Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling

Kalifaat of de kogel

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 


gegevens
kalifaatofkogel

Een recensie


Kalifaat of de kogel
Marjon van Dalen
107 blz.
€ 4,95 + verzendkosten; paperback uitvoering te bestellen bij Stichting de Ondergrondse Kerk
Op de site vind je ook korte boodschappen van de broeders en zusters uit dit boek.
opgenomen 16/07/2015
inhoud

Terreurgroep Boko Haram zaait dood en verderf in het noorden van Nigeria.
Vele duizenden Nigeriaanse burgers zijn de afgelopen jaren vermoord. Honderdduizenden families zijn op de vlucht geslagen.
Boko Haram streeft naar een islamitisch kalifaat en heeft het onder andere gemunt op christenen: in een kalifaat is geen plaats voor de kerk.
Hoe gaan christenen in Nigeria om met dit extreme geweld?

waardering Freelance journaliste Marjon van Dalen beschrijft het indringende levensverhaal van Habila, die door Boko Harom in het hoofd wordt geschoten omdat hij zich niet wil bekeren tot de Islam.
Op wonderbaarlijke wijze overleeft hij deze gerichte aanslag op zijn leven.
Rebecca verliest haar man die door Boko Haram wordt vermoord en blijft achter met haar dochtertje.
Dominee Awayi zorgt voor de vele weduwvrouwen in zijn gemeente.
Al deze broeders en zusters hebben hun vijanden vergeven en bidden voor hen.
Habila vergeeft een ex Boko Haram strijder in een persoonlijke ontmoeting.

Een indrukwekkend boekje waarin de kracht van Gods liefde in mensen openbaar wordt. Bovenmenselijke liefde, maar daarnaast proef je het verdriet en de moeite die er is, door de wonden die geslagen zijn.
Laten we onze broeders en zusters niet vergeten in ons gebed en met onze gaven. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee!

  • Studies uit Prediker (12)

    Alles is ijdelheid! – Deel 12 – Een wijze raad III (Pred. 8:10-17) uit: AMEN 99, pagina 18 Sebastiaan de Graaf Net als in de vorige gedeelten van zijn geschrift, brengt Prediker ook nu weer het onrecht, zoals dat in de wereld heerst, onder de aandacht. Daarbij leert hij ons hoe wij het beste met dit onrecht om kunnen gaan. En die raad hebben wij nodig. Want als het constateren van het onrecht al...