zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Als je iets doet, doe het dan goed"


De gezongen liederen:

Johannes de Heer 140 - Ik zie een poort wijd openstaan
Johannes de Heer 890 - Ieder uur ieder stap
Opwekking 425 - Er is geen grens
Johannes de Heer 33 - Daar ruist langs de wolken
Opwekking 273 - Lofoffers brengen wij
Opwekking 400 - Liefde was het
Groen 93 - God en God alleen

Opwekking 688 - Genade zo groot