Dia (door middel van - doorheen)

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
In een vroegere studie (Door middel van Christus) zagen wij uit menig voorbeeld, dat "dia" met de 2e naamval (Genitief) dikwijls betekent "door middel van". Wij voegen hier nog een paar gevallen bij, namelijk:
 • 2 Timotheus 2:2 "Hetgeen gij van mij gehoord hebt door middel van vele getuigen". De gewone vertaling geeft een geheel andere indruk.
 • 1 Thessalonicenzen 4:14 "God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem". Wij geven hier de Staten Vertaling weer. "In" is de vertaling van "dia".

Zullen wij dan schrijven "ontslapen door middel van Jezus"? Neen, dat gaat niet. Wat dan? Heeft "dia" hier een andere betekenis? Is misschien de zin niet goed vertaald? Laat ons eens terug gaan tot de geïnspireerde woorden: "God - de - rustenden - door middel van - de - Jezus - zal zijn brengende - samen - tot Hem". Wij kunnen dus gerust schrijven: "Zal God de rustenden, door middel van Jezus, met Hem brengen". Zo krijgt deze zin een geheel andere betekenis. Er is sprake van hen die in de dood rusten. Maar als de dood een vijand is, kan er dan gezegd worden dat zij "in Jezus rusten"? Men denkt natuurlijk aan v. 16 en 1 Korinthe 15:18. Wij zullen deze zaak echter hier niet veel verder onderzoeken. Alleen zullen wij nog dit opmerken:
In deze teksten is niet "Jezus", maar "Christus" gebruikt. Men kan niet "ontslapen" in Jezus. Dit is de persoon des Heeren. Het bepaalde lidwoord "de" vóór Jezus wijst daar mede op. Wel in Christus, dat is meer een titel. Zie vs. 16.
Feitelijk is de grondbetekenis van dia: "doorheen", zoals de diameter de cirkel doorheen gaat. Mattheus 1:22 kunnen wij dan ook lezen "gesproken is doorheen den Profeet". Het is de Heere Zelf die spreekt doorheen Zijn instrument. In vele gevallen is het minder gepast "doorheen" te schrijven en is "door middel van" beter. In andere gevallen is "doorheen" meer aan het overige aangepast, zo b.v. in:

 • Mattheus 12:1 "doorheen het gezaaide"
 • Mattheus 19:24 "doorheen het oog van een naald"
 • Lukas 5:19 "lieten hem: doorheen de tichelen neder"
 • Johannes 8:59 "gaande doorheen het midden van hen"
 • 1 Korinthe 3:15 "doch alzo als doorheen vuur"
 • 1 Korinthe 10:1 "allen doorheen de zee doorgegaan zijn"
 • 2 Korinthe 2:4 "want ik heb ulieden ... doorheen vele tranen geschreven"
 • Hebreeen 10:20 "doorheen het voorhangsel"

 • De leer aangaande de Gemeente

  uit: AMEN 46, pagina 4 C.H. Mackintosh Het is van het grootste belang dat de christelijke lezer de leer verstaat van het unieke karakter der Gemeente. Deze zal het enige middel blijken te zijn tegen de verschillende vormen van verkeerde en ongezonde leer die zozeer de overhand heeft rondom ons. Goed onderricht te zijn ten opzichte van de hemelse positie en bestemming van de Gemeente, is de meest...