zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken"


De gezongen liederen:

Casting Crowns - All because of mercy

Opwekking 430 - Heer, ik prijs Uw grote naam
Opwekking 717 - Stil, mijn ziel wees stil
Opwekking 236 - Heilig, heilig, heilig
Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen
Opwekking 790 - God is mijn Herder

Opwekking 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij