zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Bij het bijbel lezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Petrus, mens en apostel - studie 1
Datum: zaterdag, 07 oktober 2017
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Johannes 1:35-43
Het feest van het geklank
Datum: zondag, 24 september 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Leviticus 23:23-25
Christus in u, de Hoop op de heerlijkheid
Datum: zondag, 25 juni 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Kolossenzen 1:24-29; Galaten 1:11-19; Efeziërs 1:21-22; Kolossenzen 3:1-4
Wat doe je met het Woord?
Datum: zondag, 05 februari 2017
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Matteüs 7:24-29
Immanuel, de Here is nabij, vindt je rust in Hem
Datum: zondag, 11 december 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 7:1-17; Matteüs 1:23
Rijk in Hem - gerechtigheid, heiliging en verlossing
Datum: zondag, 26 juni 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 1:1-9
Wie is de Naaste?
Datum: zondag, 31 januari 2016
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 10:25-37; Leviticus 19:17-18; Efeziërs 4:25
De God van DE vergevingen
Datum: zondag, 15 november 2015
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 130
Leven en verwachten - studie 3
Datum: zaterdag, 10 oktober 2015
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-4
Leven en verwachten - studie 2
Datum: zaterdag, 10 oktober 2015
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-4