Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig
Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer zo lang als ik leef
Opwekking 426 - a ik geloof in Jezus
Opwekking 733 - Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Opwekking 640 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opwekking 173 - Heilig is de Heer
Opwekking 399 - Vader God ik vraag mij af
Opwekking 595 - Licht van de wereld
Opwekking 630 - Vader U bent goed

Opwekking 354 - Glorie aan God
  • Het eeuwige leven

    Het doel dezer studie is zo goed mogelijk te doen inzien wat de Schrift het "eeuwige leven" noemt. Vooreerst weet men, dat "eeuwig" in het Grieks "aionisch" is, iets dat in betrekking staat tot de aionen. Deze aionen, waarvan men er vijf kan onderscheiden, zijn grote wereldontwikkelingsgangen, die slechts een bepaalde tijdsruimte omvatten. Er is dan ook sprake van de "aionische tijden" (Romeinen...