De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther
  • 05 04
    samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Familie van Paulus? Wat weten we hiervan en van relaties die hij als familie beschouwde?

Omstreeks 3 na Chr. zag Paulus het levenslicht, in Tarsus, de hoofdstad van Cilicië, (Handelingen 21:39). Op zijn besnijdenisfeest ontving hij de Hebreeuwse naam Saulus, dit betekent ‘gewenst’. Een welkome baby! In het Grieks werd dit ‘Paulus’, kleintje.
Vader: Romeins staatsburger; Israëliet uit de stam Benjamin; Farizeeër (2 Korinthe 11:22; Filippenzen 3:5).
Moeders’ afstamming is onbekend.
Had hij broers, zussen? Handelingen spreekt over zijn zus en haar zoon, zijn neef, die in Jeruzalem was, (Handelingen 23:16). Broers? Onbekend.

Op zijn 12e, 13e ging Saulus in Jeruzalem studeren, (Handelingen 22:2-3), 750 km van huis! Al jong weg bij vader en moeder. Hij zou een Farizese rabbi worden. Gamaliel, hoofd van deze opleiding, stond voor onderwijs in de Farizese leer van Hillel. Saulus groeide bij hem op. In dit onderwijssysteem was hij voor Paulus en de anderen een vaderfiguur. Hier leerden de pupillen ook een vak. Vermoedelijk leerde Saulus daar tenten maken, (Handelingen 18:3).

PaulusWe komen ook zijn moeder tegen. “Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne.” (Romeinen 16:13) Naast de vader voedde ook de moeder de kinderen met de Wet op, (Deuteronomium 6:6-7). Ook zij zal, zeker in een Farizees gezin, hem de Wet bijgebracht hebben. Paulus zou dit niet vergeten.

Dit doorgeven van het geloof zien we ook bij de ´geestelijke´ zoon van Paulus, Timotheüs, uit Lystre, Derbe, (Handelingen 16:1). Moeder Eunice en oma Loïs brachten hem van jongs af het geloof bij, (2 Timotheüs 1:5). Paulus bemoedigde hem, zoals vaders dit doen, om vast te houden, wat hij van hen geleerd had, (2 Timotheüs 3:15).

Paulus en Timotheüs waren hecht, als een vader met zijn kind, (Filippenzen 2:22). Wederzijds kenden zij diepe emoties. “Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden.” (2 Timotheüs 1:4)
Vader Paulus droeg Timotheüs op als evangelist te werken, (2 Timotheüs 4:5). Als een wijze ouder waarschuwde hij en legde hem zelfs een gebod op, om de goede strijd van het geloof te strijden, (1 Timotheüs 1:18). Hij schreef liefdevol: “Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere.” (1 Timotheüs 1:2) Welke vader zegt zulke zegenrijke dingen tegen zijn kinderen?

En Lukas? Deze arts en medearbeider was onafscheidelijk van Paulus, ook tijdens zijn gevangenschap en toen hij verlaten was, (2 Timotheüs 1:15). “Lukas is alleen met mij.” (2 Timotheüs 4:11) Dit zinnetje zegt veel. Vrienden, broeders en zusters in de Heer, zij kunnen zijn als familie. Zeker!

Paulus zag alle Israëlieten als familie. Hij droeg hen op zijn hart met de liefde van Christus, (Romeinen 10:1). Hij had bij hen willen blijven, (Romeinen 9:3). Dat was onmogelijk.

U? Ook familie Paulus? “Wij hebben: één God van Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.” (Efeze 4:3)

Ineke van Lieshout

Afbeelding -> bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:File%22-Saint_Paul_Writing_His_Epistles%22_by_Valentin_de_Boulogne.jpg .
Schilderij van Valentin de Boulogne (1591-1632), "Saint Paul writing his epistles", bevindt zich in the mueseum of Fine Arts te Houston.

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.