zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


Het leven van David - avond 02
Datum: donderdag, 12 oktober 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-18
Kain en Abel - 2 verschillende offers om tot God te naderen
Datum: zondag, 08 oktober 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 4:1-26
De Hebreeënbrief - avond 01
Datum: donderdag, 28 september 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën
Het leven van David - avond 01
Datum: donderdag, 14 september 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:5-7
Verblijdt u in de genade
Datum: zondag, 13 augustus 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:4-9; Filippenzen 1:3-11
Christus, de hoop van de heerlijkheid
Datum: zondag, 16 juli 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:24-2:3
Israel, de volken en de gemeente - avond 12
Datum: donderdag, 11 mei 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: Hosea 1:11
Het Markus evangelie - avond 18
Datum: donderdag, 04 mei 2023
Serie: Het Markus evangelie
Schriftgedeelte: Markus 15:21-16:20
Israel, de volken en de gemeente - avond 11
Datum: donderdag, 20 april 2023
Serie: Israël, de volken en de gemeente
Schriftgedeelte: 2Kronieken 35:16-18
Het Markus evangelie - avond 17
Datum: donderdag, 06 april 2023
Serie: Het Markus evangelie
Schriftgedeelte: Markus 14:26-15:20