Frequent Gestelde Vragen - Tips voor theWord

FGVn - Tips voor theWord
theWord is een geavanceerd programma en om je te helpen de basale onderdelen van dit programma onder de knie te krijgen zijn deze tips opgesteld.
Deze zijn te vinden onder: <help> dan <over> en dan bestandlocaties:

theWord bestandslocaties
Onder uitvoerbaar bestand vind je de map waar het programma is geïnstalleerd. Deze map zul je verder niet snel gebruiken.

Onder locatie persoonlijke bestanden staan de bestanden die je zelf maakt via <bestand><nieuwe gebruikersmodule>.
Deze bestandlocatie kun je trouwens tijdens het aanmaken zelf nog wijzigen, b.v. door een dropboxmap te gebruiken zoals hierboven ook te zien is.

Onder locatie standaardmodules worden de Bijbels en officiële modules geïnstalleerd, via de installeermodule.
Er zijn 2 mappen onder deze map te vinden namelijk bibles en books.

Als je de nieuwe Bijbels of modules zelf wil kopiëren kun je die dus in deze map neerzetten.
Dit kan op 3 manieren:

1) Open de verkenner en dubbelklik op het theWord bestand ,b.v. "50 tips for reading Bible.gbk".
theWord bestand installeren

Het volgende scherm verschijnt:
theWord module installeren

Kies <geselecteerde modules installeren>.
Het volgende scherm verschijnt.
theWord module installeren

Kies ja en theWord wordt opnieuw opgestart.
Na het opstarten zie je onderstaand scherm:
theWorld module installeren melding

Kies weer ja.
theWord module intalleren melding

De module komt nu in een boekvenster te staan:
theWord geinstalleerde module

Om deze te ordenen kun je deze in een moduleset opnemen, zie de tip over modulesets.

2) Kies en open de module door deze te kiezen via bladeren.

tw module

Zie voor de verdere installatie onder 1.

3) Kopieer de Bijbel of module door deze in de betreffende map te plaatsen met de verkenner.
Als je theWord weer opstart geeft het programma aan dat er een nieuwe Bijbel of module is gevonden.

Deze optie werkt ook voor Bijbels installeren.
Kies <bestand> <voorkeuren><Bijbelvertalingen> (of via tw bijbelicon in het bijbelvenster en dan <Bijbels tonen, verbergen, rangschikken…>).

Hier vind je alle geïnstalleerde Bijbels.

Het volgende scherm verschijnt (afhankelijk van de geïnstalleerde Bijbels).

Als “Bewaar de volgorde van de Bijbelvertalingen” is aangevinkt, kun je ook opties in de rechtse kolom gebruiken door Bijbels naar boven of beneden te schuiven. Je kan ook Bijbels uitschakelen die je (tijdelijk) niet wilt zien.

Je kan ook een standaardbijbel instellen.
theWord scherm bijbelvertalingen

Klik op tw boekicon in het boekvenster en kies <definieer modulesets>.
Het volgende scherm verschijnt (klik op de link hiernaast): theWord - modulesets

Standaard zijn er al een aantal mappen (verzamelingen) van soorten modules gemaakt, te weten woordenboeken, commentaren, boeken, kaarten en leesroosters.

Onder iedere soort kun je weer onderverdelingen maken door <nieuwe map> te selecteren. Waar de map geplaatst wordt, bepaal je in het menu van (nieuwe map).

Het is ook mogelijk om een hele nieuwe map te maken met een eigen indeling.

De module “50 tips for reading Bible.gbk" staat bovenaan de lijst rechts en is niet aan een map toegewezen.
theWord modulesetsscherm rechts


Je kunt deze naar een map toeslepen (klik op de module en houdt de linkermuistoets ingedrukt en sleep de module naar de juiste plaats), b.v. naar woordenboek, zie hieronder
theWord modulesets slepen moudles


De module staat nu onder woordenboeken gerangschikt.

Via <set bewaren> kun je verschillende sets bewaren met verschillende indelingen, zie bovenstaand voorbeeld met naam 20150909a.

Aan de linkerkant van het scherm kun je onder “in #sets” zien in hoeveel (verschillende) sets de module is opgenomen.
Bij een nieuw geïnstalleerde module staat hier 0.
Om deze optie te kunnen benaderen, klik je op het radartje tw bijbelvensteropties icononder in het scherm of via <gereedschap><Bijbelweergave opties>.
theWord Bijbelvenster

Er opent zich een nieuw scherm:
theWord Bijbelvensteropties
Veel onderdelen wijzen voor zich. Experimenteren is handig om de effecten te bekijken.

In het onderdeel <Strongcodering> kan er een module gekozen worden voor het tonen van de strongs in het Bijbelvenster.

Bij commentaarlinks en woordenboeken kun je zelf een keuze maken uit de te tonen commentaren en woordenboeken.
Een handige optie van theWord is het maken van sets.

Je kan sets maken voor Bijbels en modules.

Sets voor Bijbels.

Kies via  tw pijltje omlaag bij het zoekvenster voor Bijbels en dan <selecteer de te doorzoeken Bijbels>) of bij een scherm met Bijbels voor <vergelijken><Bijbelvertaling selecteren voor parallelweergave>.

Kies hier welke Bijbelsets je wilt gebruiken voor weergave en kies hierna <Sets> en <huidige set opslaan>.

Kies een duidelijke omschrijving, b.v. de vertalingen in de volgorde die je hebt gekozen.
Je kunt zo verschillende sets maken. B.v. voor studie-doeleinden of b.v. alle Nederlandse of Engelse vertalingen, etc.
Deze sets kun je ook gebruiken voor de zoekfunctie voor de Bijbels.
Kies bij het zoekvenster Bijbels en kies een set.

Sets voor modules.

Deze optie is voor commentaren, boeken en woordenboeken.

Klik bij het zoekvenster voor boeken op tw pijltje omlaag (naast het veld om een woord in te voeren).
Selecteer de optie “Selecteer handmatig de te doorzoeken modules”.
theWord modulesets
Vink hier de modules aan die je wil selecteren.

Je kunt deze ook opslaan onder Sets. Ook hier is de naamgeving weer belangrijk.
Je kan hier b.v. sets maken van alle strong-modules, alle Nederlandse modules, alle modules die je in een woordstudie wil gebruiken, etc.
Kies de menu-optie <bestand><nieuwe gebruikersmodule> en het volgende scherm verschijnt:
theWord gebruikersmodule

Als je commentaar kiest, kun je je in deze gebruikersmodule versnotities opnemen.

Met woordenboek, algemeen boek en kaart of afbeelding kun je een module aanmaken die je (net als trouwens bij commentaar) kan vullen met eigen gegevens, hetzij door het zelf in te typen of bijvoorbeeld te kopiëren vanuit Microsoft Word of b.v. internet.

Door hier op te geven wat voor soort het is, geeft theWord er een extensie aan waardoor de zelf gemaakte module herkend wordt als commentaar, woordenboek, algemeen boek of kaart of afbeelding.
In de modulesets kan de soort dan herkend worden door theWord.

Het veld afkorting verschijnt op de balk in het boekvenster, maak die dus niet te lang.
De titel wordt ook gebruikt voor de bestandsnaam. Let goed op de bestandslocatie.
De omschrijving kan met uitgebreidere gegevens gevuld worden.

De aangemaakte module verschijnt nu op de balk van het boekvenster en via “Klik hier om een nieuw onderwerp toe te voegen” voeg je een onderwerp in.
In het rechtse gedeelte kun je nu allerlei gegevens intypen, plakken, ook plaatjes, tabellen etc.
  • Studies uit Prediker (11)

    Alles is ijdelheid! – Deel 11 – Een wijze raad II (Pred. 8:1-9) uit: AMEN 98, pagina 20 Sebastiaan de Graaf Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is veel beroering in de wereld onder andere op de financiële markten. Stijgende schulden in de Verenigde Staten en dalende aandelenkoersen zorgen voor onrust bij veel mensen in de wereld. In toenemende mate investeren mensen hun geld niet meer in...