Wees bescheiden in je spreken, maar onovertrefbaar in je daden
  • 12 04
    samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
  • 16 04
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief - afgelast 20:00 tot 21:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Er zijn mensen die twijfelen of de zondvloed in de dagen van Noach echt heeft plaatsgevonden. Velen willen er ook niet aan dat de zondvloed een oordeel van God was. De apostel Petrus spreekt harde woorden over zulke denkers: “Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.” (2 Petrus 3:5, 6) Verzwolgen! Verslonden!
De mens kan weten dat dit gebeurd is, er is niet eens geloof voor nodig, het is op internet gemakkelijk te vinden. Er is berekend dat de aarde bedekt is met 1400 miljoen km3 water* 1/2.

Stel dat er geen bergen zouden zijn en dat de aarde vlak was, dan stond al het land, dus de gehele aardbol, ongeveer 2400 meter onder water. Met deze getallen kunnen we ons een klein beetje een idee vormen van de enorme watermassa, die uit de bronnen en hemelsluizen destijds werden uitgegoten, (Genesis 7:11; 8:2).

Gods prachtige scheppingSchrijvers van de Bijbel, Petrus meegenomen, spreken na Noach, vier keer over deze enorme ramp. Daarmee wordt deze gebeurtenis door God extra bevestigd. Lees Jesaja, die spreekt over Gods ontferming over Israël: “want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.” (Jesaja 54:9).
Er wordt ook over gesproken in Hebreeën 11:7, waar het grote geloof van Noach aan de orde komt: “Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.”

Het sterkste bewijs in de Bijbel is wat de Heere Jezus erover opmerkte in de profetie over de aflatende slechte moraal van seks en criminaliteit, (Genesis 6). De Heer was er al “voor Abraham was”, (Johannes 8:58) en zal vanuit de hemel der hemelen gezien hebben hoe de bronnen en sluizen open gingen. Hij zei namelijk: “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.” (Lukas 17:26, 27)

Wie kan er nu nog aan twijfelen?

*1 1 km3 is 1.000.000.000.000 liter (https://www.berekenen.nl/eenheden/km3-naar-l-omrekenen/resultaat#SAuA1PY)

*2 https://www.lenntech.nl/water-kwantiteit-faq.htm

Ineke van Lieshout

Afbeelding ->: bron: http://pavbca.com/walls/underwater-hd-wallpapers picture 447927.jpg
Foto gemaakt door onbekend.
Copyright: http://pavbca.com/page-terms article 6. user content: To each User of the Website the uploader grants a non-exclusive license to access, use, download and modify your User Content.
Plaatje verkleind.