Hoe je over jezelf denkt is veel belangrijker dan hoe anderen over jou denken
 • 05 04
  samenkomst met Piet van der Lugt - afgelast 10:00 tot 11:30
 • 12 04
  samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.
Sebastiaan de Graaf [1974] is getrouwd en heeft twee dochters. In het dagelijks leven is hij werkzaam in de Jeugdzorg.
Daarnaast verzorgt hij in diverse gemeenten zondagse spreekbeurten en schrijft voor het Bijbelmagazine Amen.
In zijn vrije tijd zit hij graag op de racefiets. Daarnaast houdt hij van lezen.

Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 19/01/2020

Bijbelstudiedag Oud Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in tegenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

Heb. 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Joh. 14:26-27: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.”

Rom. 8:22-23+26-28

Filip. 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Ps. 73:23-26: “Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.”

“Heer, geef me de kracht om dat te aanvaarden wat ik niet veranderen kan, geef me de moed om dat te veranderen wat ik veranderen kan en geef me de wijsheid het één van het ander te onderscheiden.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1 Pet. 5:6: “Verneder u dan onder de krachtige hand van

God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Mat. 26:42: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.”

Jak. 4:15: “Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.”

Ps. 119:49-50: “Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.” 2 Tim. 3:16-17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Jak. 1:23-24: “Als iemand immers een hoorder van het

Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.”

Ps. 77:10-13

Efe. 4:23: “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken”

Heb. 12:1-2a: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en

Voleinder van het geloof.”

Gal. 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Ps. 63:4: “Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen.”

Heb. 13:12-16

Filip. 3:8: “Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om

Christus20 od,8u-7 vinan uw denken”

Heb. 12:1-2a: “Welnu dan,poneas, in2'elecet. En laten wijf',ian> leven; daarom z1-2a:van uw denken”

Heb. 12:1-2a: “Welnu dan, laten ook wij,stybeter dan sermobetlg2ok wij,stybeter dan sermo last en de zonde, die ons zo gemakkefookde, die onsaneder 5-sdp>Gal. 2:20: lstordij ma aie on8et.ass="rmeokde, die onsaneder 5-ts3a aie on8et.ass="rmeoing-dericaijd ve/>Spre U ns="r Gamet lCbr d

a ats3a 8n, elecet. En laSbbenn laSbbenn laSbbenn laSbbenn laSbbenn laSbbenn laSbbenn laSbbenn laSbbennt

Hebe"2004">2u-6s -

Heb. u, ma aie on8et.ass="rmeokde, diedat doeu2en”

Heb. u, ma aie on8et.ass="rmeokde, diedat doeu2en”

Heb. u, ma aie on8et.ass="rmeokde, diedat doeu2en”

Heter dan sermobetlg2ok wij,styb6svalueet e hz>

Heb. u, ma aie on8et.ass="rmeokde, diedat doeu2en”

Heter dan serossen. En

Hij is uit de angst verhoord.” 0 ais/)Dute worden op hets3a 7ijbeluageprf/Dute worden op hets3a 7ijbeluageprf/Dute worden op hets3a 7ijbeluageprf/Dute worden op hets="rme-day">05 040404samenkomst met Oby Vosselrn i2a: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zofv-7s=2en w4ebasmij wins

Heb f27tzm><"er das.ass="rmeokde8f27tordeet -7e6'hwuae"ees/lees-6b preker: Sebasmets=right0s/s -7e2ricn de"od hfv-7s=2en w4ebasmit-vano)w1 voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U lass=-dra'f27t"rma ai2richt hobzm>fv-7s=2en w4ebasmij wins

Heb f27tzm><"er das.as f27tf27t wins <'f27"0-13

an cllick="clear_all();thitd ,ckSeb)etdd> as 8/nx8> >04Hij is option value="2019">2019 ation valuee on8et.asstes/s -2egenslag is geen okde, dide72d018 4:bebasmit-vano zin("p>Hij is option value="2019"-2egensmstp>GalHij ien.p>Johua weef/ensmstp>GalHij ien.p>Johua weef/ensmstp>GalHij ien.p>Johua weef/ensmstp>GalHij-de-graaf" itemprop="url"> Sebastiaan de Graaf < lHij ien.p>Johua/opion>ijl w)etdiv>1805 04

8odaiv claf Ik die u.a> 0'27tes/s -7e2ricn de"od h 20142014“Opnieuwo_al-7l.a>t2genad9ai >

<32" verhoor<32" e"od h pdf.pontaen./a>20142014“Opnieuwo_al-7l.deren kan en geer 5>zonder dat Ik ./a>
hua/opion>ijwajaxv5">-lue="4-ion> >
u Mijn Naajwajaxv5">-n> -ion> >
listudiion> 69 onze zwa1">1Kon-ion> et.de8t tion v80%rin is hij we
li
li
li
li
li
kzaam in
hua/tudijwajaxv5">69 onze zwajwajaxv5">-box >
(1 Boem)ij we
kj we kj we hua/opion>ijwajaxv5">-cl in ide, diedat d/opion>ijl p> da a inetdurlue="1">Gentdurendderen kan en geerpid het één van./ u2en”de, diedat d/opion>ijl >

He2/ eu2en eu2en eooeu2en”de, diedat d//s -7e2ri%ta ut.de8t -7e <> 8odaiv 5laf >de, diedat d//s -7e2p>He2/="E-m u2ea>t2genad9ai Dt mi"48">GalaDt mi"4/ vane&eu13u2ea>t2genad9ai die u.s <>eokear Een Die ie u.s <>eokear/ 362.04 KBea>t2genad9ai Due="201"48">GalaDue="2014"4/ 5de, diedat d//s -7e2ri%ta uj we a ption value="2014"summarypti28t -7e 2014“Opnieuwo_al-7lt/i> Due="201"4opion>ijlvalue="jbluij ="E-ma>Due="201 ihteu2en”p>GalH “Heer, m>“Heer, m>“Heer,a

“Heer, Heer,ahua/tudit U vi3d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 3egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en ona7f619a88eb6ad39bd606b8c0a72eb5cf9b55cerd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die “Opnieuwo_al-7ebben me2 onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten w2j dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Joh. 14:26-27: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwebben geen Hogepriester Di

Filip. 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Ps. 73:23-26: “Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn reeeeeeeeeeeeegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeG/optio 42rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1 Pet. 5:6: “Verneder u dan onder de ption>

God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Mat. 26:42: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbekpa>p>GalGto- 42:3lad sermo <

r />Spvij,2">dVervijwvinb ="r

r />SpV

u, m2etoe Greriesld. Dm gtrafordspan1-dano)u dad: >“ean se toebb. 12etos li"van u27t >Hijb6svage="thpan1-Veezua wgedoor God ingegeven en“Vern onder drneder u d. ndn o16-1"creuets3rdspavj met volharding "p>Hij

3rbij kanweede keer, ging Hij heenGod, opdat Hij 2 Koo- 6m>is 7pdat Hij 1 Korordeemakkelijk vers9="r r/oi1-opgedoor h“Ver7: ="r dad:od h>

serosurmeoe on< a/s - verho /p>

A voor onse Grp> G

="r r mij nt hij he s=2enen; daarom zijnsurmuetie Heb.i> seroszue="2opt9:49"8optetokeoe 9:49"8opae" dieuokeoe 9:412:1-2a: ="r s, de Leidsman,n-woord/e Gvoleet -7e6'God ingegeven en2u-af',illes odi se tbs3_/a>="r nmoHet -7e6'Gogglij is aie odienmuilntdurendlSpnder de samvwijij <“A volhrva:6ing "et ges Kooin> : Heeer7n8edsmane voor onsem>die ="r ofeeri1-opgewedan em>dsoptnp.lf/ensva:6Dava aievj met volhard4">2uEv 7te. Dgli="thpaaf wat voodr titVereer7raop deetsmboer onht hGod ingegeven enPster-saan /spa="r n> 7: < promeoe="thieerlm is 04Hij va:6p>Ps. 11: “Verndermst memet volhardd oChrirva:6ing "wi n hoorder vaHeb.lofrva:6ing "eta zover ik zsu2eto>

s> 7: S onchnch -7e <> God ingegeven en2ur il2en w4ebasmij wins

HeJes- 4at -ts3a 7ijbe versnur Chrzeg>“AHEERE,6ptrt, epperb f27tzm><"er due="3,6ptr

s li"riv nu w,szue="woord/uae vant mespo /> tdWdiv eieuos li"rlr)vuurot in ad: ,n-woijl w tdWdi2a();meokAHEERE,6ptrwtord weggegaan en is metHchzelf va:6Israël,6ptrHchzr mGod i lHij ien.de hemel? Njl w)etdiv>1805 0'27tes/s -7e2ricn de"od h 20142014“Opnieuwo_al-7wordengenad9ai >

<32" verhoor<32" e"od h pdf.pontaen./a>20142014“Opnieuwo_al-7l.deren kan en geer 5>zonder dat Ik ./a>j we de hemel? Njwajaxv5">-lue="4-ion> > u Mijn Naajwajaxv5">-n> -ion> > listudiion> 69 onze zwa1">1Kon-ion> et.de8t tion v80%rin is hij we li

He2/ eu2en eu2en eooeu2en”de, diedat d//s -7e2ri%ta ut.de8t -7e <> 8odaiv 5laf >de, diedat d//s -7e2p>He2/="E-m u2ea>t2genad9ai Dt mi"48">GalaDt mi"4/ vane&eu13u2ea>t2genad9ai die u.s <>eokear Een Die ie u.s <>eokear/ 362.04 KBea>t2genad9ai Due="201"48">GalaDue="2014"4/ 5de, diedat d//s -7e2ri%ta uj we a ption value="2014"summarypti28t -7e 2014“Opnieuwo_al-7lt/i> Due="201"4opion>ijlvalue="jbluij ="E-ma>Due="201 ihteu2en”GalH

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 4egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en one8e8fd8f417478ae5fe1e918e42b213cf78f1de7d aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die “Opnieuwo_al-7ebben me1 onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten w1j dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Joh. 14:26-27: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de

Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwebben geen Hogepriester Di

Filip. 4:19: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Ps. 73:23-26: “Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn reeeeeeeeeeeeegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeon value 8rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

1 Pet. 5:6: “Verneder u dan onder de 4ebasmij wins

Heam>

God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Mat. 26:42: “Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbekpa> f27 op Zijn t>God, opdat Hij n alle ltem>

<>God, o1. t>God, o bij kanam>

bad: Mijn Vader, al Hem, want Hij zorgt voor u.>God, opdat Hij Jobp1r8 -7e6'hw2Er se tbwanuetsihobz-vjsheiUz,szue-1"cam se eggegaan en is metJobien.p : ; l -,u2 Dgodo)ergettetokees o ilip afrva:6bz-vk. 28God ingegeven en="r Hij <,tbwanMGentdur="Ert <,tp>w: 04ss="rm>; : ="r 20b getijn iue-1j dit="r jbe:ef2 iswonoeur Ne:49"u iue-1meoing ="r HEEREation/3600);if (he ons zo g8 -7e6'hw2N8optr="r :1-2ai);tebrt Uworgtijn 6'=omie u.u, m2etnn laSi.pi"rvder lnoeuVerne in heation/3600);if (hLuk. 22:39-44 sermois n00);if (hredf/Dute -7e6'hw2DlaSbbennptrt, eppersihod < puVer=: Mprf/Dute worj mij. ndn on8etevk. d < puVerass="rehod ="r /pb at iee ihod <dsoftopGodkstiaanwees halseation/3600);if (h2 Korf/Du dan, lateDen, te v[wee]an, lan1-t>Hebe"200aleb />Sles r titg ="r zua weeokde8eraunlue t>Hebeehodis die Godrop Sles r titr>

ijn 6'=vij,>Hebetr laSe, deokdrme-tma aie onget>Hebe" -7e6'God ingegeven enins

Heam>

2. 9: Mat. 26:42: “Opnieuw, >God, opdat Hij Jobedat e -7e6'hw2W 26:4rmeoki”ahod blaSek wij af ="r on Umss="ing Haafeerva:6meoauwdr ik?ation/3600);if (hij,sty7:4neas, in2'Onass= Sebn die nOpnienuurode, ddsmanerho as, i=Veristuut vem: Eli, Eli, lama sabf/enani? bt asonkeoe: aan en is met ue-1wtord ue-1wtord. 26:4e ChriUs zo vwijstto?ation/3600);if (hJobed1r8ftge00);if (hJobed40:1-4 sermoas, i>ahod Opnter Delf wblaSEn lat -7e6'God ingegeven en(hJes- 3e jn geschiedZiep>Heb.o)u dai1-danbiteper ik /n class=bitepe ="r onwekeken:1-2aÚe Chriiue-1 f27 7tesuets3omhn kj. na:6bz-vgrafo>ahod e kbZootr>ahdfaho tdWdi2aUe Chrioe ebansanedeie 1 vomaar Cu wge -7p6'God ingegeven en(hnu dan,1 5-7pj ien.de hemel? Njl w)etdiv>1805 0'27tes/s -7e2ricn de"od h 20142014“Opnieuwo_al-7l.a>t2genad9ai >

<32" verhoor<32" e"od h pdf.pontaen./a>20142014“Opnieuwo_al-7l.deren kan en geer 5>zonder dat Ik ./a>j we de hemel? Njwajaxv5">-lue="4-ion> > u Mijn Naajwajaxv5">-n> -ion> > listudiion> 69 onze zwa1">1Kon-ion> et.de8t tion v80%rin is hij we li

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 5egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en one4ec4e9627052e657bdd1cef9bdf22231c6c6a8fd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die E-mailadres
5j icembwij2019en.jpg">
Bijbelstudiedagen
Datum: zaterdag 11/em> u j ienD
Schriftgedeelte : 72 Hebr5-12-2019 5 5/12/2019 vdan zaterp>GalH zaterdag 11/ eehotdurendLaten wtiaanbz-vn dedotdurenzp>Ga a.rp>GalH zaterins

t te

2 dou7tes ss=": auto
auto reate"> cl8ge onKang HiCu wiaanEdeieoption GalH zateret veranderen wa div> div> a aull-tudit U vi6d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 6egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on3bdf816f26975b79813d21a5628ae934b1b6a309d aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die eom’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzoccl8geen dadeokdder dn> vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
06 oktobwij2019en.jpg">
201tiëro 4-5rt en voor ee
Bijbelstudiedagen
Datum: zaterdag 11/em> u j ienD
Hogepriester Dilte : 49 Heb06-10-2019 5Z
GalH zaterdag 11/ eehotdurendLaten wtiaanbz-vn dedotdurenzp>Ga a.rp>GalH zaterins

t te

2 dou7tes ss=": auto
auto reate"> cl8geen dadeokdder dn> ? GalH zateret veranderen wa div> div> a aull-tudit U vi7d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 7egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onad93ccb04fb9b0f3b107f345718beb17537b4518d aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die E-mailadres
07 juln v19en.jpg">
bl2013<21t -5rt en voor ee
e d ull-tudit U vi8d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 8egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onfe095a59ca1a11d7302e0c2b2ed221d4b8692e3ear an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die onSn E-mailadres
2Sn
zwijute 11rt en voor ee
e d ull-tudit U vi9d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 9egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onc8d621f66d4d16b77405ea0b0aed7b21e7be30eear an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die he-patr hee onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocBrrzezondevder wijpatr hee vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
03goed tn v19en.jpg">

Joomla! 3.x -tKubik-Rubik>Joomla! Extpnsian1--->en gtudit. 5_0 onze zwat. 5 t. 5_swip5_0 >>

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia0gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia0< zat>" e /i> Dia0ge8">GalaDia0geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia2gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia2< zat>" e /i> Diard a">GalaDia2geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia3gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia3< zat>" e /i> Dia3" 8">GalaDia3geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia4gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia4< zat>" e /i> Dia4" 8">GalaDia4geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia5gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia5< zat>" e /i> Dia5" 8">GalaDia5geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia6gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia6< zat>" e /i> Dia6" 8">GalaDia6geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia7gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia7< zat>" e /i> Dia7" 8">GalaDia7geenad9ai r zatereli <

Ht. 5_zwit_0 t. 5_swip5_sining_0 >>Hij Zelf gelt. 5_thumbem>“In deai He 960x720" 8">GalaDia8gen alle">Gala<Hij Zelf ge&kt m;t. 5_js_e">Ga&kt m;>Dia8< zat>" e /i> Dia8d a">GalaDia8geenad9ai r zatereli Hij Zelf gelt. 5_cl in i zaterpZelf gelt. 5_="E-ma>>“In deaiGalaSIGE - SietJoomla! Extpnsian1d aarge> uid geegeietr pn.de hemel? Npswaar abZooex="e1 oroGaladialog" aria-htion ="true >j we.de hemel? Npswa__bs" onclic>j we.de hemel? Npswa__scroGl-wra doeeu2en”j we

de hemel? Npswa__ vin" onclic>j we de hemel? Npswa__ vin" onclic>j we de hemel? Npswa__ vin" onclic>j weeu2en”j we de hemel? Npswa__top-b="/i>j we v> de hemel? Npswa__cou / clic>j we v> value="emel? Npswa__balue="pswa__balue=--closear Een DiClose (Esc) / balue=c>j we v> value="emel? Npswa__balue="pswa__balue=--sharear Een DiSharea / balue=c>j we v> value="emel? Npswa__balue="pswa__balue=--f1d aEen DiT ding fullscren / balue=c>j we v> value="emel? Npswa__balue="pswa__balue=--zoomd aEen DiZoom in/ou j we v> de hemel? Npswa__pre"201 >j we de hemel? Npswa__pre"201 __ c >j we de hemel? Npswa__pre"201 __cu <>j we de hemel? Npswa__pre"201 __donu j we v> ulclic>j we v> ulclic>j we v> ulclic>j we ulclic>j we ude hemel? Npswa__share-modal"pswa__share-modal--htion "pswa__sining-ta doej we v> ude hemel? Npswa__share-ten, maaj we ulclic>j we uvalue="emel? Npswa__balue="pswa__balue=--arrow- ss="d aEen DiPrevious (arrowass=") >j we lbalue=c>j we uvalue="emel? Npswa__balue="pswa__balue=--arrow- em>Omg aEen DiNext (arrowaem>Om) >j we lbalue=c>j we ude hemel? Npswa__capor udoej we v> ude hemel? Npswa__capor u__c0 ulclic>j we unclic>j weonclicjQudry(docue="t).ready(photoSwip5S. 5(".t. 5_swip5_0", ".t. 5_swip5_sining_0 )) ges/seranderen wa div> div> a aull-tudit U vi10d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 10egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on166849484850790e55e8b36e4a97089186504943" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 988le t-htertoe-he-nuivde16: >om’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocTot htertoe wij..9"u les op vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
20het één v19en.jpg">
e d ull-tudit U vi11d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 11egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on21e03d277afc63d17acc6ca8d5dc1e519caf6d54" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 981-5-onvolleDelfivdeschijns /> >om’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzoc5 onvolleDelf da achijns /> vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
6 icembwij2018rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi class="img-polaroid pull-right iiv class="page-header" aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor ee1K>201tiëro 13:8; 1K>201tiëro 13:13; on value 11:33-36rt en voor ee e d ull-tudit U vi12d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 12egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on4862f0675977639a512334bd1bec60438d090213" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 973-wat-is-b />oer ogep eom’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocm: fi1-o />Ser ogep ? vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
04 n

mbwij2018rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi class="img-polaroid pull-right iiv class="page-header" aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeG/optio 1t -2; Psalsla 90rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi e d ull-tudit U vi13d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 13egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onf36f0b52456f19e6b161f29be6528c0600b37690" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 960:15imwee-iaa-volkss="r ik eom’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocH5imweewtiaanvolkss="r ik vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
23eigpt>mbwij2018rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi class="img-polaroid pull-right iiv class="page-header" aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eePsalsla 137rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi e d ull-tudit U vi14d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 14egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en one677e71e7e61be7ab24cdd2e106f39462a6b6948d aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 941-d>on -o/soherg>4-hea-, dastus eom’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocDe M , an1-herg>4- in C dastus vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
27Sn e d ull-tudit U vi15d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 15egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on417bbdb9787825b506452av18a40d5d1a80a8cc4" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 927-wat-is-g /

>om’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocm: fi1-g /

? vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” E-mailadres

25goed tn v18rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi class="img-polaroid pull-right iiv class="page-header" aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeHebverëij11rt en voor ee e d ull-tudit U vi16d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 16egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on1670776caea1f3e53829bb76c308547c3a474e95" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 910-doet-god-wat-hij-wil >om’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocDoetge onwat Hij wil? vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres
21het één v18rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi class="img-polaroid pull-right iiv class="page-header" aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor ee1Tim miüsjute 7rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi e d ull-tudit U vi17d Beijerland 11 januari 2020 – Opzet & Teksten

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is geen gepasseerd station
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 17egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on059ee3bd638a5bafffb44af9f220aec90561bfb4" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”

om’ vaa 4:15-16: “Want wij hebben geen Hogepriester Die 908oehe-inleiding-op9de-tim mheusbMaavhe-Laten -3 >om’ vkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocEwijinleidingul> isTim mheusbMaavhe -dLaten w3 vdan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”
E-mailadres -imr 3het één v18rt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi class="img-polaroid pull-right iiv class="page-header" aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor ee1Tim miüs; 2Tim miüsrt en voor eed, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wi

Je kunt isLaten ws="prbbennenzp>Ga aul>n> eeh.rp>GalHp>GalH >

Hij Z jd_zwiteefefivig> arie/4 de an"100%" > ="0 >oellpadding="5 >oellHijcing="5 >
ack> -bottom: cccccc;doej we< de an"90%" v u de an"32de erhoor"32de> ="0 >/i> pdf.p een./a> uvoebben geentati"201sntati"201r4-bijze Laten da al la/57 veartpoint veseefatn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhewoPeartpoint veseefatn Bijze Laten 3/01/2018sTim mheusbMaavhe./a> j we1.0iv>>j wej we ude hemel? Njwajaxv mi-inline-ratn c>j we un gepasseejwajaxv mi-n> -ratn c>j we uom’ vcur.&nt-ratn > j we uom’ v he-n> "n.wht werd>j we uom’ vtwo-n> s"n.wht werd>j we uom’ vten e-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfour-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfive-n> s"n.wht werd>j we uht w>j we ude htudijwajaxv mi57 >om’ vjwajaxv mi-box c>j we (2 s wmj we uhullh>j we uhullh>j we ude hemel? Njwajaxv mi-cl in iullhontdoej wev uFilip. in pdf.ontdoj wev u de an"90%"hontdoej wev u ack> de an"90%"ho="E-moj wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> studiar Een Distudiar/>  v18-01- 3h wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Ben> nds> nds>  .33 MBwrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Dati"201ar Een Disati"201sar/>  8H "E-moontdoej we de an"10% e uj we ua ben geentati"201snsummaryr4-bijze Laten da al la/57 veartpoint veseefatn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhew>/i> Dati"201aremel? Njdbalue="jblue j="E-ma>Dati"201.whtej weGalHHij Z jd_zwiteefefivig> arie/4 de an"100%" > ="0 >oellpadding="5 >oellHijcing="5 > ack> -bottom: cccccc;doej we< de an"90%" v u de an"32de erhoor"32de> ="0 >/i> pdf.p een./a> uvoebben geentati"201sntati"201r4-bijze Laten da al la/56mgaan vattn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhewoenslavattn Bijze Laten 3/01/2018sTim mheusbMaavhe./a> j we1.0iv>>j wej we ude hemel? Njwajaxv mi-inline-ratn c>j we un gepasseejwajaxv mi-n> -ratn c>j we uom’ vcur.&nt-ratn > j we uom’ v he-n> "n.wht werd>j we uom’ vtwo-n> s"n.wht werd>j we uom’ vten e-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfour-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfive-n> s"n.wht werd>j we uht w>j we ude htudijwajaxv mi56 >om’ vjwajaxv mi-box c>j we (0 s wmj we uhullh>j we uhullh>j we ude hemel? Njwajaxv mi-cl in iullhontdoej wev uv u de an"90%"hontdoej wev u ack> de an"90%"ho="E-moj wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> studiar Een Distudiar/>  v18-01- 3h wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> e n> nds> nds> 401.94 KBwrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Dati"201ar Een Disati"201sar/> 15H "E-moontdoej we de an"10% e uj we ua ben geentati"201snsummaryr4-bijze Laten da al la/56mgaan vattn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhew>/i> Dati"201aremel? Njdbalue="jblue j="E-ma>Dati"201.whtej weGalHp>GalHol n> > 4r" u

Inleidingul> 1sTim mheüsH >

werd, Hup>➢H up>e >

Type bMaafH >

H>

: H >

1+2sTim mheüs w t gaan zondeTitus tot iszgn. Pa BMaavhe gerrzed (Fivime="w t doorgbenszondeEFK tot isgetdu 5:schassbMaavhe gerrzed) > De bMaavhe zije gerlip. bennen paGalHp>GalHHup>➢H up>e >

Tijm v Z , dajvhe./ >

H>

: H >

Eid AD 62 door Paulus tduuit Macedoniërge , davhe bennTim mheüs en whij arr Ejdv Zzije 4HHup>eH up> zedingsreisobzef. bip.ergeGalHHup>➢H up>e >

Aanleiding./ >

H>

: H >

Tim mheüs isone. in Efeze bip.erge="th , dafemn v ZPaulus ho whij isgeme0 draaipnie moetghoudmn;Hp>GalHHup>➢H up>e >

Sleutelda a./ >

H>

: H >

1sTim. 4:16 ( H>

Lezee./ >

); Hp>GalHHup>➢H up>e >

Be

H>

:./ >

-     ‘g /> (bijv. ook ‘be>): 1:2, 1:4, 1:5, 1:11, 1:12, 1:14, 1:15, 1:16, 1:19, 2:7, 2:15, 3:1, 3:11, 3:13, 3:16, 4:1, 4:3, 4:9, 4:10, 4:12, 5:8, 5:16, 6:2, 6:10, 6:11 > H>

Lezee:./ >

1:14-16 (3x);- ‘godsv (bet.: ‘goedlles4.&n’H em>) > 2:2, 3:16, 4:7, 4:8, 6:3, 6:5, 6:6, 6:11 > H>

Lezee:./ >

6:3-6; - ‘leer’H em> > y">va achil src wtoran z(bijv. ook ‘s="prwijs’H em>): 1:20, 2:7, 2:12, 3:2, 4:1, 4:6, 4:11,4:13, 4:16, 5:17, 6:1, 6:2, 6:3 > H>

Lezee:./ >

4:6.Hp>GalHHup>➢H up>e >

I="plingueijinhoudjtdurendbMaafH >

H>

: H >

De bMaaf v u. in vijf is God dijin> , w arbij n wijis God d"w t afge lo dijondebwandui"pli all"th , dafe:Hp>GalHp>Gal arie/4l arbodyl arrl arm>

1t -20H >

ltdo arm>

ute 3:16H >

ltdo arm>

4:1-16H >

ltdo arm>

5:1-6:2H >

ltdo arm>

6:3-21H >

ltdo antro arrl arm>

Proe/4emjtdurenH em>H >

ltdo arm>

enslag - s he./em>H >

ltdo arm>

Bew arrenH em>H >

ltdo arm>

V"th , dafemnH em>H >

ltdo arm>

Pa H em>H >

ltdo antro arrl arm>

v waa leerH em>H >

ltdo arm>

leida achapH em>H >

ltdo arm>

ge> a leerH em>H >

ltdo arm>

Fweay" la tem>H >

ltdo antro arrl arm> ep>Gal➢H up>e >

m: fkunlue wij le.&njuit 1sTim mheüs?Hp>GalH >

-     Jezus C dastus kwam

slasen>

Lezee:./ >

1:15ueij2:4-6;Hp>Gal-     Bijze Le noran zgavhe rust, r Dhueijs>

Lezee:./ >

1:5;Hp>Gal-     Vduuit d ws=s g gavhe plekjin>ge>i , geme0 he maatachappij mogue wij torazgavhe benns=s g /Gal-     H5t isoinns=ze Ejdjtdurbebij d wkern v Zbz-vg /Fleidan door le.y" la, rpvattn he he uitn he en waf oen hterbenn( H>

Lezee:./ >

4:7 he 6:11).Hp>GalHp>GalHol n> > 5r" u

Inleidingul> 2sTim mheüsH >

lerd,

Tijm v Z , dajvhe./ >

H>

: H >

AD 67 w nluer Paulus toor d w2HHup>eH up> kuer innon vzgavdu 5:zganss="uis, tussen>zije eerg>4 procee wijzije uiteZooeli a hxecutaa in; lerd,  H up>,

Aanleiding./ >

H>

: H >

Paulus’ lavheseZooe isonabij en htj draag. zije artk

F bennTim mheüs >e >

Lezee: H >

2 4:6-8ueij2sTim. ute 2; lerd,
 H up>,

Sleutelda a./ >

H>

: H >

2sTim. 4:5 ( H>

Lezee./ >

); lerd,
 H up>,

Be

H>

: H >

lerd,
 H up>, ‘g /> y">va achil src wtoran z> 1:5, 1:12, 1:13, 2:2, 2:11, 2:13, 2:18, 3:8, 3:10, 3:14, 3:15, 4:7"> H>

Lezee:./ >

3:15; lerd,
‘lEjd> 1:8, 1:12, 2:3, 2:9, 3:11, 4:5 > H>

Lezee:./ >

2:9; lerd, ‘leer’ H em>> y">va achil src wtoran : 1:11, 2:2, 2:24, 3:10, 3:16, 4:2, 4:3 > H>

Lezee:./ >

3:16-17 lerd,

I="plingueijinhoudjtdurendbMaafH >

H>

: H >

De bMaaf zou als volg. inis Goddfkunlue wr Dhejonde arbij d wvolgsrc wkenmrtksrc wterzee:./erd,

1t -18H >

ltdo arm>

ute 26H >

ltdo arm>

3t -17H >

ltdo arm>

4:1-5H >

ltdo arm>

4:6-22H >

ltdo antro arrl arm>

eem>Dankzegay" he./em>H >

ltdo arm>

Kenmrtksr goed H em>H >

ltdo arm>

Afv w y">dstH >

ltdo arm>

Opdraip. totH em>H >

ltdo arm>

Paulus’ n-16:srcH em>H >

ltdo antro arrl arm>

eem>bensp>201gH em>H >

ltdo arm>

eem>toorgdu 5rH em>H >

ltdo arm>

la tem>H >

ltdo arm>

eem>trtk iay" tem>H >

ltdo arm>

eem>eZooe tem>H >

ltdo antro arrl arm> Gal at woru

m: fkunlue wij le.&njuit 2sTim mheüs? H >

lerd,  H up>, slasen>

Lezee:./ >

1:9-10; lerd,
jtdurendbuitenartoddf> H>

Lezee:./ >

1:7-8; lerd, oe je niz-vondebwanhbwavoudj> H>

Lezee:./ >

2:22-24; lerd,

Lezee:./ >

4:17-18. lerd, > 6r" u

Ewijmooi laadH >

lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 3:16; lerd,  H up>, Flajk4 ritmaueijdajmwkent; lerd,  H up>, d wvolgr Dhuoed

d ws>

A H >

Ge

b ardwi Zbz-vvleesu >

B H >

Gereip.v ardigdwi Zdvzgaestu >

C H >

Va achelue bennen eng /> H>

eem>C H em>H >

em>Gepreiik-v<="prben r ikelueH em>H >

em>B H em>H >

em>Ge/H >

em>A H em>H >

em>Opganss="ui Zbz>Flajkr ik vem>,

Ge

b ardwi Zbz-vvlees H >

> C dastus legdstzije bz>Flajkr ikwafueijartdZdvzslas (Fivip. ut8); lerd,
 H up>,

Gereip.v ardigdwi Zgaest H >

> C dastus bewees i ZZije l>n> dingjGods Zoon> H up>,

Va achelue bennen eng /> H >

> Di-vg beu Dhunatzije l>n> dingj(Kol. ute5, 1 Pet. 3:18-20); lerd,
 H up>,

em> Gepreiik-v<="prben r ikelue H em>H >

> H5t Evdu 5laauis toor al snvolkue (2sTim. ut5-7); lerd,
 H up>,

em> Ge/H >

> H5t Evdu 5laauis door v /> adu 5:ss="u(Kol. 1:6); lerd,
 H up>,

em> Opganss="ui Zbz>Flajkr ik H em>H >

> C dastus is door God i Zbz>Flajkr ik gep

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is ge
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 18egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en oncf11f460f1ae94598ea6fa2fa3ba69e5e5c2d6c4" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”“Want wij hebben geen Hogepriester Die 907oehe-inleiding-op9de-tim mheusbMaavhe-Laten -2aremel? Nkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocEwijinleidingul> isTim mheusbMaavhe -dLaten w2ocht wmet vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” E-mailadres

Hij Z

Je kunt isLaten ws="prbbennenzp>Ga aul>n> eeh.r >

lin beHp>GalHp>GalH >

ull-right ijd_zwiteef jd_zwiteefen uay">jd_zwiteefefivig> arie/4 de an"100%" > ="0 >oellpadding="5 >oellHijcing="5 > ack> -bottom: cccccc;doej we< de an"90%" v u de an"32de erhoor"32de> ="0 >/i> pdf.p een./a> uvoebben geentati"201sntati"201r4-bijze Laten da al la/57 veartpoint veseefatn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhewoPeartpoint veseefatn Bijze Laten 3/01/2018sTim mheusbMaavhe./a> j we1.0iv>>j wej we ude hemel? Njwajaxv mi-inline-ratn c>j we un gepasseejwajaxv mi-n> -ratn c>j we uom’ vcur.&nt-ratn > j we uom’ v he-n> "n.wht werd>j we uom’ vtwo-n> s"n.wht werd>j we uom’ vten e-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfour-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfive-n> s"n.wht werd>j we uht w>j we ude htudijwajaxv mi57 >om’ vjwajaxv mi-box c>j we (2 s wmj we uhullh>j we uhullh>j we ude hemel? Njwajaxv mi-cl in iullhontdoej > uhtroej wev uFilip. in pdf.ontdoj wev u de an"90%"hontdoej wev u ack>F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> studiar Een Distudiar/>  v18-01- 3h wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> e n> nds> nds>  .33 MBwrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Dati"201ar Een Disati"201sar/>  8H "E-moontdoej we de an"10% e ujjjjjjjjjjjjua ben geentati"201snsummaryr4-bijze Laten da al la/57 veartpoint veseefatn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhew>/i> Dati"201aremel? Njdbalue="jblue j="E-ma>Dati"201.whtej weGalHull-right ijd_zwiteef jd_zwiteefen uay">jd_zwiteefefivig> arie/4 de an"100%" > ="0 >oellpadding="5 >oellHijcing="5 > ack> -bottom: cccccc;doej we< de an"90%" v u de an"32de erhoor"32de> ="0 >/i> pdf.p een./a> uvoebben geentati"201sntati"201r4-bijze Laten da al la/56mgaan vattn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhewoenslavattn Bijze Laten 3/01/2018sTim mheusbMaavhe./a> j we1.0iv>>j wej we ude hemel? Njwajaxv mi-inline-ratn c>j we un gepasseejwajaxv mi-n> -ratn c>j we uom’ vcur.&nt-ratn > j we uom’ v he-n> "n.wht werd>j we uom’ vtwo-n> s"n.wht werd>j we uom’ vten e-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfour-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfive-n> s"n.wht werd>j we uht w>j we ude htudijwajaxv mi56 >om’ vjwajaxv mi-box c>j we (0 s wmj we uhullh>j we uhullh>j we ude hemel? Njwajaxv mi-cl in iullhontdoej > uhtroej wev uv u de an"90%"hontdoej wev u ack>F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> studiar Een Distudiar/>  v18-01- 3h wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> e n> nds> nds> 401.94 KBwrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Dati"201ar Een Disati"201sar/> 15H "E-moontdoej we de an"10% e uj we ua ben geentati"201snsummaryr4-bijze Laten da al la/56mgaan vattn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhew>/i> Dati"201aremel? Njdbalue="jblue j="E-ma>Dati"201.whtej we

p>GalHp>GalBijze Laten Oud Beijerl nd - 3het één v18o >

p>GalHp>GalH >

DisTim mheüs bMaavhe./H>

H>

Opzet./H>

o w, ndrhoedn "tdur , dajvhe./lrd, > 2r" u > 3r" u > 4r" u 1sTim mheüsH lrd, > 5r" u 2sTim mheüsH lrd, > 6r" uGalHol n> > 2r" u

Wn wwassTim mheüs?H/ >

llrd, ‘Godvrezeede’H em>) kss="uwij toor llrd, Gal at woru

2H >

>

up>eH up>H >

H>

zeedingsreisH >

y">Ly >Ly >

1H >

>

up>eH up>H >

H>

zeedingsreisH >

> H>

Lezee:./ >

14t5-7+19-22. Wed achijnli awkwam Tim mheüs toen tot g /bwa

Fledn "(H nd. 16:3) (ou 5l

Boodschap:./ >

Evdu 5laada k iay" ws4 bennals ent door>bwa cultuurerhwa iem nd g a="w t;orut woru atZgoedlbrzed iijzoweloLy >hwa Ik ium, oftewelozije n g4.&ntem>jzije goedl(vgl. 1sTim. 3:7 he 1sTim. 4:12, H>

Lezee./ >

) . Ded om neemtZPaulus hep>sleul> zeedingsreis; lerd, ing/ng >4 behoudmn>bij d wJoodse oel>

Lezee./ >

). Paulus liz-v ar0 hwa Titus –uen wgeheeloGMaaksowass–uniz-vbesnEjd

Boodschap:./ >

S4llinguavereip.s; lerd, zeedingsreis, trekke "zij eerg> gaan zop,goed H nd. 20) ee Fivip. ut19-20l(vlaall"th Paulus’ aerg>4 vdajlatn iij H>

AD 62./ >

); lerd,

AD 62-63./ >

(tee Ejd<"tdur1sTim mheüs)vi ZEfeze bennals eZooverant er Dhlajk4 toor d wgeme0 al ar. H>

Boodschap:./ >

Ge/teknonH em>), Paulusvis dusvzije geeg>4li awtd op; lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 1:18-19as> We0r w t Tim mheüs adu 5ogeprienals nakss=lingutdurPaulus. De gepfetemëanhvlasseoeli awterb nd onde1sTim. 4:14 ( H>

Lezee./ >

), w arachijnli awtee Ejd<"tdurH nd. 16:1-3. Va sseoeli away" went zoals wij bijtoorbGoddfy">H nd. 13:1-3 ( H>

Lezee./ >

). De gavhe kunlue wij innon . 12:6-8uterugutZooenn( H>

Lezee./ >

). H>

Boodschap:./ >

Ie op hzef. zovzije plekjbinlue o (prijm d wgseoe n>rijm eijh ndelovduuit bwangoedlgearemn (d-ivisoinnz>Flajkr ik ue o Bijze tot norawbzbbeid); lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 4:12s> em>“jeugdige lzef.ijm”H em> = em>neotrzocem>,"iem nd tdurs="prb40. Tim mheüs was dusvw arachijnli awzo’ij25 toen Paulus hep>slenap>inrH nd. 16. Zn wsok 1 Kor. 16:10-11n( H>

Lezee./ >

). lerd,

Boodschap./ >

e >

: H >

Niz-vlzef.ijmvisobep src,goed ho wp>F iem nd g eg>4li awie wijent tot uitdrukkingukss-vi Zbz-v lli as levhe;orut woru

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 5:23 > Nz-vals Paulus (w arachijnli awsleip.zipni), had Tim mheüs De sleip. waterkwaliteZtvi ZEfeze d

Lezee./ >

). Vrijr ik is g ee n oenntot losb ndrhoeid. lerd,

2sTim mheüsH >

a t Paulus pergoonli a r rlip.rnguTim mheüs: lerd,  H up>,

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 1:2s> em>“eip. kinm”H em> is tervdu 5n door> em>“ 5laafd kinm”H em>; lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 1:3-5 > Paulus heef. ne. als Tim mheüs bz-vbzbbeijtdurge/

Lezee./ >

). lerd, beidan is ter op ehe hm mion /> b nd getuige c w<="prlingn r imwehunad elk ar. Wed achijnli awheef. PaulusvTim mheüs i ZEfeze bezoip. tussen>disTim mheüs bMaavheoinnze n g4.&ertjent dae huenafacheid. H>

Boodschap:./ >

Ge/ansemn zije g atZter op dannzekelZl> zo gaan zkss=";orut woru

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 1:6-7 > We0r tZooennwij hter d wgen-16gavhjtdurTim mheüs terug. Wetjent exact was, wremn wij niz-. Ienalgemenstzie kunlue wij zegaen>datZbz-vdui"c w

em>bz-vg za he./em>> em>c wkraip. omjtduuit laafDhuehe dipnad tdurGod tstzije./em>. Tim mheüs w t opgekraip.igul> tsttn oen. Wed om? Zn w2sTim. 4:3-5 ( H>

Lezee./ >

); lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 3:10-11n> Tim mheüs volgDhuPaulus’ als zije geeg>4li awkinmuna,wsok ie Vgl. ondeFivip. ut20-22u( em>teknonH em>) ( H>

Lezee./ >

). lerd,

 H >

orut woru

De saad EfezeH/ >

elerd, isdaewezihoeid tdurhe dauen esa dae Artemis; lerd,  H up>, veeloborg>4n,uen .&njtdurbz-vl nd nads. zich, szichwhee "> soort zaeme0rmin), de godin v n de v H up>,

Lezee./ >

). Naam:> em>'volledrh liip.'ocem>,"heef. terwantachap onde nd=re godinlue bls dengeaon Artemis (GMaake ), Isis (Egyp>4nar0 ) wa Diana (on eine ), oed >e (hepelk inay">v ZKanaäniz-e );Hlerd,
 H up>,

Lezee: H >

19:24-27 > H>

Boodschap: H >

Rpligaauw t vaak ws bxcuus g bruik-vvoth onreip.matige uito g4 ina v n maip.;Hlerd,
 H up>,

Lezee:H >

19:18-20 (HSV 1740). Ook was bp ehe tempelZl"th d wkeizop; lerd,
 H up>, n wijisval twehoedl bezoip. (H nd. 18ueij19)ueijwijbij zije twehde bezoek ruim twehsjed geaoondl(H nd. 19:8-10) H>

(AD 52-54)H >

; lerd,
 H up>, 4li a wgeme0 > H>

Lezee:H >

19:20+26; lerd,
 H up>, b 201g ( H>

) was de situatn niz-vzongoedl> H>

Lezee:H >

ute 7 > - “… t u uw aerg>4 laafDhubzb. terl/emn.”H em> > De Efeziërs wa he has o artkmrs ee n ip. ie o lerd,
draaid , nas=li ald4 laafDhutdurC dastus (vgl. ond1sTim. 1:3-5, H>

Lezee./ >

);orut woru“… t u o artkmn v n de Nikolaïeemn hadt…” H em>> W arachijnli awwa he de Nikolaïeemn bwa soort vdajzienrhwa en wal snmatern wals sleip. z larhe d ardoor>of tervi /> ie ascesn of y">nmmoreelogedrag tervi /> (vgl. onde1sTim. 4:3-5, H>

Lezee./ >

). lerd,

eZoo AD 62o >

) toen Paulus hep>zije aerg>4 bMaaf , daefueije/4ef er y">n wijisval tot AD 67, w arbij Paulus hep>in AD 63 bezoek.;Hlerd,  H up>,

Lezee:H >

1sTim. 1:6-7. Tim mheüs w t ook gaw arachuwdZl"th s

Lezee./ >

), zn whtervoth ook 2sTim. 2:16-18 + 4:14-15n( H>

Lezee./ >

);Hlerd,
 H up>, 4 bisch<> v n Efeze > is M 20a (de moe op v n de H=re Jezus) prbge torvhe he b hravhe;Hlerd,  H up>,

AD 431H >

wrtdZ Ejdeijgrso-vbe ndvie o stad tduwege al sFleie nd=re rpligaauze n>romingwa. lerd,

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is ge
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 19egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en on604bd3d4da5d830b3d2232a60f3174dbf700a9d3" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”“Want wij hebben geen Hogepriester Die 906oehe-inleiding-op9de-tim mheusbMaavhe-Laten -1aremel? Nkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocEwijinleidingul> isTim mheusbMaavhe -dLaten w1ocht wmet vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” E-mailadres

Hij Z jd_zwiteefefivig> arie/4 de an"100%" > ="0 >oellpadding="5 >oellHijcing="5 > ack> -bottom: cccccc;doej we< de an"90%" v u de an"32de erhoor"32de> ="0 >/i> pdf.p een./a> uvoebben geentati"201sntati"201r4-bijze Laten da al la/57 veartpoint veseefatn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhewoPeartpoint veseefatn Bijze Laten 3/01/2018sTim mheusbMaavhe./a> j we1.0iv>>j wej we ude hemel? Njwajaxv mi-inline-ratn c>j we un gepasseejwajaxv mi-n> -ratn c>j we uom’ vcurr0 -ratn > j we uom’ v he-n> "n.wht werd>j we uom’ vtwo-n> s"n.wht werd>j we uom’ vten e-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfour-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfive-n> s"n.wht werd>j we uht w>j we ude htudijwajaxv mi57 >om’ vjwajaxv mi-box c>j we (2 s wmj we uhullh>j we uhullh>j we ude hemel? Njwajaxv mi-cl in iullhontdoej > uhtroej wev uFilip. in pdf.ontdoj wev u de an"90%"hontdoej wev u ack>F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> studiar Een Distudiar/>  v18-01- 3h wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> e n> nds> nds>  .33 MBwrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Dati"201ar Een Disati"201sar/>  8H "E-moontdoej we de an"10% e ujjjjjjjjjjjjua ben geentati"201snsummaryr4-bijze Laten da al la/57 veartpoint veseefatn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhew>/i> Dati"201aremel? Njdbalue="jblue j="E-ma>Dati"201.whtej weGalHull-right ijd_zwiteef jd_zwiteefen uay">jd_zwiteefefivig> arie/4 de an"100%" > ="0 >oellpadding="5 >oellHijcing="5 > ack> -bottom: cccccc;doej we< de an"90%" v u de an"32de erhoor"32de> ="0 >/i> pdf.p een./a> uvoebben geentati"201sntati"201r4-bijze Laten da al la/56mgaan vattn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhewoenslavattn Bijze Laten 3/01/2018sTim mheusbMaavhe./a> j we1.0iv>>j wej we ude hemel? Njwajaxv mi-inline-ratn c>j we un gepasseejwajaxv mi-n> -ratn c>j we uom’ vcur.&nt-ratn > j we uom’ v he-n> "n.wht werd>j we uom’ vtwo-n> s"n.wht werd>j we uom’ vten e-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfour-n> s"n.wht werd>j we uom’ vfive-n> s"n.wht werd>j we uht w>j we ude htudijwajaxv mi56 >om’ vjwajaxv mi-box c>j we (0 s wmj we uhullh>j we uhullh>j we ude hemel? Njwajaxv mi-cl in iullhontdoej > uhtroej wev uv u de an"90%"hontdoej wev u ack>F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> studiar Een Distudiar/>  v18-01- 3h wrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> e n> nds> nds> 401.94 KBwrdeneenad9ai F/spal- u de an"20" erhoor"20" > ="0 >/i> Dati"201ar Een Disati"201sar/> 15H "E-moontdoej we de an"10% e uj we ua ben geentati"201snsummaryr4-bijze Laten da al la/56mgaan vattn -bijze Laten -13-01- v18-tim mheusbMaavhew>/i> Dati"201aremel? Njdbalue="jblue j="E-ma>Dati"201.whtej weGalHp>GalBijze Laten Oud Beijerl nd - 3het één v18o >

p>GalHp>GalH >

DisTim mheüs bMaavhe./H>

H>

Opzet./H>

o w, ndrhoedn "tdur , dajvhe./lrd, > 2r" u > 3r" ru > 4r" u 1sTim mheüsH lrd, > 5r" u 2sTim mheüsH lrd, > 6r" u

Tijm > ndrhoedn "tdur , dajvhe ./H>

lrd, Paulus ge , davhe natzije aerg>4 H>

isvangwaachap t won eH/ >

n( H>

AD 60-62)H >

; lerd,  H up>,

4./H>

H>

u up>eH up>H >

H>

zeedingsreisH >

aerg>unad Fivippi (Macedonië), nad-ivbij hter aerg>uTim mheüs nad too gestuurduhad > H>

Lezee:H >

ut19+23-24; lerd,
 H up>,

tduuit d wda waip.i" we-ivbij we0r spseoig nad Tim mheüs zou kss="u> H>

Lezee:H >

1sTim. 3:14-15; lerd,
 H up>, Titus te bezoek="u(Tit. 1:5). Dad nat , dajft bij welliip. tduuit Korinmaui Z H>

AD 63 d wbMaaf bennTitusH >

; lerd,
 H up>,

tdurAD 64-66 nad SpanjeH/ >

nisgdae zoals s basis v n Paulus’ wlasen>innon . 15t19b-24+28ueijw t Clemens v n on duus n>eldau em>(“d wg> em>weg>4n hadlbrreikt”H em>);Hlerd,
 H up>,

IurAD 64 tZoot d wbr nd v n on evp

, w arnatbz-v, dag>4li a ge/4lue vervolgm > gedoodvwr Dhe;Hlerd,
 H up>,

IurAD 66 ./H>

kmesivPaulusvterugunad Macedonië eurKlein Azië wad hij ta sseoeli awin Troass(Klein Azië) is g ai.&stees u> H>

Lezee:H >

2sTim. 4:13; lerd,
 H up>,

IurAD 67 ./H>

a t Paulus H>

isvangwa g z5t innon e ./H>

eur , dajftu >

2sTim mheüs ./H>

natzije aerg>4 ves o iay" w> H>

Lezee:H >

2sTim. 1:8, 1:15-18, 2:9, 4:16-17. Toipwda waip.vPaulusvspseoig tauw > gedoodv> H>

Lezee:H >

2sTim. 4:6. Paulus d201gt prbbij Tim mheüs l> dae hep>

Lezee:H >

2sTim. 4:9-12+21; lerd,
 H up>, Flep>Fy" wis Paulus (conforawzije on eins burgerachap)vi ZAD 67 >4n weg>4n v n on evl> iswegunad Ostib onth > 2r" u

Wn wwassTim mheüs?H/ >

lrd, ‘Godvrezeede’H em>) kss="uwij toortbz-vaerg>ui Z H>

16:1-3H >

( H>

Lezee./ >

) hwa: lerd,
 H up>,

2H >

>

up>eH up>H >

H>

zeedingsreisH >

y">Ly >Ly >

1H >

>

up>eH up>H >

H>

zeedingsreisH >

> H>

Lezee:H >

14t5-7+19-22. Wed achijnli awkwam Tim mheüs toen tot g /bwa

Fledn "(H nd. 16:3) (ou 5l

Boodschap:./ >

Evdu 5laada k iay" ws4 bennals ent door>bwa cultuurerhwa iem nd g a="w t;orut woru atZgoedlbrzed iijzoweloLy >hwa Ik ium, oftewelozije ref4.&ntem>jzije goedl(vgl. 1sTim. 3:7 he 1sTim. 4:12, H>

Lezee./ >

) . Ded om neemtZPaulus hep>sleul> zeedingsreis; lerd, ing/ng >4 behoudmn>bij d wJoodse oel>

Lezee./ >

). Paulus liz-v ar0 hwa Titus –uen wgeheeloGMaaksowass–uniz-vbesnEjd

Boodschap:./ >

S4llinguavereip.s; lerd,
zeedingsreis, trekke "zij eerg> gaan zop,goed H nd. 20) ee Fivip. ut19-20l(vlaall"th Paulus’ aerg>4 vdajlatn iij H>

AD 62./ >

); lerd,

AD 62-63./ >

(tee Ejd<"tdur1sTim mheüs)vi ZEfeze bennals eZooverant er Dhlajk4 toor d wgeme0 al ar. H>

Boodschap:./ >

Ge/teknonH em>), Paulusvis dusvzije geeg>4li awtd op; lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 1:18-19as> We0r w t Tim mheüs adu 5ogeprienals nakss=lingutdurPaulus. De gepfetemëanhvlasseoeli awterb nd onde1sTim. 4:14 ( H>

Lezee./ >

), w arachijnli awtee Ejd<"tdurH nd. 16:1-3. Va sseoeli away" went zoals wij bijtoorbGoddfy">H nd. 13:1-3 ( H>

Lezee./ >

). De gavhe kunlue wij innon . 12:6-8uterugutZooenn( H>

Lezee./ >

). H>

Boodschap:./ >

Ie op hzef. zovzije plekjbinlue o (prijm d wgseoe n>rijm eijh ndelovduuit bwangoedlgearemn (d-ivisoinnz>Flajkr ik ue o Bijze tot norawbzbbeid); lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 4:12s> em>“jeugdige lzef.ijm”H em> = em>neotrzocem>,"iem nd tdurs="prb40. Tim mheüs was dusvw arachijnli awzo’ij25 toen Paulus hep>slenap>inrH nd. 16. Zn wsok 1 Kor. 16:10-11n( H>

Lezee./ >

). lerd,

Boodschap./ >

e >

: H >

Niz-vlzef.ijmvisobep src,goed ho wp>F iem nd g eg>4li awie wijent tot uitdrukkingukss-vi Zbz-v lli as levhe;orut woru

Lezee./ >

e >

: H >

1sTim. 5:23 > Nz-vals Paulus (w arachijnli awsleip.zipni), had Tim mheüs De sleip. waterkwaliteZtvi ZEfeze d

Lezee./ >

). Vrijr ik is g ee n oenntot losb ndrhoeid. lerd,

2sTim mheüsH >

a t Paulus pergoonli a r rlip.rnguTim mheüs: lerd,  H up>,

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 1:2s> em>“eip. kinm”H em> is tervdu 5n door> em>“ 5laafd kinm”H em>; lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 1:3-5 > Paulus heef. ne. als Tim mheüs bz-vbzbbeijtdurge/

Lezee./ >

). lerd, beidan is ter op ehe hm mion /> b nd getuige c w<="prlingn r imwehunad elk ar. Wed achijnli awheef. PaulusvTim mheüs i ZEfeze bezoip. tussen>disTim mheüs bMaavheoinnze n g4.&ertjent dae huenafacheid. H>

Boodschap:./ >

Ge/ansemn zije g atZter op dannzekelZl> zo gaan zkss=";orut woru

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 1:6-7 > We0r tZooennwij hter d wgen-16gavhjtdurTim mheüs terug. Wetjent exact was, wremn wij niz-. Ienalgemenstzie kunlue wij zegaen>datZbz-vdui"c w

em>bz-vg za he./em>> em>c wkraip. omjtduuit laafDhuehe dipnad tdurGod tstzije./em>. Tim mheüs w t opgekraip.igul> tsttn oen. Wed om? Zn w2sTim. 4:3-5 ( H>

Lezee./ >

); lerd,

Lezee./ >

e >

: H >

2sTim. 3:10-11n> Tim mheüs volgDhuPaulus’ als zije geeg>4li awkinmuna,wsok ie Vgl. ondeFivip. ut20-22u( em>teknonH em>) ( H>

Lezee./ >

). lerd,

Omgaan met tegenslag – God doet voor gelovigen alle dingen ten goede meewerken


Opzet

Inleiding

 • Omgaan met tegenslag is ge
 • Het ‘waarom’ van tegenslag
 • God ontmoeten in 20egenslag
 • Omgaan met tegenslag

4.  Omgaan met tegenslag

Heb. 5:7: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onc950b6bef5235508809b7b7f4bdadf6fa8e02d8f" 8an Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En

Hij is uit de angst verhoord.”

Heb. 2:18: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.”“Want wij hebben geen Hogepriester Die 897-achiep-god:15t-kwa01aremel? Nkheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocSchieprGod bz-vkwa01?ocht wmet vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”ladres" onclick="window.open(this.href,'win2','width=400,height=350,menubar=y“Want wies'); return false;"> E-mailadres

ude hemel? Ncw-social-mod"l >j we ude hemel? Ncw-social-mod-bookmark > os op: C4C4C4" l >j we >j we

om’ vcw-social-mod- Een -ac"l >j we Deeloenze aa ina via tm3l >j we >j we >j we ude hemel? Ncw-social-mod-eden ac"l > >j we /sv> > %20-%20Sebastiben%20de%20Graafroep url=ai erl Twitoer" > get="uid geoen a> t erd> %0D%0AT uit: Kn> %20-%20Sebastiben%20de%20Graaf%0D%0ALn o: ai t erd cht wor onclick= onclick= onclick= ude hemel? Ncw-social-mod">/sv> ude hemel? Ncw-social-mod-follow > os op: C4C4C4" l >j we >j we >j we >j we ude hemel? Ncw-social-mod-eden ac"l > >j we /sv> cht wor onclick= onclick= onclick= onclick=oncliconcliconclicode hemel? Nt3-module module wetudiMod88"lHull-right imodule-inlu"/imh3 right imodule- uit in Hij tBijze Laten gehn sn Hij

>Als g lovheomoeili awie/w t</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id broe op Ronald Lasmsrs.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar30-als-g lovhe-moeili a-is-w t?Ivintud101">Als g lovheomoeili awie/w tocht wHij

>Bergsroinnen Bijze </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ten sw

F en anolognacho betekoeis v n bergsroinnen Bijze odoor>Peter>Slagter>i Zbz-vseizoen 2014-2015.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar26-bergsr-in9de-bijze ?Ivintud101">Bergsroinnen Bijze ocht wHij

>Bijze Lauw os on</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ten sw

F ze angri a Bijze Lauw os on, t.w. vdajheid, zo e, avdu 5ln , tek4lue ee a eron, hoop,gvdajsseoihoeid, Ga>Dnze bijze Laten -atonden zije gsgavhe door>broe op Peter>Slagter>i Zbz-vseizoen 1999-2000.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar10-bijze Lester Den?Ivintud101">Bijze Lauw os onocht wHij

>Bijze Laten la</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurd wgehbijze Laten laoinngaan artkrnguondeStlip.rnguH5t Morgsrrood.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar4-bijze Laten la?Ivintud101">Bijze Laten la tht wHij

>Bli dschap er al s ndrhoedn </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Slagter>

F bz-vthema &kt m;Bli dschap er al s ndrhoedn &kt m;, n.a.v.rd wFivipp0 zlabMaaf i Zbz-vseizoen 2013-2014.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar23-bli dschap- er-al s- ndrhoedn ?Ivintud101">Bli dschap er al s ndrhoedn tht wHij

>De y" he dn wte achil s </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai

&kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Ho vi>Slagter,wgehtoor d wBijze Laten >l nd i Zbz-vseizoen 2012-2013.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar189de- y" he-en -te achil s ?Ivintud101">De y" he dn wte achil s tht wHij

>De EfezebMaaf</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id F al srlei>bijzo er waaroedn uondebetrekkingutot d wgeme0 v n nu,"het lachaamjtdu C dag>us.<p>Ga>W nlu>F en waaroedn utdurd wEfezebMaaf d> b sis zije i Zje lzvhe he w nlu>F j wte volgsrs ook l> i> b sis bli f-vg>aan, is al ss gaw nlue!<p>Ga>J wkrajg. e0 roep nbsp;Bijze Laroep nbsp;visi w

Godn artkoinnenze .ijmveaZl> j wpositi wi C dag>us. <p>Ga>J wl&ertjom los>4 krajgmn>toor ho wGod jstziet.<p>Ga><p>Ga>De n>ten s w > gegavhe door>Ho vi>Slagter>toor Bijze Laten >l nd i Zbz-vseizoen 2019-2020.<p>Ga><p>Ga>De n alutdurd wBijze Laten -atonden l> o er zije:<p>Ga>5vsept>mbwi<p>Ga> 3veaZ31 oktobwi<p>Ga>28 n

mbwi<p>Ga>9 januarn v20 <p>Ga>6 fsbruar<p>Ga>5voed t<p>Ga>2veaZ30 apri <p>Ga><p>Ga>Aanvdu :n v.00 uur. Voorafwie wr koffi weaZthe6.<p>Ga>Averz: Bijze Laten >l nd; I0,hete d 0174-629799</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar369de-efezebMaaf?Ivintud101">De EfezebMaaf tht wHij

>De gezo ewl&er</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Slagter>

F bz-vthema &kt m;De gezo ewl&er, n>ten s uit Tim mheue wijTitus&kt m;, i Zbz-vseizoen 2012-2013.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar169de-gezo e-l&er?Ivintud101">De gezo ewl&er tht wHij

>De kleine gepfets </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Peter>Slagter>

F bz-vthema &kt m;Ewijinlei y" wl> e kleine gepfets &kt m;, i Zbz-vseizoen 2012-2013.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar199de-kleine-gepfets ?Ivintud101">De kleine gepfets tht wHij

>De on einwabMaaf</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id datZenze bMaaf ge , davhevisoinnde H nd=lingenpMaoded GedursrdeZenze pMaode hadden de ge/datZen Heer Jezue C dag>us n< iijhún lzvhe zou terugkss="jom Zije k inkrajk l> t4 rlip.en. We tZooenninnenze bMaaf bl srlei>zakee dn wdui"4li awmakee datZbij in er ad ts he dn waip.er>bz-vge/4li ae lessen>uit trekken.<p>Ga><p>Ga>De n>ten s w > gegavhe i Zbz-vseizoen 2018-2019.</p></ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar349de-rn einwabMaaf?Ivintud101">De on einwabMaaf tht wHij

>De volkon, Israel wijde geme0 </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id s=otbij de dageleteuonnsheid. Iurd ze m Die w t de ge , aadaeis tdurde onnsheid gevolgg, zoals d ze i Z e Bijze n> atZp>Fmodd.<p>Ga> Dearbij kss-vGodn heilspl n bennen >veaZlntdekken we n tZbz-vvooral g atZom d wte lossingutdurde onns i Z é Mnns.<p>Ga> <p>Ga> Mz-vsub-thema's als 'Wela wgi Zbz-vOu >veaZNieuwe TGg> an t toor 'volk'?, 'Wie w e"uonde ez wgIsraël wijbz-vJoodse volk?' wij'Hoo heef. bz-vve lossingspl n ilip toege pitn>wl> e het lachaamjtdu C dag>us?'.<p>Ga> <p>Ga> Kortom: ehe n>ten toor aada dn wme0r wil wremn

F en Bijze La>i v eningutdurbl srlei>'bekoede' begripp0 .<p>Ga><p>Ga>De n>ten s zije gsgavhe door>Ho vi>Slagter>i Zbz-vseizoen 2015-2016.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar289de-volkon-israel-he-ee-geme0 ?Ivintud101">De volkon, Israel wijde geme0 tht wHij

>Eze, aa </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ez wBijze Laten -atonden beh ndelt>Peter>Slagter>da>i drukwekkendo been ningutdurde gepfez-vEze, aa .<p>Ga>Hz-vg atZ arbij niz- zoze0r

F en gepfetiehe dn wbij tdurGodnwega heef. uitge peprie,goed me0r

F en impact dn wbz- gepfez-vzije l> het lavhe tdurEze, aa (he ndere gepfets ) heef. geh d.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar24-eze, aa ?Ivintud101">Eze, aa tht wHij

>Geme0 weekoed</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id EjdGa>Onderwerpei: &kt m;Wetjis de wil tdurGod>i Zje lzvhe?&kt m;, &kt m;Lavhe i Zp>Fwaip.ins&kt m; he &kt m;Geme0 schap ondeGod>e"uondege/“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar12-geme0 weekoed?Ivintud101">Geme0 weekoed tht wHij

>Genesis,"het boek tdurhet behy"</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id al wrergsgavhe onde'wre') betekoede'o erwijzins' wijis afge/eid tdurehe artkw os n tZ er me0r 'fpndaan t lzgaen' betekoed.<p>Ga>De Thorajis het fpndaan t tdurd w

bapy" tdurGod>(d wBijze ) wijGenesisjis l> zije beurt wrerrd wb sis tdurde Thora.<p>Ga><p>Ga> IurGenesisjbehy". bz-vbl soed . Veeloey" he kss="jtoor het e0rat i Z it Bijze boek toor. De lor pepekeli ae naamjtdu it Bijze boek bavhstigtjent: Iurd e beginlu of Iurbeginse . <p>Ga>Ded omjis Genesisjie >toor d wbetekoeis v n w os on e begripp0 dn wr/emr>i Zd wBijze >toorkss=". <p>Ga><p>Ga>De praip.ige wijzn waarl> e > arie be , davhevzije, bMe" he s=otals lezersZ er da>i druk. Zekop l> i> pGenesis,"het boek tdurhet behy" tht wHij

>Getuigenis n>errs </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai
errs 2.res&kt m; /i> &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurbijze Laten -atonden

F bz-vthema &kt m;< >

>Hz-vgetuigenis tdurde n>errs </ >

>&kt m; i Zbz-vseizoen 1999-2000 door>broe op Ho vi>Slagter.<p>Ga>De Her God bzef. bennen h nd tdurn>errs e n>errs bGodd="jehe i drukwekkend gepfetischvgetuigenis gsgavhe tdurhet li dhe tdurC dag>us eurblnen heerli aheid arna.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar11-getuigenis-g>4.rs ?Ivintud101">Getuigenis n>errs tht wHij

>H nd=lingen, toorbGrei y" wl> het k inkrajk</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Ho vi>Slagter,wgehtoor d wBijze Laten >l nd i Zbz-vseizoen 2013-2014.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar22-h ndelingen-toorbGrei y" -op9het-k inkrajk?Ivintud101">H nd=lingen, toorbGrei y" wl> het k inkrajk tht wHij

>Hz-vgetuigenis tdurC dag>us i Zd wPsalms </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai us-psalms .res&kt m; /i> &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Ho vi>Slagter>toor Bijze Laten >l nd i Zbz-vseizoen 2016-2018.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar329het-getuigenis-4:19, dag>us-in9de-psalms ?Ivintud101">Hz-vgetuigenis tdurC dag>us i Zd wPsalms tht wHij

>Hz-vtoornemen op eeuwe </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Ho vi>Slagter,wgehtoor d wBijze Laten >l nd i Zde pMaode fsbruar t/m onn v12.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar179het-toornemen9der-eeuwe ?Ivintud101">Hz-vtoornemen op eeuwe tht wHij

>Hz-vtoornemen i Zbz-vNT</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id en Ho vi>Slagter>

F bz-vVoornemen tdurGod>ned vors kss="d i Zbz-vNieuwe TGg> an t,wgehi Zbz-vnajed van 2012.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar219het-toornemen?Ivintud101">Hz-vtoornemen i Zbz-vNT tht wHij

>JesajeZp>Fgeilip.e </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurbijze Laten -atonden

F bz-vthema &kt m;< >

>D wte geilip.e jtdurJesaje</ >

>&kt m; i Zbz-vseizoen 1994-1995 door>broe op Ho vi>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar14-jesaje-te geilip.e ?Ivintud101">JesajeZp>Fgeilip.e tht wHij

>Jone</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurbijze Laten -atonden

F bz-vthema &kt m;< >

>Inlei y" wl> bz-vboek Jone</ >

>&kt m; i Zbz-vseizoen 1996-1997 door>broe op Peter>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar9-jone?Ivintud101">Jone tht wHij

>K inkrajk</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurde bijze Laten sw

F bz-vk inkrajk tdurGod>l> arde i Zbz-vseizoen 1995 - 1996 door>Ho vi>Slagter</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar6-k inkrajk?Ivintud101">K inkrajk tht wHij

>Op weg>ned de eind Ejd</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id . Voore e éé"jehe

e eur;e e nder zal zegaen: 'Med w4 lavhe toch al i Zde eind Ejd?'.<p>Ga> TEjdwl>lavhrue!</p> <p>Ga>De Laten sww > gegavhe door>Ho vi>Slagter>toor Bijze Laten >l nd i Zbz-vseizoen 2018-2019.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar35-op9weg-ned 9de-eind Ejd?Ivintud101">Op weg>ned de eind Ejd tht wHij

>Opp>bapy" </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai bapy" 2.res&kt m; /i> &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurbijze Laten -atonden onde< >

>ehe i lei y" wl> bz-vbijze boek Opp>bapy" </ >

> i Zbz-vseizoen 1996-1997 door>broe op Ho vi>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar5-i lei y" -op9het-bijze boek-opp>bapy" ?Ivintud101">Opp>bapy" tht wHij

>Opp>bapy" i Zvogelvluch></ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai bapy" .res&kt m; /i> &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id bz-vboek Opp>bapy" onde13 s ten s door>Ho vi>Slagter,wgehtoor d wBijze Laten >l nd i Zde pMaode sept>mbwi 2010 t/m n

mbwi 2011.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar20-opp>bapy" -in9vogelvluch>?Ivintud101">Opp>bapy" i Zvogelvluch> tht wHij

>P

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ten sw

F en anolognacho betekoeis v n pHo vi>Slagter i Zbz-vseizoen 2014-2015.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar27egenatahe-in9de-bijze ?Ivintud101">P

>Preoiker I</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Sebastibennen Graaf.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar2-preoiker1?Ivintud101">Preoiker I tht wHij

>Preoiker II</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurbijze Laten -atonden

F bz-vbijze boek < >

>Preoiker</ >

> i Zbz-vseizoen 1997-1998 door>broe op Peter>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar7-preoiker?Ivintud101">Preoiker II tht wHij

>Psalms </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id bz-vboek op Psalms &kt m; door>Peter>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar13-psalms ?Ivintud101">Psalms tht wHij

>Ruth - lavhe ondegebepriedoetmen en ee ZGod"4li awpl n </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id eGod, wien elefoon; bz-vis n< moeili aeF j wte bonden te voele uondeehe God>en <em>niz- rep.ert.”</em><p>Ga><p>Ga><p>Ga>“Soms li kdeGod>l> e mins- rep.rsrdeZvm>te midden tdurafbeprkele deZoetmen ka"jehe bensl zije>l> je ge/Ga><p>Ga><ol> <li>Wetjheb je bennehe God>en niz- li kdete rep.rsr>l> je en pat4 noden?</li> <li>Wetjheb je bennehe God>en jou i Zde war>brengt?</li> </ol><p>Ga>Vr la en i Zdeze peekoegehn wned vors kss=".</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar33-ruth-lavhe-met-gebeprie-oetmen-en-een-god"4li aegen ?Ivintud101">Ruth - lavhe ondegebepriedoetmen en ee ZGod"4li awpl n tht wHij

>enslak</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai ladres&kt m; /i> &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id gaan klaZl> zo morgsr.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar25mgaan k?Ivintud101">enslak teg wHij

>echoppM-achoppy" </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurullerse z/emr lao

F en bz-vthema < >

>&kt m;Di>SchoppM en ooachoppy" &kt m;</ >

> i Zbz-vseizoen 1994 - 1995 door>Peter>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar15-achopper-en-achoppy" ?Ivintud101">echoppM-achoppy" teg wHij

>e>ten swuit bz-vLukas-avdu 5ln </ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai ladres&kt m; /i> &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id F tdurbz-vLukasavdu 5ln en bz-vboek H nd=lingen. Deze boekoeovormen gaan ee Zdoort, t deZge , aad , dijpy" ondedeZoood>e"uopn> ndr" tdurC dag>us als middelpued.&oep nbsp;<p>Ga>WetjLukas bijzo ergoedkt, is zije>nauwe te bondenheid ondedeZapon>el Paulus, dn wbij t>Fgeiodd=utot ee ondebz-veind wtdurdie>ten swuit bz-vLukas-avdu 5ln teg wHij

>Tussen Ejd</ >

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id ndeijtdurbijze Laten -atonden

F bz-vthema &kt m;< >

>Lavhe i Zd=utussen Ejd</ >

>&kt m; i Zbz-vseizoen 1994-1995 / 1995-1996 door>broe op Peter>Slagter.</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar8-tussen Ejd?Ivintud101">Tussen Ejd teg wHij

>Woonp

><p>Ga><ull-right &kt m; 2020 &kt m;><ieneenad&kt m;ai &kt m;&kt m; right &kt m;n en genade id Ronald Lasmsrs

F:<p>Ga><p>Ga>1.uH5t paradijs<p>Ga>2. De heme <p>Ga>3.uH5t V-16:huis</ull>em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Maar37sternpWoonp eoHij Zelf geltag"> ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee at teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Ruth teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Preoiker teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde->wo ee Heilige Geen> teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Exodu teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee iniminie teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Zefanja teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Bijze tht ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee software tht ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Hebreeuw tht ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee Jud tht ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> achi"> ee Mn> achi tht ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee 1 Petru teg ee ee ee He=: 1emde n gee/snel/.rsr/emerde-> ee zo sschen, teg ee eespan class="icon

Hr/emstslass=o_e ry1ken

Sebastibennen Graaf<p>a>SMaa:>Saan k<p>a>Datum: zo 22voed tn v20em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Mss=/1110-g lukkig-zije-in-moeili ae- jdG lukkig zije (ieomoeili ae .ijmen) teg wHij

Hr/emstslass=o_e ry2ken

Sebastibennen Graaf<p>a>SMaa:>Saan k<p>a>Datum: zo 19 januarn v20em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Mss=/10869de-fpndaan teesterden9weggeh ald?Ivintud101">Denfpndaan ten w > w4ggeh ald teg wHij

Hr/emstslass=o_e ry3ken

Sebastibennen Graaf<p>a>SMaa:>Bijze Laten d la<p>a>Datum: zaemr 11 januarn v20em>“In de dagen dat slass=ogeakop“Mss=/1082-omg a=-met-ts heslag-Laten -3?Ivintud101">Omg a= ondets heslag - Laten 3 teg wHijjwplayop('mediaHijce L87').setup({playlnn>:[{file:'ttip.”Ga>Sgeekor:>Sebastibennen Graaf',tip.:'ttip.”ladres'},{file:'ttip.” w4ggeh ald',description:'Datum: zo 19 januarn v20\x3Cp>Ga>Sgeekor:>Sebastibennen Graaf',tip.:'ttip.”ladres'},{file:'ttip.”Ga>Sgeekor:>Sebastibennen Graaf',tip.:'ttip.” >:false,skin:{neme:'savhe'},displ y Een :false,displ ydescription:false,visualplaylnn>:false,avhets:{onPlaylnn>Ivin:nfpnction(avhet){for (var i = 0; jQuery("#slass="+i).length; i++){jQuery("#slass="+i).removeCmel?("ss-currs t");}jQuery("#slass="+avhet.ind x).addCmel?("ss-currs t");var e ry = jwplayop().getPlaylnn>Ivin();if (he ry.duration > 0){time = new Array();var hrs = Math.floor(he ry.duration/3600);if (hrs > 0){time.push(hrs);}var mieo= Math.floor((he ry.duration - hrs * 3600)/60);if (hrs == 0 || mieo>= 10){time.push(mie);} e La>{time.push("0" + mie);}var seco= he ry.duration - hrs * 3600 - mieo* 60;if (seco>= 10){time.push(sec);} e La>{time.push("0" + sec);}var duration = time.join(":");jQuery("#playy" -duration").html(duration);} e La>{jQuery("#playy" -duration").html("");}jQuery("#playy" -pic").attr("src", he ry.tip.);if(he ry.tip.){jQuery("#playy" -pic").show();}e La{jQuery("#playy" -pic").hide();}if(he ry.error){jQuery("#playy" -error").html(he ry.error);jQuery("#playy" -error").show();}e La{jQuery("#playy" -error").hide();}jQuery("#playy" - Een ").html(he ry. Een );jQuery("#playy" -desc").html(he ry.description);}}}); wHcript>eechclick="wohclick=oncliconcliconclicode hemel? Nt3-module module wetudiMod100"lHull-right imodule-inlu"/imh3 right imodule- uit in Hij tRece jbengepast wHijsp k> e>“In de naast9de-bijze /iniminie/lees9de-iniminie/4069de-voetbank" ivinprop="ur,"> ee e>“In de naast9de-bijze /iniminie/lees9de-iniminie/408-h ee e>“In de naast9de-bijze /iniminie/lees9de-iniminie/405-mirjam9de-pepfetss" ivinprop="ur,"> ee e>“In de

F-s=o/activiviivin/ogeekors- v20e ivinprop="ur,"> ee e>“In de snele ivinprop="ur,"> ee e>“In de

F-s=o/;"> ee e>“In de naast9de-bijze /iniminie/lees9de-iniminie/4049, dag>us-jezue9de-e0ratgebors ee ivinprop="ur,"> ee e>“In de naast9de-bijze /iniminie/lees9de-iniminie/403-zooe-tdu-god9de-bl srhoogn>le ivinprop="ur,"> ee ull- ieneenadeai r:>0px; p>Ftical-blign: top;" /i> ""Ga> >“In de ownloads/ ownloadr4-bijze Laten lerslagla/70-bijze Laten d -omg a=-met-ts heslag-tekn>lain Hij Zelf gelkheden, maar Een Di< >

>Description</ >

><p>Ga>Dn ekn>lawtdurd wBijze Laten tdur11 januarn v20.">Bijze Laten omg a= ondets heslag - ekn>law wHijHe=:8pm; rolor:#808080;">Bijze Laten lerslagla wclicode h ieneenadeai r:>0px; p>Ftical-blign: top;" /i> ""Ga> >“In de ownloads/ ownloadr4-bijze Laten lerslagla/69-bijze Laten d -omg a=-met-ts heslagin Hij Zelf gelkheden, maar Een Di< >

>Description</ >

><p>Ga>H5t lerslag tdurSebastibenntdurd wBijze Laten opr11 januarn v20.">Bijze Laten omg a= ondets heslag w wHijHe=:8pm; rolor:#808080;">Bijze Laten lerslagla wclicode h ieneenadeai r:>0px; p>Ftical-blign: top;" /i> ""Ga> >“In de ownloads/ ownloadr4-bijze Laten lerslagla/68-bijze Laten d -op>F-de-pepfetiehe-benga nde-de-kneip.-tdu-de-here"> Hij Zelf gelkheden, maar Een Di< >

>Description</ >

><p>Ga>H5t lerslag tdurd wBijze Laten tdur5 oktobwi 2019vgeoedktodoor>Frans Voskamp.">Bijze Laten op>F en pepfetieëe benga nde en Kneip. tdurd wHer 1.0 wHijHe=:8pm; rolor:#808080;">Bijze Laten lerslagla wclicode h ieneenadeai r:>0px; p>Ftical-blign: top;" /i> ""Ga> >“In de ownloads/ ownloadr4-bijze Laten lerslagla/67-bijze Laten d -drie-e0nheid"> Hij Zelf gelkheden, maar Een Di< >

>Description</ >

><p>Ga>H5t lerslag tdurd wBijze Laten tdur25voed t 2017.">Bijze Laten Drie-Eenheid wHijHe=:8pm; rolor:#808080;">Bijze Laten lerslagla wclicode h ieneenadeai r:>0px; p>Ftical-blign: top;" /i> ""Ga> >“In de ownloads/ ownloadr4-bijze Laten lerslagla/669de-gezo e-l&er-Laten -7"lHHij Zelf gelkheden, maar Een Di< >

>Description</ >

><p>Ga>H5t lerslag tdurd wBijze Laten -atond tdur11/04/2013.">DenGezo e l&er - Laten 7 wHijHe=:8pm; rolor:#808080;">Bijze Laten lerslagla wclicowclicowclicowclicowclic e tclic e !-- //SIDEBAR LEFT -->
tudit3-footer"Zelf gelwrap t3-footer"> e !-- FOOT NAVIGATION --> ecde hemel? Ncontailu"/i ee !-- SPOTLIGHT --> ecde hemel? Nt3-spotlenadet3-footnav row/i ee ecde hemel? N rol-lg-2 rol-md-12 rol-sm-12 rol-xs-12/i ee e ee ecde hemel? Nmodule"> eeInlogvgeoe0n eledla wh3> eeeeeeeeeee<> wetudilognn-> eecde htudi>emel? N>

Hfa fa-usmr maar Een DiGsbruikersnaam"lH/rd ke e HhHij an Hetext" neme Nusmrneme >emel? N/nputh> abind x="0" >He=="18" ee e wpl cehol >rDiGsbruikersnaam"/c eeeeemel? N>

Hfa fa-lock maar Een DiWaip.terrd"lH/rd ke e HhHij an Hepassw >neme Npassw >emel? N/nputh> abind x="0" ke e w>He=="18"wpl cehol >rDiWaip.terrd"/c eeeemel? N> an Hecheckbox/ ee e neme Nreoembwi >emel? N/nput/ ee e value Nyes"/c Onth e e eee e e eGsbruikersnaam t>Fgeten? teg eeeWaip.terrd t>Fgeten? teg eeeeechfields5td keech> e e eee  e e ee e e eee  e e ee e e eee  e e ee e e eee  e e ee e e eee  e e ee e ecsGceao Zelf gelt3-copygenad"> e e e ecde h © on> 2003- v20

Ga>adresgegavhes: > Een DiRout wned His Placede n gee/

F-s=o/;"> aFget="_self">G bouw "His Placed, Juliana >< atZ63 3262 SHvOu -Beijerl nd teg p>Ga>

Fneme tdur>aanwne>toorafga nde toeat4moing (Latur avhe ee Z> Een DiSatur ae Zmail>ned de webma >mr.de n gee/

F-s=o/contact > aFget="_pars t">email teg)HHij Z He=: 10px;"g p>Ga> wHij Ht wtag (gtag.js) - Google Analytics --> oscriptrasynceenadeai oscript> window. taLayop = window. taLayop || []; fpnction gtag(){ taLayop.push(aFguan ts);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-8155418-1', { 'anonymHe=_ip': true }); H/Hcript> H/body> H/html>

He2/ eu2en eu2en eooeu2en”de, diedat d//s -7e2ri%ta ut.de8t -7e <> 8odaiv 5laf >de, diedat d//s -7e2p>He2/="E-m u2ea>t2genad9ai Dt mi"48">GalaDt mi"4/ vane&eu13u2ea>t2genad9ai die u.s <>eokear Een Die ie u.s <>eokear/ 362.04 KBea>t2genad9ai Due="201"48">GalaDue="2014"4/ 5de, diedat d//s -7e2ri%ta uj we a ption value="2014"summarypti28t -7e 2014“Opnieuwo_al-7lt/i> Due="201"4opion>ijlvalue="jbluij ="E-ma>Due="201 ihteu2en”