zondag 21 juli 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 195 "Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn" (Jes. 11:10). "Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen" (Jes. 11:1). De Heere Jezus Christus, De Geliefde, is uit het geslacht van David (dus uit Isaï). Maar Hij is ook de Wortel. Op deze dag, die Jesaja beschrijft, is het...

    Lees de volledige dag

"Leven zonder denken is verspilde energie"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


De kleine profeten - Joel- studie 02
Datum: donderdag, 25 oktober 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Joël 1:1-3:21
De kleine profeten - Hosea - studie 01
Datum: donderdag, 27 september 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Hosea 1:1-14:10
Het jubeljaar, oplossing voor (financiele) problemen
Datum: zondag, 17 juni 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Leviticus 25:8-25:12; Jesaja 35:7-35:10
Wil je echt weten hoe het zit? Geloof en je ogen worden geopend!
Datum: zondag, 15 april 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 24:13-24:35; Efeziërs 1:15-1:23
Uw inspanning is niet tevergeefs in de Here
Datum: zondag, 20 november 2011
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Maleachi 3:13-3:18; 1Korintiërs 15:57-15:58
met Christus opgewekt, een verborgen realiteit
Datum: zondag, 14 augustus 2011
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-3:4
De hemelse gewesten
Datum: zondag, 26 september 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:3-1:3; Efeziërs 1:20-1:20
De Geest van wijsheid
Datum: zondag, 20 juni 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:15-1:23
Genezing en opwekking, beeld van de bloedstorting en opstanding
Datum: zondag, 14 maart 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 8:40-8:56
God de Schepper begint, onderhoudt, voleindigt wat hij in ons is begonnen, twijfel niet maar geloof
Datum: zondag, 27 september 2009
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:14-3:21
Het welbehagen van God
Datum: zondag, 29 maart 2009
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 46:1-46:9
De lofzang van Zacharias
Datum: zondag, 21 december 2008
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 1:57-1:80
Een inleiding op de Filipenzenbrief (ochtenstudie)
Datum: zaterdag, 19 april 2008
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Er is geen specifiek gedeelte uit het boek als Schriftgedeelte aan te geven.