74, pagina 10 Ronald Lammers Veel mensen verlangen naar verandering. Sommigen gaan ieder jaar naar een ander vakantieadres. Anderen delen hun huiskamer regelmatig anders in. Weer anderen veranderen om de paar maanden van kapsel. Doel van dit alles is een onschuldig verlangen naar een gevoel van welbevinden. Er zijn ook veel mensen die hebben geleden in het gezin waaruit ze voortkwamen...