zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

""

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Leven en verwachten - studie 1
Datum: zaterdag, 10 oktober 2015
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-4
Bergen in de Bijbel - Armageddon
Datum: donderdag, 16 april 2015
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: Openbaring 16:12-16
Bergen in de Bijbel - Golgotha
Datum: donderdag, 19 maart 2015
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: Johannes 10:10
Jezus de Nazarener
Datum: zondag, 08 maart 2015
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 2:21-23
De verheerlijking op de berg - Mattheus
Datum: donderdag, 19 februari 2015
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: Matteüs 17:1-13
Bergen in de Bijbel - de Olijfberg
Datum: donderdag, 22 januari 2015
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: 2Samuel 15:12-13
Bergen in de Bijbel - de Karmel
Datum: donderdag, 27 november 2014
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: 1Koningen 18:21-40
Bergen in de Bijbel - Sinai/Horeb
Datum: donderdag, 30 oktober 2014
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: Exodus 3:1-6
Een man/vrouw naar Gods hart
Datum: zondag, 26 oktober 2014
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 11; 1Samuel 13:13-14; 1Samuel 18:1-5; 1Samuel 23:14-18
Bergen in de Bijbel - Moria
Datum: donderdag, 02 oktober 2014
Serie: Bergen in de Bijbel
Schriftgedeelte: Genesis 22:1-19; 2Kronieken 3:1