zondag 23 juni 10:00 - 11:30 spreker Johan van der Hoeven
zondag 30 juni 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
  • Dag 168 "De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere" (Ps. 19:3). Het begin van deze psalm gaat over de schepping: De hemelen beschrijven Gods heerlijkheid en het uitspansel met de sterrenbeelden vertellen het plan van God. "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen...

    Lees de volledige dag

"Vriendschap is oneindig meer waard dan vriendelijkheid"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Het voornemen van de eeuwen
Datum: zondag, 25 november 2012
Serie: Het voornemen in het NT
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:1-1:13
De heilige roeping
Datum: zaterdag, 24 november 2012
Serie: Het voornemen in het NT
Schriftgedeelte: 2Timoteüs 1:3-1:14
Naar zijn voornemen geroepen
Datum: vrijdag, 23 november 2012
Serie: Het voornemen in het NT
Schriftgedeelte: Romeinen 8:28-8:28
De kleine profeten - Amos- studie 03
Datum: donderdag, 22 november 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Amos 1:1-9:15
Het wonen bij de Here God, in Zijn heiligdom
Datum: zondag, 04 november 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 84:1-84:13; Efeziërs 2:17-2:22
De kleine profeten - Joel- studie 02
Datum: donderdag, 25 oktober 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Joël 1:1-3:21
De kleine profeten - Hosea - studie 01
Datum: donderdag, 27 september 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Hosea 1:1-14:10
Het jubeljaar, oplossing voor (financiele) problemen
Datum: zondag, 17 juni 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Leviticus 25:8-25:12; Jesaja 35:7-35:10
Wil je echt weten hoe het zit? Geloof en je ogen worden geopend!
Datum: zondag, 15 april 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 24:13-24:35; Efeziërs 1:15-1:23