zondag 21 juli 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 195 "Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn" (Jes. 11:10). "Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen" (Jes. 11:1). De Heere Jezus Christus, De Geliefde, is uit het geslacht van David (dus uit Isaï). Maar Hij is ook de Wortel. Op deze dag, die Jesaja beschrijft, is het...

    Lees de volledige dag

"De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden - Maarten Luther"


De gezongen liederen:

Opwekking 62 - Gods lof wil ik zingen
Opwekking 733 - 10.000 redenen
Glorieklokken 207 - Oh zoete naam
Opwekking 518 - Heer U bent altijd bij mij
Opwekking 462 - Aan Uw voeten Heer

Glorieklokken 457 - Staand op de beloften