zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren - Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Het voornemen van de eeuwen
Datum: zondag, 25 november 2012
Serie: Het voornemen in het NT
Schriftgedeelte: Efeziërs 3:1-1:13
De heilige roeping
Datum: zaterdag, 24 november 2012
Serie: Het voornemen in het NT
Schriftgedeelte: 2Timoteüs 1:3-1:14
Naar zijn voornemen geroepen
Datum: vrijdag, 23 november 2012
Serie: Het voornemen in het NT
Schriftgedeelte: Romeinen 8:28-8:28
De kleine profeten - Amos- studie 03
Datum: donderdag, 22 november 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Amos 1:1-9:15
Het wonen bij de Here God, in Zijn heiligdom
Datum: zondag, 04 november 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 84:1-84:13; Efeziërs 2:17-2:22
De kleine profeten - Joel- studie 02
Datum: donderdag, 25 oktober 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Joël 1:1-3:21
De kleine profeten - Hosea - studie 01
Datum: donderdag, 27 september 2012
Serie: De kleine profeten
Schriftgedeelte: Hosea 1:1-14:10
Het jubeljaar, oplossing voor (financiele) problemen
Datum: zondag, 17 juni 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Leviticus 25:8-25:12; Jesaja 35:7-35:10
Wil je echt weten hoe het zit? Geloof en je ogen worden geopend!
Datum: zondag, 15 april 2012
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 24:13-24:35; Efeziërs 1:15-1:23