Hoe iemand 'over komt' is voor de mens belangrijker dan zijn mening
Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 274 God is goed
Joh. de Heer 446 / Opwekking 221 Prijs de Heer met blijde galmen Opwekking
42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
Opwekking 27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Opwekking 124 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Opwekking 429 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie
Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij

Opwekking 27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
  • Inleiding tot het boek Lukas

    uit: AMEN 51, pagina 39 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie wordt een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Met de bedoeling de bijbellezer aan de hand van deze opmerkingen te helpen om meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Het...