zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Geen verstandig mens zal ooit zeggen, dat van mening veranderen onstandvastigheid betekent"


De gezongen liederen:
Opwekking 249 - Heer wat een voorrecht
Opwekking 123 - Groot is Uw trouw
Opwekking 126 - Jezus vol liefde
Johannes de Heer 112 - Ik weet niet waarom Gods gena
Opwekking 614 - Uw genade is mij genoeg
Johannes de Heer 571 - O liefde Gods oneindig groot
Opwekking 364 - prijs onze Heer
Opwekking 840 - Heer ik wacht op U
Opwekking 688 - Genade zo groot  

Opwekking 460 - Wat mij dierbaar was