zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Hoe iemand 'over komt' is voor de mens belangrijker dan zijn mening"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


Woord en Geest
Datum: zondag, 30 mei 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 55
De HEERE is aldaar - avond 10
Datum: donderdag, 27 mei 2021
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Ezechiël 48:30-35
De Kolossenzenbrief - avond 07
Datum: donderdag, 13 mei 2021
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:24-2:10
De HEERE onze gerechtigheid - avond 09
Datum: donderdag, 29 april 2021
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Jeremia 32; Jeremia 23
De Kolossenzenbrief - avond 06
Datum: donderdag, 15 april 2021
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:19-2:3
De HEERE de Allerhoogste - avond 08
Datum: donderdag, 01 april 2021
Serie: De samengestelde namen van de HEERE
Schriftgedeelte: Psalmen 7; Psalmen 97; Psalmen 47
Wandel in het licht!
Datum: zondag, 28 maart 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 5:1-21
De Kolossenzenbrief - avond 05
Datum: donderdag, 18 maart 2021
Serie: De Kolossenzenbrief
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:15-23
De sabbat - studie 3
Datum: zaterdag, 13 maart 2021
Serie: Bijbelstudiedagen
De sabbat - studie 2
Datum: zaterdag, 13 maart 2021
Serie: Bijbelstudiedagen