Vriendschap is oneindig meer waard dan vriendelijkheid

Twee steden

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
gegevens tweesteden

Een recensie

Twee Steden
Fik Meijer
ISBN 978-90-253-01248 / NUR 683
360 blz.
hardcover
opgenomen 29/07/2015

Prijs € 19,95

inhoud De flap vermeldt:

In 330 stichtte keizer Constantijn een nieuwe stad: Constantinopel. Al snel werd die stad `het nieuwe Rome genoemd. Vaak wordt beweerd dat het oude Rome vervolgens verviel en dat Constantinopel direct zijn plaats innam. Maar dat ging geleidelijk. In Twee steden legt Fik Meijer beide steden naast elkaar.
In Rome lieten de keizers het afweten en bezochten de stad niet meer; pausen sprongen in dat machtsvacuüm. Visigoten en Vandalen plunderden de stad. Het aantal inwoners liep terug. Tegelijkertijd werd de stad omgevormd tot het centrum van de christelijke wereld.
In de hoofdstukken over Constantinopel vertelt Meijer over de voorgeschiedenis en inrichting van de nieuwe stad. Over het Nika-oproer, dat in 532 bijna de hele stad in de as legde, en over de wederopbouw, met de Hagia Sophia als pronkstuk. En dan zijn er de pogingen om het Romeinse rijk in oude luister te herstellen en de desastreuze gevolgen van de pest. Het boek eindigt in het begin van de zevende eeuw, als de mediterrane wereld mede door de opkomst van de Arabieren een ander aanzicht krijgt.
waardering Fik is iemand die gemakkelijk verteld... Het boek leest, ondanks de enorme hoeveelheid jaartallen, namen van pausen, keizers, koningen, volken, steden, etc. toch vlot weg.
De rode draad is goed vast te houden.
Al snel na de dood van Petrus, zijn leidinggevenden in de kerk, met terugwerkende kracht tot paus 'opgewaardeerd'. Uit de geschiedenis blijkt dat het de meeste van hen ging om wereldlijke macht.
Opmerkelijk vond ik het gedeelte over de schatten uit de tempel te Jeruzalem, die als buit waren meegenomen in het jaar 70, uiteindelijk na omzwervingen (Rome, Noord-Afrika, Constantinopel) weer worden teruggebracht naar Jeruzalem in het jaar 533.
De relatie Rome en Constantinopel wordt uitgebreid beschreven en ook de uiteindelijke neergang van beide steden.
Beide steden hebben de tand des tijds niet (geheel) doorstaan, maar zijn heden ten dage nog steeds iconen uit het roemruchte verleden.
Fik heeft een gedeelte van dit verleden prachtig geschetst.

  • Zacharia's nachtgezichten (05)

    Zacharia's Nachtgezichten (5) uit: AMEN 45, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het zesde gezicht: de...