zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Christenen zijn het levende bewijs dat God humor heeft"


De gezongen liederen:

Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus
Opwekking 174 - Juicht want Jezus is Heer
Opwekking 627 - Jezus licht in de duisternis
Opwekking 847 - Onze schuilplaats
Groen 91 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Opwekking 638 - Prijs Adonai
Opwekking 688 - Genade zo groot
Opwekking 575 - Jezus alleen
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar

Opwekking 618 - Jezus hoop van de volken