zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Bijbelstudie = vernieuwd worden in je denken en zorgt voor verandering in je leven."


De gezongen liederen:

Opwekking 275 - Wij zijn hier gekomen
Johannes de Heer 657 - Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 475 - Majesteit Koning in eeuwigheid
Opwekking 630 - Vader U bent Goed
Opwekking 45 - Heer ik wil U danken
Opwekking 438 - Ik buig neer
Opwekking 333 - Heer U bent El Elohim

Glorieklokken 457 - Staand op de belofte van mijn God