zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
zondag 17 december 10:00 - 11:30 spreker Ronald Lammers
"yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a GIFT, that's why they call it the present"

Hoite Slagter

Hoite Slagter [1963] houdt zich fulltime bezig met schrijven, publiceren en het doorgeven van spreekbeurten in diverse gemeenten en het houden van Bijbelstudieavonden gedurende het winterseizoen.
Sinds 1987 is hij verbonden aan stichting Het Morgenrood waarvan hij directeur is. In 1998 is het 'schriftelijke werk' van Het Morgenrood ondergebracht in Everread Uitgevers, waar hij leiding aan geeft.
Ook is Hoite één van de schrijvers van AMEN-Bijbelmagazine.
Hoite is getrouwd met Maret; samen hebben ze vier zonen en een dochter. Hij maakt deel uit van de Vrije Evangelische Gemeente te Zeist.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag (liefst in de bergen) en doet hij aan (race)fietsen en hardlopen. En natuurlijk is hij een lezer!


Het leven van David - avond 04
Datum: donderdag, 07 december 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Kronieken 20:1-3
De aankondiging van de Zoon in het Oude Testament
Datum: zondag, 03 december 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Spreuken 30:2-4
De Hebreeënbrief - avond 03
Datum: donderdag, 23 november 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 3:1-6
Het leven van David - avond 03
Datum: donderdag, 09 november 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Samuel 13-14
De Hebreeënbrief - avond 02
Datum: donderdag, 26 oktober 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën 1-2
Het leven van David - avond 02
Datum: donderdag, 12 oktober 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-18
Kain en Abel - 2 verschillende offers om tot God te naderen
Datum: zondag, 08 oktober 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Genesis 4:1-26
De Hebreeënbrief - avond 01
Datum: donderdag, 28 september 2023
Serie: De Hebreeënbrief
Schriftgedeelte: Hebreeën
Het leven van David - avond 01
Datum: donderdag, 14 september 2023
Serie: Het leven van David
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:5-7
Verblijdt u in de genade
Datum: zondag, 13 augustus 2023
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:4-9; Filippenzen 1:3-11