We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
Romeinen 1:32-2:29
Serie:
Spreker:
Hits:
957
Loading Player...