zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"God ziet ons zoals we zijn, houdt van ons zoals we zijn, accepteert ons zoals we zijn.
Maar door zijn genade laat hij ons niet zijn zoals we zijn. - Timothy Keller"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Uw inspanning is niet tevergeefs in de Here
Datum: zondag, 20 november 2011
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Maleachi 3:13-3:18; 1Korintiërs 15:57-15:58
met Christus opgewekt, een verborgen realiteit
Datum: zondag, 14 augustus 2011
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-3:4
De hemelse gewesten
Datum: zondag, 26 september 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:3-1:3; Efeziërs 1:20-1:20
De Geest van wijsheid
Datum: zondag, 20 juni 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 1:15-1:23
Genezing en opwekking, beeld van de bloedstorting en opstanding
Datum: zondag, 14 maart 2010
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 8:40-8:56
God de Schepper begint, onderhoudt, voleindigt wat hij in ons is begonnen, twijfel niet maar geloof
Datum: zondag, 27 september 2009
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:14-3:21
Het welbehagen van God
Datum: zondag, 29 maart 2009
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 46:1-46:9
De lofzang van Zacharias
Datum: zondag, 21 december 2008
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 1:57-1:80
Een inleiding op de Filipenzenbrief (ochtenstudie)
Datum: zaterdag, 19 april 2008
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Er is geen specifiek gedeelte uit het boek als Schriftgedeelte aan te geven.