Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.

Zangdiensten

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.

Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 138 Kom maar, wees blij en verheugd, wees blij en verheugd in de Here
Opwekking 156 Ik wil zingen van mijn Heer, zolang als ik leef
Opwekking 371 Refrein: Heer, U gaf aan mij Uw vreugdeolie
Opwekking 40 Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid
Joh. de Heer 51 Uw woord o God, is liefde en licht, Is heilig en volmaakt
Opwekking 155 Hij is de Almachtige
Opwekking 150 Ik hou van U

Opwekking 628 Een hoop die zeker is
De gezongen liederen:

Opwekking 733 De zon komt op
Opwekking 174-349 Juicht want Jezus is Heer - Hij is verheerlijkt
Opwekking 294 Glorie, glorie aan het Lam
Opwekking 640 Mijn hulp is van u Here
Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons
Opwekking 226 Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 184 Wie op de Heer vertrouwen
Opwekking 790 God is mijn Herder die mij leidt
Opwekking 688 Genade zo groot
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar Heer

Opwekking 770 Ik zal er zijn
De gezongen liederen:

Opwekking 220 Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Johannes de Heer 51 Uw woord, o God, is lief`d en licht
Groen 91 Zie ik de sterren aan de hemel staan
Johannes de Heer 197  Volle verzek`ring Jezus is mijn
Opwekking 729 Hij  is erbij
Opwekking 628 Een hoop die zeker is
Sela 2 God keert alles om
Sela 1 Wees stil voor het aangezicht van God

Opwekking 123 Groot is Uw trouw
De gezongen liederen:

Opwekking 47 Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen
Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
Opwekking 364 Prijs onze Heer
Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht
Opwekking 165 Omdat wij in U geloven
Opwekking 658 Jezus Uw naam
Opwekking 595 Licht van de wereld
Opwekking 818 Eenmaal maakt U alles weer nieuw
Opwekking 790 God is mijn herder
De gezongen liederen:

Opwekking 407 o Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering‘
Opwekking 372 U verzadigt mij met Uw liefde Heer
Opwekking 423 ik zing en juich voor mijn Verlosser
Opwekking 770 hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam
Opwekking 217 o welk een wond’re Verlosser, vond ik in mijn Heiland en Heer
Opwekking 271 want U bent machtig
Opwekking 213 U zij de glorie
De gezongen liederen:

Opwekking 249 Heer, wat een voorrecht
Opwekking 136 Abba Vader, U alleen
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Opwekking 599 Kom tot de Vader
Opwekking 518 Heer , U doorgrondt en kent mij
Opwekking 733 10.000 redenen tot dankbaarheid
Groen 74 Zit je deur nog op slot?
Opwekking 818 Op die dag
Glorieklokken 380 'k Ben een koninklijk kind
De gezongen liederen:

Opwekking 733 Tienduidzende redenen tot dankbaarheid
Glorieklokken 498 O welk een wondre verlosser
Opwekking 392 mijn Jezus ik hou van U
Opwekking 564 ik loop de wedloop 
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken
Opwekking 628 een hoop die zeker is
Opwekking 790 God is mijn Herder 
Opwekking 245 Hier in Uw heiligdom 

Opwekking 411 Geprezen zij de Here
 
De gezongen liederen:

Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader
Opwekking 733 De zon komt op
Opwekking 407 O Heer mijn God
Opwekking 18 Zijn goedheid en genade
Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk van God
Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer
Joh. de Heer 5 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Opwekking 192 Ik kom in Uw heiligdom binnen

Glorieklokken 457 Staand op de beloften van mijn Heer en God
De gezongen liederen:

Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer zo lang als ik leef
Opwekking 426 - a ik geloof in Jezus
Opwekking 733 - Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Opwekking 640 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Opwekking 173 - Heilig is de Heer
Opwekking 399 - Vader God ik vraag mij af
Opwekking 595 - Licht van de wereld
Opwekking 630 - Vader U bent goed

Opwekking 354 - Glorie aan God
De gezongen liederen:

Opwekking 109 - Wij zingen van Jezus, van Hem is alle macht
Opwekking 688 - Genade zo groot
Glorieklokken 207 - O, zoete Naam met uw verborgen schatten
Joh. De Heer 446 / Opwkking 221 – Prijs de Heer met blijde galmen
Opwekking 726 - Er is een onbegrensde liefde
Groen 91 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Opwekking 156 - Ik wil zingen van mijn Heer

Opwekking 400 - Liefde was het onuitputtelijk