The missing link... een theorie is zo sterk als zijn zwakste schakel
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Is het je weleens overkomen? Dat iemand je in je gezicht sloeg? Dat je perplex stond, diep gekrenkt tot in je tenen, zodat je er niet van slapen kon? Boosheid kwam in je op en je kon je (bijna) niet beheersen om terug te slaan of terug te bekken.
Kan gebeuren, zeggen we dan, relaties kunnen moeilijk liggen. Jammer. Hoe je het wendt of keert, zulke gebeurtenissen laten wat van onze aard zien. Iemand kan een kort lontje hebben, of snel zijn lam geslagen.
Er is een mooie spreuk toepasbaar. “Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.” (Spreuken 15:1) Maar, er is niet altijd iemand in de buurt om een zacht woord te spreken! Nee, je moet jezelf (leren!) beheersen. Afleggen noemt Paulus dit, (Kolossenzen. 3:8). Moeilijk.

Er zijn mensen in de Bijbel die in hun gezicht werden geslagen. Wat was hun reactie? De profeet Micha werd belaagd door Zedekia, een woordvoerder van de valse profeten. Zedekia was beledigd. “Hij sloeg Micha op zijn kaak, en zei: langs welke weg is de Geest van de HEERE van mij weggegaan om tot u te spreken?” Micha verdedigde zich kalm: “Zie, u zult het zien, op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen.” (1 Koningen 22: 24 en 25)

Jeremia
, de profeet, adviseerde: “Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, laat hij met smaad verzadigd worden.” (Klaagliederen 3:30) Jezus citeerde hem: “Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere.” (Lukas 6:28; Mattheus 5:39)

Het moet worden gezegd: wie niet terugslaat toont liefde en beheerst de situatie.
Paulus geslagenOnze Heer werd meerdere keren in Zijn gezicht geslagen, tijdens de ondervraging bij hogepriester Annas, Johannes 18:22: “Een van de dienaars die daarbij stond, gaf Jezus een slag in het gezicht.” Jezus antwoordde kalm: “Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als Ik terecht gesproken heb, waarom slaat u Mij dan?”
Toen Hij daarna bij de hogepriester Kajafas voor het sanhedrin stond werd het een ‘tikkie’ erger. Vreselijk kinderachtig. Dienaren kleineerden Hem met een kinderspel, zoals een kind. geblinddoekt in het midden van de kring, moet raden wie hem een tik op de wang gegeven heeft. Dan werd geroepen: wie heeft je geslagen? Dit spel speelden volwassen mannen met Jezus, Lukas 22:64 beschrijft dit: “En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloegen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie is het die U geslagen heeft?”  (Markus 14:65). De Heer kon veel verdragen.

Ook Paulus kreeg klappen. Ananias, hij “beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan.” Toen reageerde Paulus heftig: “God zal ú slaan, witgepleisterde wand! Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken overeenkomstig de wet, en geeft u bevel, tegen de wet in, mij te slaan?” Handelingen 23:2 en 3.

Ineke van Lieshout


Hoeveel tijd besteed je per dag aan (social) media en surfen
< 1 uur
2-3 uur
4-6 uur
> 6 uur

Agenda

 • 20 01
  samenkomst met Sebastiaan de Graaf 10:00 tot 11:30
 • 26 01
  Bijbelstudiedag met Peter Slagter - thema "Gods plan met Israël" 10:00 tot 14:30
 • 20 01 - 26 01
 • 27 01 - 03 02
 • 07 02 - 10 02
 • 17 02 - 24 02
 • 03 03 - 07 03
 • 10 03 - 17 03
 • 23 03 - 24 03
 • 31 03 - 04 04
 • 07 04 - 14 04
 • 21 04 - 28 04
 • 02 05 - 05 05
 • 12 05 - 19 05
 • 26 05 - 26 05

Deel deze pagina via

Volg ons via twitter @egkaleo

Recente preken

Loading Player...