zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Als ik tijd met God doorbreng, zie ik weer het juiste perspectief - Timothy Keller"