Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.
Oby Vossema, is gastspreker in onze gemeente.

Loading Player...

Ga voor het starten van de preek naar het einde van deze pagina.

Tekst van het lied aan het einde van de samenkomst (het lied is ook te horen aan het einde van het geluidsbestand):

Het laatste nieuws. (E) (n.a.v. de brief aan de Efeziërs)

Op de melodie van ‘The last farewell’ van R. Wittaker.


De Heer maakte iets nieuws bekend op aarde.            

Het was in alle eeuwen nooit gehoord.                        

Iets nieuws van echte ongekende waarde,                  

Hij had het nooit beschreven in Zijn Woord.             

Een groot geheim treedt in de openbaarheid,             

Door God van eeuwigheid en onze Heer,                     


Refrein:
Van voor de grondlegging, zijn wij uitverkoren,

Gaan nooit meer verloren, naar Zijn Woord.

Dat Jood en heiden nu één nieuwe mens zijn

De scheidingsmuur is er nu tussenuit.

DE wet met al zijn regels en geboden

Die werkt niet meer en dat is Gods besluit

’t Getuigt van grote liefde en van klaarheid.

Voor Hem dus diep respect en grote eer.


Refrein
Van voor de grondlegging, zijn wij uitverkoren,

Gaan nooit meer verloren, naar Zijn Woord.

                                                                   

De laatste brieven, daar is het te lezen,         

Aan Paulus werd het toen geopenbaard.                     

Nu niet meer angstig sidderen en beven,                    

voor dood en straf, want zo is niet Gods aard.           

We hebben beiden toegang tot de Vader.                  

Als medeburgers, huisgenoten Gods.                          

Refr.    Van voor de grondlegging, zijn wij uitverkoren,

Gaan nooit meer verloren, naar Zijn Woord.

De Heil’ge Geest hebben we ook gekregen,

Als onderpand van nog te krijgen heil

En zijn tot hemelburger opgestegen

Een onvoorstelbaar Geestelijk welvaartspeil.

We zijn volmaakt in Christus, ja dat staat er.

Verlost, gekoesterd en gepromoveerd


Refrein:
Van voor de grondlegging, zijn wij uitverkoren,

Gaan nooit meer verloren, naar Zijn Woord. (2x)

Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.

Even een vraag

Wilt u graag de hele samenkomst kunnen beluisteren i.p.v. alleen de preek?

Agenda

 • 18 08
  samenkomst met Job Ekhart 10:00 tot 11:30
 • 25 08
  samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
 • 18 08 - 25 08
 • 01 09 - 08 09
 • 08 09 - 15 09
 • 19 09 - 22 09
 • 29 09 - 05 10
 • 06 10 - 13 10
 • 17 10 - 20 10
 • 27 10 - 03 11
 • 10 11 - 14 11
 • 17 11 - 24 11
 • 01 12 - 08 12
 • 12 12 - 15 12
 • an> eline-dut ass="rme-timeline-point" da.e-dut e="12"> an> ine-poidz-dtimelin-tim> an> e="1a 19 09 - 22 09
 • bel> Ja, 2 bestanden met zang
  06 10 - 13 10
 • iiddie arrows-on oclass="rme-timelradi ass="rm3 oclass="rme-timelradi ass=
  06 10 - 13 10
  iiddie arrows-on oclass="rme-timelradi ass="rm3 oclass="rme-timelradi ass=
  t <(t:aiv rme-timebvent:4506 10 - 13 10
  ne-d /s hod3 e detan> /s t-elinpolaroid pull-right item-image sermon-image">30
  '},{file:'.op ?o. .mp3/ <90804-jvdho h.mp3',s="5 :'Trooue',description:'Datum:" classl04eaugu"filtefi9\x3C<,12>Sdabelr: Johan '},{file:'.op ?o. .mp3/ <90728-skonij,12dL4 .mp3',s="5 :'G e="kalms re><, wel el be <9\x3C<,12>Sdabelr: Sjaak Konij,12dL4 ',op :'.op ?o. .
  '}],3">e">e">e"> oclm();if ( htry.duration > 0){ = new Array();var hrs = Math.floor( htry.duration/3600);if (hrs > 0){ .push(hrs);}var min = Math.floor(( htry.duration - hrs * 3600)/60);if (hrs == 0 || min >= 10){ .push(min);} es=e { .push("0" + min);}var sec = htry.duration - hrs * 3600 - min * 60;if (sec >= 10){ .push(sec);} es=e { .push("0" + sec);}var duration = .join(":");jQuery("#psaytle duration").html(duration);} es=e {jQuery("#psaytle duration").html("");}jQuery("#psaytle pic").attr("src", htry.op );if( htry.op ){jQuery("#psaytle pic").show();}es=e{jQuery("#psaytle pic").hide();}if( htry.error){jQuery("#psaytle error").html( htry.error);jQuery("#psaytle error").show();}es=e{jQuery("#psaytle error").hide();}jQuery("#psaytle s="5 ").html( htry.s="5 );jQuery("#psaytle desc").html( htry.description);}}});m- " e">Wipan>lin<><,123">e">e"o> a ="ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>linpu-ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>linpu-ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>linpu-ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>lsnel" iclmprop="url"e-po iclmprop=" me e-po Updatespo meline-pole-s-p ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>lnaast ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>lnaast ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>lnaast ma.org/Artic5 "e-po"g>Wipan>lnaast emikn" iclmprop="url"e-po iclmprop=" me e-po > biuikass pri emikn?po meline-pole-s-p <" d < o on-r;a-ru0efss="5 i- o -m.op jdownloais/fileop pdf.png" 3"> "g>Wipan>ldownloais/downloair4<,123">-Hlindersl evn dile4defss="5 id evn d25 maar > <7. Bdefss="5 id Dri -Eihhidg elinemi-sm- o o" d -m.op jdownloais/fileop pdf.png" 3"> "g>Wipan>ldownloais/downloair4meWq t1meWqL4defss="5 i- o ne2? "><,123">-Hlindersl evn dile4defss="5 i-avs-revn d11/04/ <3. DtoGe clae l pu - ="5 i 7 elinemi-sm- o o" d -m.op jdownloais/fileop pdf.png" 3"> "g>Wipan>ldownloais/downloair4meWq t1meWqL4defss="5 i- o ne2? "><,123">-Hlindersl evn dile4defss="5 i-avs-revn d14/03/ <3. DtoGe clae l pu - ="5 i 6 elinemi-sm- o o" d -m.op jdownloais/fileop pdf.png" 3"> "g>Wipan>ldownloais/downloair4meWq t1meWqL4defss="5 i- o ne2? "><,123">-Hlindersl evn dile4defss="5 i-avs-revn d17/01/ <3. DtoGe clae l pu - ="5 i 5 elinemi-sm- o o" d -m.op jdownloais/fileop pdf.png" 3"> "g>Wipan>ldownloais/downloair4meWq t1meWqL4defss="5 i- o ne2? "><,123">-Hlindersl evn dile4defss="5 i-avs-revn d06/12/ <2. DtoGe clae l pu - ="5 i 4 elinemi-sm- o o" d o i- es="5 i- o lgtspiklcl-ss= / "e-po meWq input-group-addos"e-po >e-timebvefa fa-user 4defss="5 iG biuiktrsnaam-t1/ meline-po >enputo - -po meWq input-group-addos"e-po >e-timebvefa fa-lock 4defss="5 iWatypss= -t1/ meline-po >enputo lafssortrenputo enputotro isubmin" mespSubmin" -t1m"spbtn btn-primary" valuespInlog n"/e-po o- --po ou3emeWiv cun" d ine-po o Wipan>lin<><,123"users/?view=r mind?-r;aItlm <101 -po G biuiktrsnaam tpugeikn?le-s-p o Wipan>lin<><,123"users/?view=r sli?-r;aItlm <101 Watypss= tpugeikn?le-s-p o " fieldsli r; ©"kaleo 2003-efi9<<,12>adr sgeg hs: "g>s="5 iRoutitn-togHis Psacetrong>Wi/inpu-inpu meevn d s="5 iS"5ur el mail n-togilewebmaWi/inpu-emailmi-s)>meWq " d elinemi -p o -o o o- -o eectoo -" rtoter> o!-- //FOOTER -- <-o- o!-- Global sititt e(gt .js) - GoogrmeAnalytics -- oscript async"5 _)i val="1agoogrmt managmr.in oscript> 3"ndow.ir">Layre = 3"ndow.ir">Layre || []; fdaction gt (){ir">Layre.push(augumssts);} gt ('js', new Date()); gt ('cnrfig',i'UA-8155418-1',i{ 'anonymize_ip': true }); 1/ 1/body> 1/html>