Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?
Erwin is gastspreker in onze gemeente.

Loading Player...

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

De dorsvloer van Ornan
Met dank aan Marjan.
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.