zondag 23 juni 10:00 - 11:30 spreker Johan van der Hoeven
zondag 30 juni 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
  • Dag 168 "De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere" (Ps. 19:3). Het begin van deze psalm gaat over de schepping: De hemelen beschrijven Gods heerlijkheid en het uitspansel met de sterrenbeelden vertellen het plan van God. "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen...

    Lees de volledige dag

"Wie het te druk heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt! - Maarten Luther"

Peter Slagter

Peter Slagter is voorzitter van Stichting het Morgenrood te Wijk bij Duurstede.
De doelstelling van Stichting Het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.
De activiteiten zijn ondermeer:
- Evangelisatie
- Kinder- en jeugdkampen
- Bijbelvakantiereizen
- Bijbelconferenties
- Bijbelstudieweekenden
- Uitgave van Bijbelstudie- en foldermateriaal.


Burgers van een rijk in de hemel
Datum: zondag, 31 oktober 2021
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Filippenzen 4:1-9
Heiliging
Datum: zondag, 08 november 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: 1Korintiërs 1:30; Efeziërs 1:3
Vrede, genade en hoop van de heerlijkheid
Datum: zondag, 28 juni 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Romeinen 5:1-5
De Heer is waarlijk opgestaan
Datum: zondag, 12 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Johannes 20:1-10; Lukas 24:34
Een kroonjaar
Datum: zondag, 05 april 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 65:11-14; Matteüs 27:27-29; 2Timoteüs 4:6-8
Jonathan de vriend van David - studie 3
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 20
Jonathan de vriend van David - studie 2
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Samuel 16-19
Jonathan de vriend van David - studie 1
Datum: zaterdag, 07 maart 2020
Serie: Bijbelstudiedagen
Schriftgedeelte: 1Kronieken 8:33-34; 1Samuel 13-15
De zwakheid van de mens en de goedertierenheid van God
Datum: zondag, 23 februari 2020
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Psalmen 51; 2Samuel 11
Gods raadsbesluit staat vast
Datum: zondag, 10 november 2019
Serie: Samenkomst
Schriftgedeelte: Jesaja 40:21-31