zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Burgers van een rijk in de hemel
Datum: zondag, 31 oktober 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:1-9
Heiliging
Datum: zondag, 08 november 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 1:30; Efeziërs 1:3
Vrede, genade en hoop van de heerlijkheid
Datum: zondag, 28 juni 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 5:1-5
De Heer is waarlijk opgestaan
Datum: zondag, 12 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 20:1-10; Lukas 24:34
Een kroonjaar
Datum: zondag, 05 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 65:11-14; Matteüs 27:27-29; 2Timoteüs 4:6-8
Jonathan de vriend van David - studie 3
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 20
Jonathan de vriend van David - studie 2
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-19
Jonathan de vriend van David - studie 1
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Kronieken 8:33-34; 1Samuel 13-15
De zwakheid van de mens en de goedertierenheid van God
Datum: zondag, 23 februari 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 51; 2Samuel 11
Gods raadsbesluit staat vast
Datum: zondag, 10 november 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 40:21-31