Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk
Bastin is vier dagen per week werkzaam in het onderwijs (SO-gedrag) – spreekt af en toe op conferenties, gemeenteavonden, diensten of bijeenkomsten met jongeren en geeft ook les aan een Bijbelschool.

Op de website Hemels Brood kun je verder kennis maken met het werk van Bastin en Colinda
Een groot deel van de website is gevuld met aantekeningen en bijbelstudies, artikelen en ook materialen die hij gebruikt bij de geloofsopvoeding van zijn kinderen en voor tieners binnen het onderwijs.

Loading Player...

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.
 • dia01
 • dia02
 • dia03
 • dia04
 • dia05
 • dia06
 • dia07
 • dia08
 • dia09
 • dia10
 • dia11
 • dia12
 • dia13
 • dia14
 • dia15
 • dia16

Simple Image Gallery Extended

Filippenzen 1 - keuzes maken

vers 3,4,5,7 Elkaar in Christus aanvaarden als nieuwe mensen en danken voor elkaar
vers 6 Geloven dat met Christus het oude leven voorbij is en het nieuwe leven realiteit is.
vers 8,25 Tijd steken in relaties, om samen verder te kunnen groeien in geloof
vers 9,10,11 Bidden om inzicht over onze geestelijke positie en daarnaar gaan leven
vers 12 Geloven dat Gods werk doorgaat, ondanks de omstandigheden
vers 14 Je laten bemoedigen door getuigenissen van christenen die lijden om het geloof
vers 15-16 Elkaar aanvaarden omdat we allebei genade van de Here hebben ontvangen hebben
vers 17-18 Geloven dat er meer waarheid kan zijn dan wij 'zien'
vers 20 Verlangen om straks bij de Here te zijn en nu al leven tot Zijn eer
vers 27 Leven voor wat het leven met God waard is

Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.
ttref="/gesproken-wooe> ue=" S zondr: als n Romij br clasS, : n" name="t br clasDatum: 11/ref="#" ocla span> class=sderd0;, las/l15 heim-r /-gali">a kas heimGr /> ali">a jwplay- ('media cels87').setup({play sT :[{f e:'
s2nk&a"tmp3/cla90203-bromij .mp3',e=" :'Pesa S zondr: als n Romij ',/div>:'
s2nk&a"tN CONTENT --> '},{f e:'
s2nk&a"tmp3/cla81111-bromij .mp3',e=" :'W-itme w m Hsm ',description:'Datum: 11/e_singlen> \x3C
S zondr: als n Romij ',/div>:'
s2nk&a"tN CONTENT --> '},{f e:' s2nk&a"tmp3/cla80211-bromij .mp3',e=" :' heimGr /> ali">a',description:'Datum: 11/ref="#" ocla \x3C
S zondr: als n Romij ',/div>:' s2nk&a"tN CONTENT --> '}],.nl%2:'100%',height:'33px',autos :false,skin:{r me:'s '},disproye=" :false,disproydescription:false,visualplay sT :false, ts:{onPlay sT :=farction( t){for (var i = 0; jQuery("# clas"+i).length; i++){jQuery("# clas"+i).rem_siCeloa("sn> rrt t");}jQuery("# clas"+ t.ind x).addCeloa("sn> rrt t");var ry = jwplay- ().getPlay sT ();if ( ry.duration > 0){time = new Array();var hrs = Math.floor( ry.duration/3600);if (hrs > 0){time.push(hrs);}var m n = Math.floor(( ry.duration - hrs * 3600)/60);if (hrs == 0 || m n >= 10){time.push(m n);} esdp"{time.push("0" + m n);}var sec = ry.duration - hrs * 3600 - m n * 60;if (sec >= 10){time.push(sec);} esdp"{time.push("0" + sec);}var duration = time.join(":");jQuery("#playitl-duration").html(duration);} esdp"{jQuery("#playitl-duration").html("");}jQuery("#playitl-pic").attr("src", ry./div>);if( ry./div>){jQuery("#playitl-pic").show();}esdp{jQuery("#playitl-pic").hide();}if( ry.error){jQuery("#playitl-error").html( ry.error);jQuery("#playitl-error").show();}esdp{jQuery("#playitl-error").hide();}jQuery("#playitl-e=" ").html( ry.e=" );jQuery("#playitl-desc").html( ry.description);}}});mu cript> ia="ps 100" juln="p-mod-bes-swp__lnut"t ma.org/Aoducldlass= span> sne>" i prop="urllass="ttref=i prop="r me ss=" Updasds ia ss= ma.org/Aoducldlass= span> cwlB-ass/activi i n/ artir/trn Nle_0">boggle" data ia ss= ma.org/Aoducldlass= span> naa2tsl-128"> /inim n&a"tleessl-1inim n&a"t388-ik b-jut"ran> -gcstac" i prop="urllass="ttref=i prop="r me ss=" IKlheblj "ran> gcstac! ia ss= ma.org/Aoducldlass= span> cwlB-ass/activi i n/t"> ma.org/Aoducldlass= span> naa2tsl-128"> /inim n&a"tleessl-1inim n&a"t392-h3rrac" i prop="urllass="ttref=i prop="r me ss=" H3rrac ia ss= ma.org/Aoducldlass= span> naa2tsl-128"> /inim n&a"tleessl-1inim n&a"t391< g -ju" i prop="urllass="ttref=i prop="r me ss=" V g lj ! ia ss= ma.org/Aoducldlass= span> cwlB-ass/activi i n/boggle" datad " i prop="urllass="ttref=i prop="r me ss=" toggle" datad ia ss= ma.org/Aoducldlass= span> naa2tsl-128"> /inim n&a"tleessl-1inim n&a"t386sl-1rs rkte-r /- >kra id="kra 105" juln="p-mod-bes-swp__lnut"t 3A j pdf.png" .nl%2="18" height="18" div clab0 r: 0px; wlBducal-align: top;"e -we""t > span> -dc-kne ue=" Description s
n masofarimë G gaad(> mKne 3A j pdf.png" .nl%2="18" height="18" div clab0 r: 0px; wlBducal-align: top;"e -we""t > span> > foicm oad="/gesproken-wooe> ue=" Description s
m-it ocla7.o ivn 3A j pdf.png" .nl%2="18" height="18" div clab0 r: 0px; wlBducal-align: top;"e -we""t > span> 11/04/cla3.as Ge"arti ln n - " data 7rmu 3A j pdf.png" .nl%2="18" height="18" div clab0 r: 0px; wlBducal-align: top;"e -we""t > span> 14/03/cla3.as Ge"arti ln n - " data 6rmu 3A j pdf.png" .nl%2="18" height="18" div clab0 r: 0px; wlBducal-align: top;"e -we""t > span> 17/01/cla3.as Ge"arti ln n - " data 5rmu 16" p__p"/gespr juln="p-mod-bes-swp__lnut"tv5ss="rd/t"> C4C4" r me usirr me < /nputpform-control ue=" Wa pa2ca0 checkbox ss=" r me rcmengle < /nput ss=" value yesm/ Ontw-so mij= /lan ss= wu="psss=" wu="psss=" w control-group ss=" /nputph3> submi4" r me Submi4" btn btn-pr/diry" value Inlog "/ ss= wu="pssss=" wbu0> usirs/?view=rcmind -px;It kasss=" " Gef="idirsnaa eriv cten usirs/?view=rcs -px;It kasWa hi /><" r me option" value _usirs"/ ss= w/nputph3> hi /><" r me task" value usir. n"/ ss= w/nputph3> hi /><" r me return" value aW5kZXgucGhwP0l0ZW1pZD01ODU="/ ss= w/nputph3> hi /><" r me 00ec63e901b3dc0451f91a880fac05d7" value 1"t >" iafields " iaform
200rzich9<
adrcss1 L/rout cwlBr me> modu tae togg s69a t=dstemming ( e } spe=" S e. webmars r.p" tabin/cwlB-ass/conta semail mu class="ps ss=" wu="pss= ss="ps = wu="pss=mu w!-- //FOOTER -- swu="ps w!-- Global dot wscript> .nn /body> /html>