Wees bescheiden in je spreken, maar onovertrefbaar in je daden
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Als God iets van een schepsel verlangt, stelt Hij dat schepsel ook in de mogelijkheid aan Zijn verlangen te voldoen. Of ten minste kan het schepsel al het nodige van God krijgen als het zijn eigen zwakheid inziende, zich tot God om hulp richt. Het is nodig hier te onderscheiden tussen het aanbieden en het in ontvangst nemen. Het eerst is onafhankelijk van de mens (objectief), het tweede hangt van zijn wil af (subjectief).
Een concordantisch onderzoek toont, dat "lambanoo" zoals gebruikt in Handelingen 1:20; Romeinen 5:17; Hebbreeen 5:4, objectief is. Het betreft een aanbieding van iets.
Daarentegen drukken de volgende iets subjectiefs uit:

Dechomai
 • Lukas 8:13 "En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze, die ... het woord met vreugde ontvangen"
 • Handelingen 7:38 "Deze is het (Mozes) ... welke de levende woorden ontving"
 • Handelingen 17:11 "Deze (Bereers) ... die het woord ontvingen met alle toegenegenheid"
 • 2 Korinthe 6:1 "Dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben"
 • 2 Korinthe 11:4 "Indien gij een anderen geest ontvingt (lambanoo), dien gij niet hebt ontvangen (lambanoo), of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen (dechomai)"
 • 2 Thessalonicenzen 2:10 "Degenen, die verloren gaan; daardoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden".
Men ziet zeer duidelijk het contrast tussen lambanoo en dechomai in 2 Korinthe 11:4. Zo ook in Mattheus 10:41, waar de eerste en derde maal dechomai gebruikt is, en de tweede en vierde maal lambanoo. 2 Thessalonicenzen 2:10 toont hoe de verantwoordelijkheid der behoudenis geheel bij de mens ligt.

Paralambanoo.
 • Johannes 1:11 "De Zijnen hebben Hem niet aangenomen"
 • 1 Korinthe 15:1 "Het Evangelie ... hetwelk gij ook aangenomen hebt"
 • Kolossenzen 2:6"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem"
 • 1 Thessalonicenzen 2:13 "Als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt (paralamb.), gij dat aangenomen, hebt (dechomai) ..."

Paradechomai.
 • Markus 4:20 "En deze zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen"

Epilambanoo
 • 1 Timotheus 6:12 "Grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt"

Agenda

 • 21 07
  samenkomst met Jaap Plomp 10:00 tot 11:30
 • 28 07
  samenkomst met Sjaak Konijnendijk 10:00 tot 11:30
 • 21 07 - 28 07
 • 04 08 - 11 08
 • 18 08 - 25 08
 • 01 09 - 08 09
 • 08 09 - 15 09
 • 19 09 - 22 09
 • 29 09 - 05 10
 • 06 10 - 13 10
 • 17 10 - 20 10
 • 27 10 - 03 11
 • 10 11 - 14 11
 • 17 11 - 24 11
 • 01 12 - 01 12

Deel deze pagina via

Recente preken

Loading Player...

Nieuwste downloads

Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen
Bijbelstudieverslagen

Inlog gemeenteleden