zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Bidden is de enige stem van het geloof - Jonathan Edwards"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


het geheimenis en de wapenrusting
Datum: zondag, 30 juni 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Efeziërs 6:10-20
Gods grote barmhartigheid
Datum: zondag, 17 maart 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 103
Gods plan met Israel - studie 3
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Ezechiël 22:16-22
Gods plan met Israel - studie 2
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: De basisprofetie; Deuteronomium 30:1-10
Gods plan met Israel - studie 1
Datum: zaterdag, 26 januari 2019
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Exodus 19:1-8
Terugkijken en vooruitzien
Datum: zondag, 09 december 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jozef blikt terug; Genesis 50:15-21
God heeft ons alle dingen geschonken
Datum: zondag, 24 juni 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 2
Hij kwam op aarde om TE LEVEN, lijden, sterven en op te staan
Datum: zondag, 04 februari 2018
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Lukas 4:1-13; 1Johannes 3:8-9; Hebreeën 2:9-18; Hebreeën 4:14-16
Petrus, mens en apostel - studie 3
Datum: zaterdag, 07 oktober 2017
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Handelingen 21:15-17
Petrus, mens en apostel - studie 2
Datum: zaterdag, 07 oktober 2017
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: Matteüs 16:13-28