Geen verstandig mens zal ooit zeggen, dat van mening veranderen onstandvastigheid betekent
 • 25 10
  samenkomst met Piet Stolk 10:00 tot 11:30
 • 29 10
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30
Deze sectie bevat diverse bijbelstudies onderverdeeld in categorieen.
 • je kunt deze lezen op het scherm
 • door op het printer-icoontje te klikken kun je het artikel afdrukken
 • je kunt ook iemand anders attenderen op dit artikel door het rechtericoontje aan te klikken
"Wat de konkordantie leert" bestaat uit een reeks van 41 korte studies (33 studies over kernbegrippen en woorden en 8 studies over de Griekse voorzetsels) van S. van Mierlo, waarin hij aan de hand van de concordantie de juiste betekenis van Bijbelse woorden verklaart.
Uiteenlopende artikelen met name uit magazine Amen.
Een aanvulling op de categorie Bijbelse woorden (die is n.a.v. het boekje van S. van Mierlo).
Studies met betrekking tot de uitwerking van onze hemelse positie op ons dagelijks leven.
Een inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament met structuren en de kerntekst uit het magazine Amen.
Studies over de bijzondere bedieningen van Paulus.
Bijbelstudies over (het ontstaan van) de Gemeente het Lichaam van Christus. De bijzondere roeping die ons deel is geworden.
Een inleiding tot  een aantal boeken van het Oude Testament o.a. n.a.v. de studies van Stuart Allen en artikelen uit het magazine Amen.

Gods Woord is niet alleen leerstelling/theoretisch, maar heeft zijn invloed op ons persoonlijk leven en de praktische zaken in dit leven. 
Want het Woord kennen zonder de liefde kan nooit goed gaan.
 

Plicht zonder liefde maakt verdrietig.
Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt onverbiddelijk.
Gerechtigheid zonder liefde maakt hard.
Waarheid zonder liefde maakt kritisch.
Opvoeding zonder liefde maakt weerbarstig.
Verstand zonder liefde maakt geslepen.
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig.
Orde zonder liefde maakt kleingeestig.
Kennis van zaken zonder liefde maakt hoogmoedig.
Macht zonder liefde maakt gewelddadig.
Eer zonder liefde maakt ijdel.
Bezit zonder liefde maakt gierig.
Geloof zonder liefde maakt fanatiek.
 
En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hebreeën 10:24

Ontdekkingen in de archeologie die nieuw licht werpen op de boodschap en geschiedenis in de Bijbel.
Een aantal artikelen die welwillend ter beschikking is gesteld door Stichting Israel en de Bijbel en Bijbelmagazine Amen.
Wie in de Bijbel onderzoekt hoe de geschapen wereld (Gr. ´kosmos´) in elkaar zit, zal spoedig ontdekken dat die er anders uitziet dan het seculiere of wetenschappelijke wereldbeeld, namelijk dat de aarde een planeet is (zoals er vele anderen zijn) die in één dag om haar eigen as draait en in één jaar een baan trekt om de zon.

Een mooie serie om te luisteren is:
Hebben wij een vrije wil? Regisseert God het kwaad? Gebeurt altijd datgene wat God wil? Wie worden behouden en wie belanden er in de eeuwige verdoemenis?
Dit en andere moeilijke vragen houden gelovigen al eeuwenlang bezig.
In deze serie wordt geprobeerd iets van een antwoord te vinden op deze vragen.
Deze categorie bevat artikelen van Jaap Wols die in de rubriek "Tot slot" in Bijbelmagazine Amen zijn opgenomen als afsluitend deel.
Daarnaast ook nog een aantal andere gelijksoortige artikelen, die niet in Amen verschenen zijn.
 • Waarom kunnen Paulus, Barnabas en Ovidius wel eens in één adem genoemd worden?

  Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door M. van Amersfoort van Talencentrum Barneveld. Als Paulus en Barnabas in Lystra komen, zit langs de kant van de weg een kreupele. Deze kreupele had Paulus horen prediken. Toen Paulus zag dat de man geloof had om gezond te worden, zei hij tegen hem: “Sta recht op uw voeten!” Onmiddellijk sprong de man op en wandelde. Toen al de mensen die er om...