zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen. - Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


Gerechtigheid ziet uit de hemel neer
Datum: zondag, 01 november 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 85
De HEERE is mijn Banier - avond 03
Datum: donderdag, 29 oktober 2020
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Exodus 17:8-16
De Efezebrief - avond 08
Datum: donderdag, 15 oktober 2020
Serie: De Efezebrief
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:1-13; Efeziërs 4:1-6
De HEERE uw Heelmeester - avond 02
Datum: donderdag, 01 oktober 2020
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Exodus 15:22-27
De HEERE zal voorzien - avond 01
Datum: donderdag, 03 september 2020
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Genesis 21:33-22:19
De Heere mijn licht, mijn heil, mijn levenskracht, voor wie zou ik vrezen
Datum: zondag, 16 augustus 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 27
De Romeinenbrief - avond 17
Datum: woensdag, 12 augustus 2020
Serie: De Romeinenbrief
Schriftgedeelte: Romeinen 14-16
De Romeinenbrief - avond 16
Datum: donderdag, 23 juli 2020
Serie: De Romeinenbrief
Schriftgedeelte: Romeinen 12:1-8
De Ware Hogepriester
Datum: zondag, 14 juni 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 5:1-10
Hoe is de naam van God en hoe is de naam van Zijn Zoon
Datum: zondag, 17 mei 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Spreuken 30:1-6