Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting
 • 05 04
  samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
 • 12 04
  samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. Wat is dat zul je denken. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.
Job Ekhart is docent aan de Politie-academie in het noorden van het land en gastspreker in onze gemeente.

Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 24/11/2019

 
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

Welwillendheid en de vrede van GodMet dank aan Marjan.
Blijf bij mij Heer is een Engelse christelijke hymne.
De tekst werd in 1847 geschreven door Henry Francis Lyte, toen hij met tuberculose op zijn sterfbed lag.
De muziek werd in 1861 gecomponeerd door William Monk.

Hieronder de tekst van het lied "Blijf bij mij Heer"


Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!

'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God?
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden.
De tabernakel en de later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een ‘beeld’ is van de hemel. Wat is dan het ‘plaatje’ van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord er over zegt.

 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10
 • Dia11
 • Dia12
 • Dia13
 • Dia14
 • Dia15
 • Dia16
 • Dia17
 • Dia18
 • Dia19

Simple Image Gallery Extended

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God?
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden.
De tabernakel en de later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een ‘beeld’ is van de hemel. Wat is dan het ‘plaatje’ van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord er over zegt.

 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10
 • Dia11
 • Dia12
 • Dia13
 • Dia14
 • Dia15
 • Dia16
 • Dia17
 • Dia18
 • Dia19

Simple Image Gallery Extended

Ga voor het starten van de studie naar het einde van deze pagina.

God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God?
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden.
De tabernakel en de later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een ‘beeld’ is van de hemel. Wat is dan het ‘plaatje’ van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord er over zegt.

 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10
 • Dia11
 • Dia12
 • Dia13
 • Dia14
 • Dia15
 • Dia16
 • Dia17
 • Dia18
 • Dia19

Simple Image Gallery ExtendedDe getoonde video:

5 moeders uit geslachtsregister van Mattheüs 1

Moeder: Vader: Zoon:
Tamar = palm(boom) Juda = geloofd / geprezen Peres = doorbraak / breuk
Rachab = wijd, groot, ruimtelijk Salmon = kleed / bekleding Boaz = in hem is kracht
Ruth = vriendelijk, vriendschap Boaz = in hem is kracht Obed = werker / dienstknecht
Batseba = dochter van de rust / zekerheid David = geliefde Salomo = vredig
Maria = opstand / rebellie Jozef = de Here voegt toe Jezus = de Here is heil-redding

 

 

God is een werk begonnen, ZIJN werk, Gods plan. In Genesis lezen we van dat begin. In Openbaring lezen we waar het op uit komt.
De schepping van hemelen en aarde – Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De roeping van Abraham, het begin van het volk Israël – Uiteindelijk een priestervolk, waardoor God tot alle mensen komt.
Het begin van de belofte van ‘Het Zaad’ – Uiteindelijk de Erfgenaam van alle dingen, waardig om het koningschap te ontvangen.
Het begin van Babel, de opstand tegen God – Uiteindelijk Babylon, dat ten onder gaat.
Genesis, het begin van Gods Woord – Openbaring, het zichtbaar worden van wat God  heeft uitgedacht.
De hele Bijbel spreekt  daarvan. Van begin tot eind.

In dit gedeelte van de Bijbelstudiedag hebben we met elkaar nagedacht over de parallellen tussen Genesis en Openbaring.

De bespreking van de punten is in deze korte studie opgenomen.

GENESIS - OPENBARING 
bijlage 3 Companion Bible 
door E.W. Bullinger
 

 1.  Genesis, het boek van het begin.
 
 1.  Openbaring, het boek van het einde.
 
 2.  De Aarde geschapen (1:1).
 
 2.  De Aarde weg gedaan (21:1).
 
 3.  Satans opstand.
 
 3.  Satans laatste rebellie (20:3, 7-10).
 
 4.  Zon, maan en sterren voor het besturen van de Aarde (1:14-16).
 
 4.  Zon, maan en sterren verbonden met het oordeel over de Aarde (6:13; 8:12; 16:8).
 
 5.  De zon heerst over de dag (1:16).
 
 5.  Er is geen zon nodig (21:23).
 
 6.  De duisternis wordt nacht genoemd (1:5).
 
 6.  "er zal geen nacht meer zijn " (22:5).
 
 7.  De wateren worden zee genoemd (1:10).
 
 7. "en de zee was niet meer. " (21:1).
 
 8.  Een rivier om de Aarde te zegenen (2:10-14).
 
 8.  Een rivier voor de nieuwe Aarde (22:1, 2).
 
 9.  De mens naar Gods beeld (1:26).
 
 9.  De mensheid geleid door iemand naar Satans beeld (13).
 
10.  Intrede van de zonde (3).
 
10.  Ontwikkeling en einde van de zonde (21, 22).
 
11.  Vloek uitgesproken (3:14, 17).
 
11.  >"En niets vervloekts zal er meer zijn" (22:3).
 
12.  De dood doet zijn intrede (3:19).
 
12.  "en de dood zal niet meer zijn"(21:4).
 
13.  Cherubs worden voor het eerst in verband met mensen genoemd (3:24).
 
13.  Cherubs worden voor het laatst in verband met mensen genoemd (4:6).
 
14.  De mens uit Eden verdreven (3:24).
 
14.  De mens hersteld (22).
 
15.  De boom des levens bewaakt (3:24).
 
15.  De mens heeft recht op het gebladerte van de boom des levens (22:14).
 
16.  Verdriet en lijden doen hun intrede (3:17).
 
16.  Er is geen verdriet meer (21:4).
 
17.  De mens zoekt in religie, kunst en wetenschap zijn genoegen, en niet in God(4).
 
17.  De religie, luxe, kunst en wetenschap worden in hun volle glorie door God geoordeeld en vernietigd (18).
 
18.  Nimrod, een grote rebel en koning, en verborgen anti-God, de grondlegger van Babylon (10:8, 9).
 
18.  Het Beest, de grote rebel, een koning en een zichtbare anti-God, doet Babylon herleven (13-18).
 
19.  Een vloed van God vernietigt een boze generatie
(6-9).
 
19.  Een vloed van Satan om een verkozen generatie te vernietigen (12).
 
20.  De Boog, een teken van God;s verbond met de Aarde (9:13).
 
20.  De Boog, teken van Gods herinnering aan Zijn verbond met de Aarde (4:3; 10:1).
 
21.  Sodom en Egypte, de plaatsen van verderf en verleiding (13, 19).
 
21.  Sodom en Egypte opnieuw (geestelijk Jeruzalem vertegenwoordigend) (11:8).
 
22.  Een samenzwering tegen Abrahams volk overwonnen (14).
 
22.  Een samenzwering tegen Abrahams zaad overwonnen (12).
 
23.  Huwelijk van de eeerste Adam (2:18-23).
 
23.  Huwelijk van de laatste Adam (19).
 
24.  Een bruid voor Abrahams zoon(Izaäk) gezocht en gevonden (24).
 
24.  Een bruid gereed gemaakt en naar Abrahams Zoon gebracht (19:9). zie Matt. 1:1.
 
25.  Twee engelen handelen namens God ten behoeve van Zijn volk(19). 
 
25.  Twee getuigen handelen namens God ten behoeve van Zijn volk (11).
 
26.  Een beloofd zaad om de poorten van zijn vijanden te bezitten (22:17).
 
26.  Het beloofde zaad krijgt het in bezit (11:18).
 
27.  De heerschappij van de mens houdt op en die van Satan begint (3:24).
 
27.  Satans heerschappij beeindigd en die van de mens hersteld (22).
 
28.  De oude slang veroorzaakt zonde, lijden en dood (3:1).
 
28.  De oude slang 1000 jaar gebonden (20:1-3).
 
29.  Het lot van de oude slang uitgesproken (3:15).
 
29.  Het lot van de oude slang uitgevoerd (20:10).
 
30.  Zon, maan en sterren geassocieerd met Israel (37:9).
 
30.  Zon, maan en sterren opnieuw geassocieerd met Israel (12).
 

 


Bijbelstudiedag Genesis tot Openbaring
Bijbelstudiedag van Genesis tot Openbaring

 

God is een werk begonnen, ZIJN werk, Gods plan. In Genesis lezen we van dat begin. In Openbaring lezen we waar het op uit komt.
De schepping van hemelen en aarde – Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De roeping van Abraham, het begin van het volk Israël – Uiteindelijk een priestervolk, waardoor God tot alle mensen komt.
Het begin van de belofte van ‘Het Zaad’ – Uiteindelijk de Erfgenaam van alle dingen, waardig om het koningschap te ontvangen.
Het begin van Babel, de opstand tegen God – Uiteindelijk Babylon, dat ten onder gaat.
Genesis, het begin van Gods Woord – Openbaring, het zichtbaar worden van wat God  heeft uitgedacht.
De hele Bijbel spreekt  daarvan. Van begin tot eind.
Preken tijdens de gehouden samenkomsten op zondagmorgen.
Geluidsbestanden van de gehouden bijbelstudiedagen in samenwerking met Stichting Het Morgenrood.