zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen tachtig, maar honderd!"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


Gideon - geloofsgetuige
Datum: zondag, 02 april 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Hebreeën 11:32-40; Richteren 6
Israel, de volken en de gemeente - avond 10
Datum: donderdag, 23 maart 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: Exodus 19
Het Markus evangelie - avond 16
Datum: donderdag, 09 maart 2023
Serie: Het Markus evangelie
Schriftgedeelte: Markus 13:24-14:26
Israel, de volken en de gemeente - avond 09
Datum: donderdag, 23 februari 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: Genesis 50:24
De aangename geur van Christus
Datum: zondag, 12 februari 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 2Korintiërs 2:12-17
Het Markus evangelie - avond 15
Datum: donderdag, 09 februari 2023
Serie: Het Markus evangelie
Schriftgedeelte: Markus 12:13-44
Israel, de volken en de gemeente - avond 08
Datum: donderdag, 26 januari 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: Hebreeën 11:8-19
Het boek Job - studie 3
Datum: zaterdag, 21 januari 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Job
Het boek Job - studie 2
Datum: zaterdag, 21 januari 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Job
Het boek Job - studie 1
Datum: zaterdag, 21 januari 2023
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Job