zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"“Ik voeg liever leven toe aan mijn dagen, dan dagen aan mijn leven.” - de Britse verpleegkundige Cicely Saunders (1918-2005)"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


De sabbat - studie 1
Datum: zaterdag, 13 maart 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
De Heere is mijn Herder - avond 07
Datum: donderdag, 04 maart 2021
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Psalmen 23
De Kolossenzenbrief - avond 04
Datum: donderdag, 18 februari 2021
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:15-23
De HEERE der legermachten - avond 06
Datum: donderdag, 04 februari 2021
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Romeinen 9:29
De Kolossenzenbrief - avond 03
Datum: donderdag, 21 januari 2021
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:9-12
De HEERE is vrede - avond 05
Datum: donderdag, 07 januari 2021
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Richteren 6:1-24
Gods inwerking in ons
Datum: zondag, 20 december 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 2:12-18
De Kolossenzenbrief - avond 02
Datum: donderdag, 10 december 2020
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:3-8
Ik de Heere Die u heiligt - avond 04
Datum: donderdag, 26 november 2020
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Jesaja 6:1-3
De Kolossenzenbrief - avond 01
Datum: donderdag, 05 november 2020
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:1-2